Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu yham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016 CỦA HẢI PHÒNG (Phần 6)
Thống kê phân luồng
năm học 2015- 2016- Cấp THPT
Tổng số HS tôt nghiệp THPT
Số HS không vào học Đại học, Cao đẳng
Tỉ lệ (%)
Số HS vào học các trường nghề
Tỉ lệ (%)
16802
5840
34,76
2621
15,6

* Tồn tại:
- Đây là một hình thức đổi mới giáo dục rất mới, vì vậy, một số cán bộ, giáo viên chưa có sự hiểu biết sâu sắc về chương trình nhà trường nên vẫn còn tâm lý "ngại thay đổi" hoặc không tin tưởng, chưa mạnh dạn phá bỏ những rào cản cố hữu.
- Một số nhà trường đã thực hiện chương trình nhà trường nhưng chưa xây dựng được một kế hoạch đồng bộ, mang tính chiến lược nên việc thực hiện ở một số khâu còn mang tính nhỏ lẻ, tự phát, chưa được sự quan tâm sâu sát của các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường, còn thiếu sự kiểm tra, đánh giá, đôn đốc, tư vấn của các đối tượng liên quan- đặc biệt là trong các hoạt động trải nghiệm, mô hình giáo dục nhà trường gắn với sản suất kinh doanh tại địa phương, dẫn đến hiệu quả của các hoạt động này chưa cao.

-  Cũng vì đây là một hình thức đổi mới giáo dục rất mới và mới mang tính thử nghiệm ở một số địa phương nên từ Bộ GD&ĐT cũng chưa có các văn bản hướng dẫn một cách đầy đủ;  Cơ sở vật chất của thành phố để phục vụ cho vấn đề này vẫn còn rất hạn chế; Cơ chế vận hành còn thiếu tính chuyên nghiệp…
Còn nữa
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016 CỦA HẢI PHÒNG (Phần 6)
Thống kê phân luồng
năm học 2015- 2016- Cấp THPT
Tổng số HS tôt nghiệp THPT
Số HS không vào học Đại học, Cao đẳng
Tỉ lệ (%)
Số HS vào học các trường nghề
Tỉ lệ (%)
16802
5840
34,76
2621
15,6

* Tồn tại:
- Đây là một hình thức đổi mới giáo dục rất mới, vì vậy, một số cán bộ, giáo viên chưa có sự hiểu biết sâu sắc về chương trình nhà trường nên vẫn còn tâm lý "ngại thay đổi" hoặc không tin tưởng, chưa mạnh dạn phá bỏ những rào cản cố hữu.
- Một số nhà trường đã thực hiện chương trình nhà trường nhưng chưa xây dựng được một kế hoạch đồng bộ, mang tính chiến lược nên việc thực hiện ở một số khâu còn mang tính nhỏ lẻ, tự phát, chưa được sự quan tâm sâu sát của các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường, còn thiếu sự kiểm tra, đánh giá, đôn đốc, tư vấn của các đối tượng liên quan- đặc biệt là trong các hoạt động trải nghiệm, mô hình giáo dục nhà trường gắn với sản suất kinh doanh tại địa phương, dẫn đến hiệu quả của các hoạt động này chưa cao.

-  Cũng vì đây là một hình thức đổi mới giáo dục rất mới và mới mang tính thử nghiệm ở một số địa phương nên từ Bộ GD&ĐT cũng chưa có các văn bản hướng dẫn một cách đầy đủ;  Cơ sở vật chất của thành phố để phục vụ cho vấn đề này vẫn còn rất hạn chế; Cơ chế vận hành còn thiếu tính chuyên nghiệp…
   [/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP