Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu yham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016 CỦA HẢI PHÒNG (Phần 8)
Nhiều đơn vị thực hiện khá tốt như các trường THPT: chuyên Trần Phú, Thái Phiên, Lý Thường Kiệt, Cộng Hiền, Đồ Sơn, Thăng Long, Trần Nguyên Hãn, Kiến An, Ngô Quyền, Đồng Hoà, Tiên Lãng, Toàn Thắng, Quốc Tuấn …
* Tồn tại:
Có thể nói, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh đã được Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tập huấn khá đầy đủ, chỉ đạo khá quyết liệt, được các nhà trường quan tâm khá tốt, ảnh hưởng của nó đến kết quả giáo dục là khá rõ ràng, song vẫn còn một số tồn tại như sau:
- Nhận thức của một số CB-GV về đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh chưa sâu sắc, dẫn đến sự chỉ đạo mang tính chiến lược còn nhiều hạn chế, thiếu quyết tâm trong việc thực hiện.
- Do lịch sử để lại, nên một bộ phận đội ngũ giáo viên vẫn chưa thoát ra được vỏ bọc bao cấp, trì trệ, dẫn đến sợ thay đổi, ngại đổi mới, nghi ngờ đổi mới.
- Mặc dù đã được tập huấn song một số giáo viên vẫn còn lúng túng trong một số khâu trong quá trình đổi mới, ví dụ như giáo án có tỷ lệ hoạt động vận dụng nhằm định hướng phát triển năng lực thực tiễn của học sinh còn thấp, các loại sản phẩm học tập của học sinh còn phụ thuộc nhiều vào ý tưởng “bày sẵn” của giáo viên. việc đưa các sản phẩm học tập lên website của nhà trường, lên “Trường học kết nối” để giao lưu, nhân rộng còn ít.
1.2.2. Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh:

Việc thực hiện Đổi mới kiểm tra, đánh giá của các nhà trường thực hiện theo Công văn số 951/SGDĐT-GDTrH về Hướng dẫn thực hiện đổi mới kiểm tra và đánh giá; Công văn số 952/SGDĐT-GDTrH về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH và KTĐG; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạng của Sở GD&ĐT ngày 4/9/2015. Kết quả kiểm tra, báo cáo cho thấy các nhà trường đã thực hiện nghiêm túc đúng qui chế các chế độ kiểm tra, chấm, tiến độ vào điểm, sửa điểm; hầu hết các đề kiểm tra từ 45 phút trở lên đã xây dựng được ma trận đề và có hướng dẫn chấm; các đề kiểm tra có tỷ lệ câu hỏi mở (đối với môn khoa học xã hội), câu hỏi gắn với thực tiễn cuộc sống (đối với môn khoa học tự nhiên); các bài kiểm tra có nhận xét, sửa chữa của giáo viên; sau giáo án kiểm tra có nhận xét rút kinh nghiệm của tổ nhóm chuyên môn. Hầu hết các nhà trường đã xây dựng được ngân hàng đề kiểm tra. 
Còn nữa
Hải Phòng, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016 CỦA HẢI PHÒNG (Phần 8)
Nhiều đơn vị thực hiện khá tốt như các trường THPT: chuyên Trần Phú, Thái Phiên, Lý Thường Kiệt, Cộng Hiền, Đồ Sơn, Thăng Long, Trần Nguyên Hãn, Kiến An, Ngô Quyền, Đồng Hoà, Tiên Lãng, Toàn Thắng, Quốc Tuấn …
* Tồn tại:
Có thể nói, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh đã được Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tập huấn khá đầy đủ, chỉ đạo khá quyết liệt, được các nhà trường quan tâm khá tốt, ảnh hưởng của nó đến kết quả giáo dục là khá rõ ràng, song vẫn còn một số tồn tại như sau:
- Nhận thức của một số CB-GV về đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh chưa sâu sắc, dẫn đến sự chỉ đạo mang tính chiến lược còn nhiều hạn chế, thiếu quyết tâm trong việc thực hiện.
- Do lịch sử để lại, nên một bộ phận đội ngũ giáo viên vẫn chưa thoát ra được vỏ bọc bao cấp, trì trệ, dẫn đến sợ thay đổi, ngại đổi mới, nghi ngờ đổi mới.
- Mặc dù đã được tập huấn song một số giáo viên vẫn còn lúng túng trong một số khâu trong quá trình đổi mới, ví dụ như giáo án có tỷ lệ hoạt động vận dụng nhằm định hướng phát triển năng lực thực tiễn của học sinh còn thấp, các loại sản phẩm học tập của học sinh còn phụ thuộc nhiều vào ý tưởng “bày sẵn” của giáo viên. việc đưa các sản phẩm học tập lên website của nhà trường, lên “Trường học kết nối” để giao lưu, nhân rộng còn ít.
1.2.2. Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh:

Việc thực hiện Đổi mới kiểm tra, đánh giá của các nhà trường thực hiện theo Công văn số 951/SGDĐT-GDTrH về Hướng dẫn thực hiện đổi mới kiểm tra và đánh giá; Công văn số 952/SGDĐT-GDTrH về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH và KTĐG; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạng của Sở GD&ĐT ngày 4/9/2015. Kết quả kiểm tra, báo cáo cho thấy các nhà trường đã thực hiện nghiêm túc đúng qui chế các chế độ kiểm tra, chấm, tiến độ vào điểm, sửa điểm; hầu hết các đề kiểm tra từ 45 phút trở lên đã xây dựng được ma trận đề và có hướng dẫn chấm; các đề kiểm tra có tỷ lệ câu hỏi mở (đối với môn khoa học xã hội), câu hỏi gắn với thực tiễn cuộc sống (đối với môn khoa học tự nhiên); các bài kiểm tra có nhận xét, sửa chữa của giáo viên; sau giáo án kiểm tra có nhận xét rút kinh nghiệm của tổ nhóm chuyên môn. Hầu hết các nhà trường đã xây dựng được ngân hàng đề kiểm tra. 
   [/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP