Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liệu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]


Nội dung 
2. Đặt vấn đề:
  Xác định rõ phổ cập giáo dục là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hằng năm Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục thành phố Tam Kỳ thường xuyên chỉ đạo các xã, phường kiểm tra, tuyên truyền và vận động, duy trì tốt số đối tượng trong độ tuổi phổ cập. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục nhằm huy động tối đa nguồn lực đầu tư cho giáo dục; phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội, thống nhất các biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Các đơn vị giáo dục đẩy mạnh cải tiến phương pháp dạy học, hạn chế học sinh lưu ban, bỏ học ở các khối lớp; tăng cường các hoạt động tập thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, thu hút học sinh đến lớp. Giáo dục tiểu học là bậc học bắt buộc. Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 5 năm, từ lớp một đến lớp năm. Tuổi học sinh vào học lớp một là sáu tuổi. Mọi trẻ em bình thường từ 6 đến 14 tuổi đều có quyền và nghĩa vụ học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cập bậc tiểu học.
       Ngoài ra trẻ khuyết tật cũng được hưởng quyền được học tập hòa nhập với các trẻ em bình thường khác trong cùng môi trường học tập ở tiểu học.

       Tổ chức điều tra nắm bắt số liệu huy động trẻ ra lớp, xử lý số liệu, thống kê, lập báo cáo kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nhà trường hằng năm. Vì vậy đòi hỏi người cán bộ quản lý phải có kế hoạch cụ thể, rõ ràng, khoa học thì công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (PCGDTH ĐĐT) mới đạt kết quả và chất lượng PCGDTH ĐĐT mới được duy trì và nâng cao.

       Qua 3 năm trực tiếp phụ trách mảng công tác PCGDTH, tôi nhận thấy công tác huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp một và 100% trẻ trong độ tuổi ra lớp nhiều nơi còn gặp phải khó khăn; thống kê, xử lý số liệu thiếu chính xác, nhiều đơn vị thường phải sửa đi, sửa lại nhiều lần mất một lượng thời gian rất lớn, tốn kém công sức của một số cán bộ, nhân viên phụ trách phần hồ sơ PCGDTH một cách vô lý không đáng có. Mặt khác, chất lượng PCGDTH ĐĐT toàn xã hội có quan tâm nhưng chưa thực sự chung tay đúng mức.

        Nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục mà chủ đề năm học 2010 - 2011 đã đặt ra, có điều kiện chia sẻ một vài kinh nghiệm về công tác điều tra, tổng hợp, báo cáo số liệu PCGDTH hằng năm và nâng cao chất lượng PCGDTH với đồng nghiệp trong phạm vi PCGDTH.

       Từ suy nghĩ đó, tôi đã chọn đề tài "Một vài biện pháp làm tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi" với mong muốn được giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với quý đồng nghiệp gần xa trong việc thực hiện nhiệm vụ PCGDTH ĐĐT ở từng đơn vị; giúp trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 được hưởng những quyền lợi chính đáng, hợp pháp như quyền được đi học, quyền được chăm sóc, giáo dục, quyền được tham gia các hoạt động xã hội, quyền được toàn xã hội quan tâm, giúp đỡ, ...
       Đề tài có nội dung khá rộng lớn song do thời gian và khả năng có hạn tôi chỉ tập trung nghiên cứu "Một vài biện pháp làm tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi".

3. Cơ sở lý luận:
       Bậc tiểu học có vị trí nền móng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nhà trường tiểu học là nơi đặt những viên gạch đầu tiên trong việc xây dựng nhân cách cho học sinh, giúp học sinh được phát triển toàn diện. Ở đó, mọi trẻ em trong độ tuổi đi học của bậc học đều có quyền được học tập, giao tiếp trong môi trường thân thiện, yêu thương; được gia đình và toàn xã hội chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi để các em thực hiện nhiệm vụ học tập và nhất là đội ngũ làm công tác giáo dục trong các trường tiểu học đóng vai trò hết sức quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục theo Luật giáo dục đã đề ra.
       Chính vì vậy, những người làm công tác quản lý giáo dục luôn quan tâm đến việc đổi mới công tác quản lý, duy trì kết quả PCGDTH, nâng cao chất lượng PCGDTH ĐĐT mà trước hết là nâng cao chất lượng giáo dục hằng năm.
       Theo quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ban hành kèm theo thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 6 quy định tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức 1, Điều 7 quy định tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức 2.
       Tại mục 1 khoản III quy định thời gian hoạt động công tác phổ cập giáo dục theo Kế hoạch số 104/KH-PCGD ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục phường An Xuân về việc triển khai thực hiện Phổ cập giáo dục các cấp năm 2010.
       Kế hoạch số 106/KH-BCĐ ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục thành phố Tam Kỳ về việc kiểm tra kết quả Phổ cập giáo dục các cấp thành phố Tam Kỳ năm 2010 trong đó quy định các loại hồ sơ sổ sách phục vụ cho công tác kiểm tra.

4. Cơ sở thực tiễn:
Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường xác định phổ cập giáo dục là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng nhằm nâng cao dân trí, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần đảm bảo sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. PCGDTH ĐĐT là nền tảng vững chắc thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
Từ cơ sở lý luận trên và qua thực tiễn nhiều năm tại đơn vị, từ khi tham gia công tác PCGDTH đến nay tôi nhận thấy rằng:
       * Về công tác điều tra trình độ văn hóa nhân dân, thống kê báo cáo số liệu để nắm chắc số trẻ trong độ tuổi phải phổ cập tiểu học, huy động 100% trẻ trong độ tuổi phải phổ cập ra lớp: nơi nào cán bộ quản lý tổ chức điều tra đúng thực tế, ghi chép rõ ràng, quản lý khoa học, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên, nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao thì nơi đó làm tốt công tác huy động ra lớp, báo cáo thống kê độ chính xác cao, ít hao tốn thời gian cho công tác làm hồ sơ về PCGDTH. Ngược lại, nơi nào không tổ chức tốt công tác điều tra bổ sung thực tế hằng năm, thiếu nghiên cứu trong công việc, tổ chức không khoa học hoặc giáo viên chưa thực hiện tốt công việc được giao thì nơi đó gặp phải khó khăn trong quá trình thống kê, báo cáo, thâm nhập hồ sơ và lí giải số liệu, cũng như công tác huy động trẻ ra lớp, làm phiền hà cho công tác kiểm tra công nhận của các cấp quản lý mà trực tiếp là phòng Giáo dục và Đào tạo.
       * Về chất lượng PCGDTH ĐĐT: Nói đến chất lượng giáo dục phải nói đến các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; nói đến yếu tố con người. Từ người quản lý, người dạy, người làm công tác ở môi trường giáo dục cho đến người học.
       Dân cư trên địa bàn thường xuyên biến động do tình trạng nhập khẩu, số trẻ trong độ tuổi biến động do tình trạng tăng cơ học nên công tác điều tra còn bị động. Đặc biệt, số trẻ chuyển khẩu đến sau điều tra nên khó khăn cho công tác huy động ra lớp.
       Tất cả những vấn đề trên, với yêu cầu hết sức bức xúc của xã hội, nhất là nhân dân địa phương trước yêu cầu thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục mà xuất phát từ người cán bộ quản lý, qua 3 năm làm công tác PCGDTH tôi đã tìm những biện pháp thích hợp nhất để tổ chức và thực hiện có kết quả nhất về mảng điều tra, báo cáo thống kê về PCGDTH đến chất lượng PCGDTH ĐĐT tại đơn vị. Đây là mối quan tâm hàng đầu của xã hội, là một trong những biện pháp góp phần thực hiện xây dựng các tiêu chí của trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia gắn với việc thực hiện "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong giai đoạn hiện nay.

5. Nội dung nghiên cứu:       
     5.1. Thực hiện tốt công tác điều tra, huy động trẻ ra lớp
     Trong những năm qua, công tác quản lý giáo dục và phương pháp giảng dạy không ngừng được đổi mới, các trường trên địa bàn phường đều là trường trọng điểm của thành phố Tam Kỳ ở tất cả các bậc học, liên tục nhiều năm liền các trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc.
      Trong công tác PCGDTH ĐĐT thì mảng điều tra, huy động trẻ ra lớp là một bước quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của công tác này, vì vậy trong quá trình thực hiện tôi đã suy nghĩ vạch ra các bước cụ thể và tham mưu cho lãnh đạo nhà trường lên kế hoạch tổng điều tra trình độ văn hóa nhân dân (Phụ lục 1, 2).
                                    
      * Phân công nhiệm vụ đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy: Địa bàn phường An Xuân có 11 khối phố, mỗi khối phố phân công từ 3 đến 4 giáo viên phụ trách, một số giáo viên công tác ở trường thường trú ở địa bàn phường nên thuận lợi cho việc điều tra. Tùy theo tình hình thực tế của từng khối phố, mỗi khối phố đều có giáo viên phụ trách và khối phố trưởng phụ trách điều tra. Trước khi tổ chức tổng điều tra, nhà trường đã liên hệ với Trưởng ban chỉ đạo phổ cập giáo dục phường để bàn kế hoạch tổ chức cuộc họp giữa Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, 11 khối phố trên địa bàn và giáo viên được phân công để phân công nhiệm vụ cụ thể.
      Trong quá trình điều tra, yêu cầu giáo viên phải liên hệ với ban nhân dân khối phố để nắm được tổng số hộ phải điều tra, đặc điểm sinh hoạt của nhân dân khối phố đó. Đặc biệt là phải đi thực tế xuống các hộ gia đình để có cái cụ thể về đối chiếu với tổng số của từng khối phố đã cung cấp; tuyệt đối không dừng lại ở chỗ chỉ đến nhà khối phố trưởng hoặc cộng tác viên dân số để lấy số liệu. Có như vậy mới ghi chép chính xác theo yêu cầu của việc điều tra; ghi đầy đủ không bỏ qua cột nào và phải có minh chứng cụ thể. Bởi sai sót bất cứ cột nào cũng gặp khó khăn trong quá trình xử lý số liệu, báo cáo thống kê và huy động ra lớp.
      Từ sổ điều tra, giáo viên ghi qua phiếu, từ phiếu lên danh sách theo độ tuổi, từ danh sách vào sổ theo dõi phổ cập, trở về khâu thống kê số liệu báo cáo tổng hợp từng khối phố trên toàn địa bàn quản lý vào sổ theo dõi phổ cập.
      Mỗi năm học, trong kỳ nghỉ hè, tổ chức điều tra bổ sung; trước khi bước vào năm học mới, rà soát kết quả điều tra bổ sung, đối chiếu giữa danh sách và sổ điều tra; chú ý hơn đến trẻ 6 tuổi và các đối tượng có nguy cơ bỏ học giữa chừng như học sinh lưu ban, học sinh khuyết tật học hòa nhập, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... để huy động 100% trẻ phải phổ cập ra lớp.
              
    * Đối với cán bộ quản lý và nhân viên văn phòng: Trường phân công một Phó hiệu trưởng và nhân viên văn thư phụ trách công tác PCGDTH. Để thực hiện tốt công việc này, trước hết văn thư phải theo dõi số học sinh chuyển đi, chuyến đến, số học sinh lưu ban hằng năm, có sổ theo dõi diễn biến tình hình học sinh từng tháng hằng năm, sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến, cập nhật thời gian đi, đến, nơi đến, năm, lớp lưu ban... Từ đó làm căn cứ để ghi vào sổ đăng bộ của nhà trường. (Ghi đầy đủ theo yêu cầu của sổ vì thiếu cột nào cũng gây khó khăn cho quá trình kiểm tra, đối chiếu, ghi nhận kết quả của các nhà quản lý).
      Mỗi năm học, trước khi bước vào năm học mới, rà soát kết quả điều tra bổ sung, đối chiếu giữa danh sách và sổ điều tra; Liên hệ với các trường THCS, Mẫu giáo trên cùng địa bàn để đối chiếu số trẻ 6 tuổi, trẻ 11 tuổi, khi cần nhờ đến chính quyền địa phương, các hội đoàn thể để giúp đỡ và huy động trẻ em ra lớp. Riêng sổ theo dõi phổ cập cần ghi rõ nơi ở, sổ đăng bộ phải có số phổ cập, sổ phổ cập phải có số đăng bộ của từng trẻ đã đến trường. Các loại sổ này luôn được lãnh đạo nhà trường kiểm tra và ký khóa sổ hằng năm; riêng sổ theo dõi phổ cập phải được lãnh đạo kiểm tra và ký khóa vào tháng 9 hằng năm trước khi lên thống kê.
      5.2. Thực hiện tốt công tác tổng hợp, xử lý số liệu
      Hằng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý và cán bộ chuyên trách phổ cập trước khi tiến hành điều tra xử lý số liệu. Phần mềm tổng hợp số liệu; Sổ điều tra trình độ văn hóa nhân dân, Sổ theo dõi phổ cập do Phòng Giáo dục và Đào tạo cung cấp thống nhất chung cho các trường trên địa bàn thành phố.                                                                                                     Sau khi giáo viên đi điều tra và nộp sổ điều tra, danh sách độ tuổi trong điều tra về lại cho văn phòng. Cán bộ chuyên trách phổ cập bổ sung danh sách tất cả các độ tuổi. Số học sinh chuyển đi và chuyển đến phải lên danh sách chuyển đi và chuyển đến, có xác nhận của công an phường và phải được cập nhật vào sổ theo dõi phổ cập giáo dục; Tất cả các danh sách được thiết lập và có chữ ký của Trưởng Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục.
      Số trẻ phải phổ cập trong địa bàn phải luôn luôn bằng tổng số học sinh đang học trong trường cộng với số trẻ đi học nơi khác, cộng trẻ chuyển đến, trừ đi số trẻ nơi khác đến học, trừ trẻ chuyển đi, trẻ chết và trẻ khuyết tật nặng không ra lớp được. Mọi khâu đều phải kiểm tra, sử dụng phép thử nhanh trước khi nhập máy để tránh làm lỗi công thức ở phần mềm. Việc điều tra,  thống kê, tìm minh chứng có sự cộng tác của giáo viên, nhân viên chuyên trách phổ cập của trường và sự chỉ đạo, theo dõi, giám sát của lãnh đạo nhà trường.
     5.3. Thực hiện tốt công tác quản lý số liệu và quản lý hồ sơ PCGDTH ĐĐT

      Để thực hiện tốt công tác quản lý số liệu trẻ phải phổ cập trong địa bàn và lập hồ sơ lưu trữ có giá trị lâu dài, tôi suy nghĩ rằng: nhiệm vụ đầu tiên của người làm công tác PCGDTH là phải có kế hoạch tổng điều tra sau 5 năm và điều tra bổ sung hằng năm để nắm chắc số liệu cần tập trung huy động ra lớp đồng thời làm căn cứ cho việc lập kế hoạch phát triển trường lớp theo từng giai đoạn cụ thể. Kế hoạch phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành gắn với nội dung thi đua của từng cá nhân và tập thể.

     
      Hồ sơ gồm: Sổ điều tra trình độ văn hóa nhân dân (11 khối phố, trong đó lưu ý đến diễn biến học tập của từng trẻ, nơi học, tình trạng khuyết tật...) do từng giáo viên đảm nhiệm theo phân công hằng năm; sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến; sổ theo dõi tình hình học sinh; sổ theo dõi kiểm tra, đánh giá học sinh; sổ đăng bộ; sổ theo dõi phổ cập; tổng hợp các danh sách minh chứng (danh sách học sinh chuyển đi, chuyến đến; danh sách trẻ khuyết tật; danh sách học sinh của trường hằng năm; danh sách các độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi; danh sách học sinh trong phường đi học nơi khác; danh sách học sinh nơi khác đến học...); các số liệu thống kê hằng năm; hồ sơ báo cáo kết quả PCGDTH ĐĐT - CMC theo từng thời điểm kiểm tra hằng năm; hồ sơ lưu công văn, văn bản có liên quan đến việc chỉ đạo thực hiện công tác PCGDTH kẹp theo từng cấp (từ cao đến thấp), theo từng thời gian (từ cũ đến mới) và hồ sơ lưu quyết định công nhận đạt chuẩn hằng năm được lưu theo từng năm, mỗi năm một hộp riêng do nhân viên văn thư phụ trách. Tất cả các việc làm trên đều có sự theo dõi, đôn đốc của Hiệu trưởng. Hiện nay, hầu hết các trường đều ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện công tác thiết lập hồ sơ, quản lý và lưu trữ có tính lâu dài. Vì vậy, hồ sơ PCGDTH được lưu trữ đầy đủ ở một thư mục riêng trên máy tính theo từng năm.
  
      Tổ chức điều tra chu đáo, phân công trách nhiệm rõ ràng, cộng vào đó sự quan tâm sâu sát của Hiệu trưởng, năm 2010 đơn vị huy động được 99,0% trẻ trong độ tuổi ra lớp, còn 1% chưa ra lớp được phụ huynh có làm đơn xin cam đoan vì sức khỏe không đảm bảo.
6. Kết quả nghiên cứu:


      Yếu tố quyết định cho sự thành công của công tác PCGDTH đó là sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự hỗ trợ có trách nhiệm của các đoàn thể, ban ngành, Ban nhân dân khối phố... trong địa phương, sự đồng tình của cha mẹ học sinh và nhân dân. Bên cạnh đó là nổ lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường trong công tác dạy và học, nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục.
      Với những việc đã làm trong công tác PCGDTH, đơn vị tôi đã đạt được một số kết quả đáng phấn khởi, nhiều năm được công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về công tác PCGDTH ĐĐT (Phụ lục 3, 4).
      Kết quả đạt được năm 2010:
          - Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1:       197/199 em, đạt tỉ lệ: 99,0%
          - Trẻ 11 tuổi đã hoàn thành chương trình tiểu học: 159/163 em, đạt tỉ lệ:  97,5%
          - Trẻ 11 tuổi đang học trong trường TH: 4/4 em, đạt tỉ lệ: 100%.
      Là đơn vị nhiều năm liền làm tốt công tác huy động trẻ ra lớp, không có sai sót đáng tiếc về hồ sơ PCGDTH, không phải mất nhiều công sức của bộ phận làm hồ sơ, được tiếp cận với các đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục & Đào tạo, Phòng Giáo dục & Đào tạo và nhất là Bộ Giáo dục & Đào tạo, được đánh giá là đơn vị thực hiện tốt công tác điều tra, báo cáo, thống kê, xử lý số liệu, minh chứng cụ thể, giải trình thông suốt của cán bộ chuyên trách phổ cập, hồ sơ của các cấp chỉ đạo về công tác phổ cập cũng được lưu trữ đầy đủ, khoa học dễ tìm và được cấp trên đánh giá cao. Đặc biệt là biết kết hợp với các hội đoàn thể trong và ngoài nhà trường đã huy động được trẻ em khuyết tật ra lớp, duy trì sĩ số học sinh... Kết quả đó nhờ sự tuyên truyền vận động của đội ngũ thầy cô giáo; từng cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng thấy rõ hơn vai trò trách nhiệm của mình để tự giác tham gia điều tra công tác bổ sung, huy động trẻ ra lớp, thiết lập hồ sơ báo cáo thống kê hằng năm.                

7. Kết luận:
      Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn dân, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho sự phát triển của toàn xã hội. Do đó nhà trường phải có mối quan hệ mật thiết với các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, với ngành; phải huy động được sự chung tay góp sức về mọi mặt của toàn xã hội vì mục tiêu "Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài" cho đất nước, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.
      Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch là thành công bước đầu, vì bất cứ công việc gì muốn có kết quả tốt thì phải có kế hoạch cụ thể. Từ thực tiễn đã làm và kết quả đạt được trong 3 năm học qua, tôi nhận thấy rằng để làm tốt công tác PCGDTH ĐĐT cần thực hiện tốt một số biện pháp sau:
      - Thực hiện tốt công tác điều tra huy động trẻ ra lớp, nắm chắc số liệu trong địa bàn để huy động học sinh ra lớp 100% đây là bước quan trọng nhất quyết định sự thành công của công tác PCGDTH.
      - Thực hiện tốt công tác tổng hợp, xử lý số liệu, đây là việc làm cũng không kém phần quan trọng vì nếu làm tốt công tác điều tra huy động nhưng việc tổng hợp, xử lý số liệu không chính xác sẽ sai số khi tổng hợp và nhập dữ liệu vào phần mềm.
      - Thực hiện tốt công tác quản lý số liệu và quản lý hồ sơ PCGDTH ĐĐT, việc làm này có ý nghĩa thiết thực trong việc lưu trữ hồ sơ có giá trị lâu dài.
8. Đề xuất:
      Để làm tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, tôi xin đưa ra một số đề xuất như sau:
      Với cán bộ, giáo viên, nhân viên, nâng cao nhận thức về hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, thực hiện tốt tinh thần trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp "Trồng người". Mà trước hết là tham gia làm tốt công tác PCGDTH.
      Với ngành Giáo dục, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ chuyên trách phổ cập, tạo điều kiện để cán bộ chuyên trách phổ cập các trường có thể giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Hồ sơ sổ sách phục vụ công tác phổ cập phải được thiết lập đồng bộ, thống nhất để các cấp kiểm tra dễ đánh giá.
      Với chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa về tinh thần lẫn vật chất, cần có tiếng nói chung để các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia công tác giáo dục tích cực hơn, giáo dục sẽ đào tạo cho họ những con người lao động sáng tạo trong tương lai.
      Trên đây là một vài biện pháp làm tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mà trong 3 năm học vừa qua tôi đã áp dụng vào đơn vị. Tôi hy vọng rằng những vấn đề tôi đưa ra trong sáng kiến kinh nghiệm này sẽ phần nào giúp cho công tác PCGDTH ở các trường tiểu học tham khảo và áp dụng vào công việc của đơn vị mình, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả trong công việc.
                                                         Tam Kỳ, ngày 15 tháng 4 năm 2011
                                                                         NGƯỜI VIẾT                                                        Phạm Vũ Linh Nhật

[/kythuat] [mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP