Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu yham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016 CỦA HẢI PHÒNG (Phần 15)
           
4. Công tác đổi mới quản lí giáo dục
- Sở GD&ĐT đã thực hiện đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục. Cụ thể là khuyến khích, động viên các nhà trường chủ động đăng ký thực hiện “Chương trình nhà trường”; đối với các môn học chỉ thực hiện rà soát chương trình thì giao quyền quản lý, quyết định thực hiện cho các hiệu trưởng các nhà trường;
- Tổ chức nhiều hội nghị chuyên môn trực tuyến: Hội nghị triển khai các chuyên đề; Hội nghị triển khai chủ đề dạy học liên môn, dự giờ sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học (tại trường THPT Thái Phiên); Hội nghị Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Quốc gia cấp thành phố (tại Hội trường Sở). Tất cả các cụm chuyên môn đều xây dựng được phòng Trực tuyến. Nhiều hội nghị trực tuyến được đánh giá có chất lượng tốt.
- Tích cực triển khai tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn qua trang mạng giáo dục "Trường học kết nối". Toàn thành phố tổ chức được 1003 sản phẩm trường học kết nối (đối với cấp THPT); có 47/56 trường THPT có được các sản phẩm chuyên môn trên trường học kết nối. Nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, làm tài liệu tham khảo giúp cho đồng nghiệp nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trong giảng dạy
- Các hoạt động của phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT (Phòng Giáo dục Trung học) đã có chuyển biến tích cực theo hướng phát triển năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên viên của từng cá nhân và tập thể. Tăng cường thời lượng tư vấn thúc đẩy trực tiếp cho từng tổ nhóm chuyên môn của các nhà trường; kết hợp công tác kiểm tra chuyên môn và tư vấn thúc đẩy. Tích cực tập huấn, bồi dưỡng nâng cao đội ngũ cốt cán thuộc hội đồng chuyên môn của Sở theo hướng phát triển năng lực giáo viên, từ đó lan tỏa hướng phát triển chuyên môn một cách sâu, rộng trong toàn ngành.
- Việc sử dụng hệ thống hồ sơ chuyên môn; chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường được các nhà trường thực hiện theo Công văn số 943/SGD ĐT-GDTrH ngày 4/9/2015 về Quy định Xuất bản ấn phẩm, quản lý hồ sơ, sổ sách trong các trường THCS và THPT của Sở GD&ĐT. Thông qua công tác kiểm tra, toàn thành phố không có hiện tượng vi phạm việc sử dụng các ấn phẩm và lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường. Nhiều đơn vị đã tích hợp các đầu việc thành hồ sơ chung, một số dữ liệu được quản lý dưới dạng hồ sơ điện tử (sổ báo giảng, các ma trận đề kiểm tra chung cấp trường, nguồn đề thi mở, một số sản phẩm học tập của học sinh là các video clip,…).

- Quản lý các trường có yếu tố nước ngoài nằm trong quy định chung của việc thực hiện công văn số 946 và 947/SGD ĐT- GDTrH ngày 4/9/2015 về Hướng dẫn dạy học môn Ngoại ngữ cấp THCS và THPT của Sở GD&ĐT. Nhìn chung, các nhà trường nói trên đã thực hiện nghiêm túc chương trình theo quy đinh và không vi phạm pháp luật Nhà nước và quy định của Sở GD&ĐT.
Còn nữa
Hải Phòng, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016 CỦA HẢI PHÒNG (Phần 15)
           
4. Công tác đổi mới quản lí giáo dục
- Sở GD&ĐT đã thực hiện đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục. Cụ thể là khuyến khích, động viên các nhà trường chủ động đăng ký thực hiện “Chương trình nhà trường”; đối với các môn học chỉ thực hiện rà soát chương trình thì giao quyền quản lý, quyết định thực hiện cho các hiệu trưởng các nhà trường;
- Tổ chức nhiều hội nghị chuyên môn trực tuyến: Hội nghị triển khai các chuyên đề; Hội nghị triển khai chủ đề dạy học liên môn, dự giờ sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học (tại trường THPT Thái Phiên); Hội nghị Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Quốc gia cấp thành phố (tại Hội trường Sở). Tất cả các cụm chuyên môn đều xây dựng được phòng Trực tuyến. Nhiều hội nghị trực tuyến được đánh giá có chất lượng tốt.
- Tích cực triển khai tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn qua trang mạng giáo dục "Trường học kết nối". Toàn thành phố tổ chức được 1003 sản phẩm trường học kết nối (đối với cấp THPT); có 47/56 trường THPT có được các sản phẩm chuyên môn trên trường học kết nối. Nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, làm tài liệu tham khảo giúp cho đồng nghiệp nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trong giảng dạy
- Các hoạt động của phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT (Phòng Giáo dục Trung học) đã có chuyển biến tích cực theo hướng phát triển năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên viên của từng cá nhân và tập thể. Tăng cường thời lượng tư vấn thúc đẩy trực tiếp cho từng tổ nhóm chuyên môn của các nhà trường; kết hợp công tác kiểm tra chuyên môn và tư vấn thúc đẩy. Tích cực tập huấn, bồi dưỡng nâng cao đội ngũ cốt cán thuộc hội đồng chuyên môn của Sở theo hướng phát triển năng lực giáo viên, từ đó lan tỏa hướng phát triển chuyên môn một cách sâu, rộng trong toàn ngành.
- Việc sử dụng hệ thống hồ sơ chuyên môn; chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường được các nhà trường thực hiện theo Công văn số 943/SGD ĐT-GDTrH ngày 4/9/2015 về Quy định Xuất bản ấn phẩm, quản lý hồ sơ, sổ sách trong các trường THCS và THPT của Sở GD&ĐT. Thông qua công tác kiểm tra, toàn thành phố không có hiện tượng vi phạm việc sử dụng các ấn phẩm và lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường. Nhiều đơn vị đã tích hợp các đầu việc thành hồ sơ chung, một số dữ liệu được quản lý dưới dạng hồ sơ điện tử (sổ báo giảng, các ma trận đề kiểm tra chung cấp trường, nguồn đề thi mở, một số sản phẩm học tập của học sinh là các video clip,…).

- Quản lý các trường có yếu tố nước ngoài nằm trong quy định chung của việc thực hiện công văn số 946 và 947/SGD ĐT- GDTrH ngày 4/9/2015 về Hướng dẫn dạy học môn Ngoại ngữ cấp THCS và THPT của Sở GD&ĐT. Nhìn chung, các nhà trường nói trên đã thực hiện nghiêm túc chương trình theo quy đinh và không vi phạm pháp luật Nhà nước và quy định của Sở GD&ĐT.
   [/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP