Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu yham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016 CỦA HẢI PHÒNG (Phần 7)
1.2. Công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn trong trường trung học:
1.2.1. Đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng lực 
- Qua công tác kiểm tra cho thấy điểm sáng trong công tác này đó là hầu hết các nhóm chuyên môn của các nhà trường THPT đã căn cứ vào Công văn số 950/SGD ĐT-GDTrH về Hướng dẫn thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh ngày 4/9/2015 của Sở GD&ĐT để xây dựng được kế hoạch riêng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra- đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với các nhà trường và với từng nhóm chuyên môn. Trong đó có nhiều đơn vị đã thống kê được số lượng và hình thức các sản phẩm đổi mới cụ thể.
- Các hoạt động, các sản phẩm đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hình thức, đổi mới không gian dạy học có được rất đa dạng:
+ Hầu hết các giáo án dạy học được bổ sung vào phần mục tiêu bài học phần định hướng hình thành và phát triển một số năng lực của học sinh;
+ Tình trạng thiết kế bài học truyền thống đã giảm đáng kể, thay vào đó là thiết kế các hoạt động học cho học sinh một cách tích cực, chủ động và sáng tạo. Thời gian dạy học trên lớp là thời gian tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh, mọi đầu tư của giáo viên đều nhằm hướng về các hoạt động này.
+ Nhiều giáo viên đã biết cách áp dụng các PPDH mới, các kĩ thuật dạy học mới- tích cực một cách khá nhuần nhuyễn, quan tâm đến đa dạng đối tượng HS.
+ Việc ứng dụng CNTT trong quản lí, giảng dạy và học tập đã có một bước tiến dài. Một số trường đã dần tiếp cận với trường học điện tử. Nhiều đơn vị đã phủ wifi toàn trường, có website riêng, lắp đặt camera, phòng thư viện điện tử, phòng dạy học trực tuyến như: THPT Thái Phiên, THPT Thăng Long, THPT Trần Nguyên Hãn, THPT Vĩnh Bảo, THPT Maria Cuirie...

+ Việc đổi mới không gian học tập, môi trường học tập như học ngoài thực địa (biển Đồ Sơn, cánh đồng hoa Đông Hải, vườn bưởi Lâm Động), tại các cơ sở sản xuất (nhà máy Xi măng Hải Phòng, làng nghề đúc đồng Thủy Nguyên, cơ sở dịch vụ (siêu thị BIC, chợ cóc thị trấn Trường Sơn) các di sản và khu di tích (quần thể di tích đền Tràng Kênh, khu di tích Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, ….cũng được vận dụng tích cực nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Đặc biệt, mạng internet đã trở thảnh một cầu nối kiến thức quan trọng đối với cả thầy và trò trong các nhà trường. Việc sử dụng “Trường học kết nối” đã dần trở thành thói quen của cả thầy và trò. Thống kê cho thấy toàn thành phố có 10.161 học sinh cấp THPT tham gia trên “trường học kết nối”, chiếm tỷ lệ 24,75% tổng số học sinh cấp THPT của toàn thành phố.
Còn nữa
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016 CỦA HẢI PHÒNG (Phần 7)
1.2. Công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn trong trường trung học:
1.2.1. Đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng lực 
- Qua công tác kiểm tra cho thấy điểm sáng trong công tác này đó là hầu hết các nhóm chuyên môn của các nhà trường THPT đã căn cứ vào Công văn số 950/SGD ĐT-GDTrH về Hướng dẫn thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh ngày 4/9/2015 của Sở GD&ĐT để xây dựng được kế hoạch riêng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra- đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với các nhà trường và với từng nhóm chuyên môn. Trong đó có nhiều đơn vị đã thống kê được số lượng và hình thức các sản phẩm đổi mới cụ thể.
- Các hoạt động, các sản phẩm đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hình thức, đổi mới không gian dạy học có được rất đa dạng:
+ Hầu hết các giáo án dạy học được bổ sung vào phần mục tiêu bài học phần định hướng hình thành và phát triển một số năng lực của học sinh;
+ Tình trạng thiết kế bài học truyền thống đã giảm đáng kể, thay vào đó là thiết kế các hoạt động học cho học sinh một cách tích cực, chủ động và sáng tạo. Thời gian dạy học trên lớp là thời gian tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh, mọi đầu tư của giáo viên đều nhằm hướng về các hoạt động này.
+ Nhiều giáo viên đã biết cách áp dụng các PPDH mới, các kĩ thuật dạy học mới- tích cực một cách khá nhuần nhuyễn, quan tâm đến đa dạng đối tượng HS.
+ Việc ứng dụng CNTT trong quản lí, giảng dạy và học tập đã có một bước tiến dài. Một số trường đã dần tiếp cận với trường học điện tử. Nhiều đơn vị đã phủ wifi toàn trường, có website riêng, lắp đặt camera, phòng thư viện điện tử, phòng dạy học trực tuyến như: THPT Thái Phiên, THPT Thăng Long, THPT Trần Nguyên Hãn, THPT Vĩnh Bảo, THPT Maria Cuirie...

+ Việc đổi mới không gian học tập, môi trường học tập như học ngoài thực địa (biển Đồ Sơn, cánh đồng hoa Đông Hải, vườn bưởi Lâm Động), tại các cơ sở sản xuất (nhà máy Xi măng Hải Phòng, làng nghề đúc đồng Thủy Nguyên, cơ sở dịch vụ (siêu thị BIC, chợ cóc thị trấn Trường Sơn) các di sản và khu di tích (quần thể di tích đền Tràng Kênh, khu di tích Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, ….cũng được vận dụng tích cực nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Đặc biệt, mạng internet đã trở thảnh một cầu nối kiến thức quan trọng đối với cả thầy và trò trong các nhà trường. Việc sử dụng “Trường học kết nối” đã dần trở thành thói quen của cả thầy và trò. Thống kê cho thấy toàn thành phố có 10.161 học sinh cấp THPT tham gia trên “trường học kết nối”, chiếm tỷ lệ 24,75% tổng số học sinh cấp THPT của toàn thành phố.
   [/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP