Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu yham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016 CỦA HẢI PHÒNG (Phần I)
Báo cáo, tổng kết, Hải Phòng, tài liệu, 
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016 CỦA HẢI PHÒNG (Phần I)

     Thực hiện Công văn số 2318/BGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2016 của Bộ GD&ĐT về báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016; căn cứ Công văn số 955/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2015 của Sở GD&ĐT Hải Phòng về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THPT năm học 2015 - 2016; căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục của các nhà trường THPT; Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng báo cáo đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học phổ thông năm 2015 - 2016 với những nội dung chủ yếu như sau:
I. QUY MÔ PHÁT TRIỂN
- Năm học 2015 – 2016, Toàn thành phố có 57 trường (40 trường công lập và 07 trường NCL), thêm 01 trường so với học năm học 2014 – 2015 (THPT Tân Trào);
- Số lượng học sinh: Đến cuối năm học, toàn thành phố có 51268 học sinh (Giảm 861 em so với cuối học kì I), được biên chế trong 1231 lớp, trung bình 41,65 HS/ lớp. Học sinh nữ là 27276 HS, chiếm 52,3%; trong đó:
+ Học sinh hệ Công lập là 42229 HS chiếm 81%, hệ NCL là 9906 HS chiếm 19%.
+ Lớp 10 có 19184 HS, lớp 11 có 16612 HS, lớp 12 có 16333 HS. Có thể thấy sự tăng học sinh của năm học 2015- 2016 là do số lượng học sinh lớp 10 có su hướng tăng lên.
+ Số học sinh bỏ học là 766 HS
Còn nữa

[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016 CỦA HẢI PHÒNG (Phần I)

BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016 CỦA HẢI PHÒNG (Phần I)

     Thực hiện Công văn số 2318/BGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2016 của Bộ GD&ĐT về báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016; căn cứ Công văn số 955/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2015 của Sở GD&ĐT Hải Phòng về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THPT năm học 2015 - 2016; căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục của các nhà trường THPT; Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng báo cáo đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học phổ thông năm 2015 - 2016 với những nội dung chủ yếu như sau:
I. QUY MÔ PHÁT TRIỂN
- Năm học 2015 – 2016, Toàn thành phố có 57 trường (40 trường công lập và 07 trường NCL), thêm 01 trường so với học năm học 2014 – 2015 (THPT Tân Trào);
- Số lượng học sinh: Đến cuối năm học, toàn thành phố có 51268 học sinh (Giảm 861 em so với cuối học kì I), được biên chế trong 1231 lớp, trung bình 41,65 HS/ lớp. Học sinh nữ là 27276 HS, chiếm 52,3%; trong đó:
+ Học sinh hệ Công lập là 42229 HS chiếm 81%, hệ NCL là 9906 HS chiếm 19%.
+ Lớp 10 có 19184 HS, lớp 11 có 16612 HS, lớp 12 có 16333 HS. Có thể thấy sự tăng học sinh của năm học 2015- 2016 là do số lượng học sinh lớp 10 có su hướng tăng lên.
+ Số học sinh bỏ học là 766 HS


   [/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP