Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu yham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016 CỦA HẢI PHÒNG (Phần 16)
           
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Năm học 2015 – 2016, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, năng động và sáng tạo của các cấp lãnh đạo, bằng quyết tâm cao độ, ý chí và bản lĩnh tuyệt vời, chúng ta đã phát huy được sức mạnh của mọi lực lượng trong và ngoài ngành Giáo dục, vượt qua muôn vàn khó khăn khách quan và chủ quan để hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ trong kế hoạch chuyên môn của ngành, trong đó nổi bật là 6 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm:
- Nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất: Triển khai có chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với từng trường, gắn với việc đổi mới các hoạt động giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường.
- Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai: Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, tăng cường quyền chủ động của các nhà trường.
- Nhiệm vụ trọng tâm thứ ba: Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, hình thành và phát triển năng lực thực tiễn cho học sinh; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục, triển khai có chất lượng “trường học kết nối’.
- Nhiệm vụ trọng tâm thứ bốn: Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng bám chuẩn kiến thức, kĩ năng; đánh giá theo quá trình học tập của học sinh.
- Nhiệm vụ trọng tâm thứ năm: Tăng cường bồi dưỡng, phát triển năng lực của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục toàn ngành; tăng cường sự phối hợp và tham gia của toàn xã hội vào hoạt động giáo dục.
- Nhiệm vụ trọng tâm thứ sáu: Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nhà trường để đầu tư và đổi mới giáo dục. Xây dựng môi trường giáo dục Xanh- Sạch- Đẹp, tiến tới xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia và trường học điện tử.
Những thành công đáng kể nói trên đã góp phần quan trọng vào việc duy trì và phát huy cho truyền thống vẻ vang của nghành giáo dục thành phố Cảng. Những thành công đó cũng đã được các cấp lãnh đạo và nhân dân thành phố ghi nhận. Đặc biệt, nghành giáo dục thành phố Cảng đã được Bộ GD&ĐT đánh giá cao và tặng cờ “Thi đua xuất sắc” với 15/18 tiêu chí Giáo dục dẫn đầu toàn quốc.

Niềm tự hào đó thuộc về tất cả chúng ta!
Còn nữa
Hải Phòng, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016 CỦA HẢI PHÒNG (Phần 16)
           
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Năm học 2015 – 2016, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, năng động và sáng tạo của các cấp lãnh đạo, bằng quyết tâm cao độ, ý chí và bản lĩnh tuyệt vời, chúng ta đã phát huy được sức mạnh của mọi lực lượng trong và ngoài ngành Giáo dục, vượt qua muôn vàn khó khăn khách quan và chủ quan để hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ trong kế hoạch chuyên môn của ngành, trong đó nổi bật là 6 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm:
- Nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất: Triển khai có chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với từng trường, gắn với việc đổi mới các hoạt động giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường.
- Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai: Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, tăng cường quyền chủ động của các nhà trường.
- Nhiệm vụ trọng tâm thứ ba: Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, hình thành và phát triển năng lực thực tiễn cho học sinh; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục, triển khai có chất lượng “trường học kết nối’.
- Nhiệm vụ trọng tâm thứ bốn: Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng bám chuẩn kiến thức, kĩ năng; đánh giá theo quá trình học tập của học sinh.
- Nhiệm vụ trọng tâm thứ năm: Tăng cường bồi dưỡng, phát triển năng lực của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục toàn ngành; tăng cường sự phối hợp và tham gia của toàn xã hội vào hoạt động giáo dục.
- Nhiệm vụ trọng tâm thứ sáu: Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nhà trường để đầu tư và đổi mới giáo dục. Xây dựng môi trường giáo dục Xanh- Sạch- Đẹp, tiến tới xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia và trường học điện tử.
Những thành công đáng kể nói trên đã góp phần quan trọng vào việc duy trì và phát huy cho truyền thống vẻ vang của nghành giáo dục thành phố Cảng. Những thành công đó cũng đã được các cấp lãnh đạo và nhân dân thành phố ghi nhận. Đặc biệt, nghành giáo dục thành phố Cảng đã được Bộ GD&ĐT đánh giá cao và tặng cờ “Thi đua xuất sắc” với 15/18 tiêu chí Giáo dục dẫn đầu toàn quốc.

Niềm tự hào đó thuộc về tất cả chúng ta!
   [/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP