Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT Củ Chi (Phần 16).  Công tác tiếp dân và giải quyết KN-TC: (từ tháng 8/2015 đến thời điểm báo cáo)
Công tác tiếp công dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị và KNTC
- Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch số 339/KH-GDĐT ngày 21/3/2013 về tiếp công dân của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và phân công cán bộ tiếp công dân theo Quyết định số 61/QĐ-GDĐT ngày 12/3/2013 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; xây dựng Lịch tiếp công dân theo Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; chỉ đạo các trường xây dựng Quy chế tiếp công dân, ban hành nội quy tiếp công dân theo hướng dẫn của ngành.
- Phân công cán bộ, chuyên viên tiếp công dân theo chỉ đạo của huyện và phân công Chuyên viên phụ trách công tác Thanh, kiểm tra nắm tình hình giải quyết kịp thời đơn thư của công dân theo quy định; nắm tình hình theo các nội dung phản ánh tại các trường, giải quyết đơn thưa tố cáo tại các trường trên địa bàn huyện.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận đơn  thư từ tháng 8/2015 đến nay: 11 đơn
+ Khiếu nại: 00.
+ Tố cáo: 00
+ Phản ánh, kiến nghị: 11. Trong đó có 07 đơn do UBND huyện chuyển yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét báo cáo gồm 05 đơn nặc danh và 02 đơn có danh. Các đơn trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo đều giải quyết đúng quy trình. Các đơn do UBND huyện chuyển, Phòng Giáo dục và Đào tạo đều báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn cho Chủ tịch UBND huyện.
- Tình hình đặc biệt: không
4. Đánh giá chung về kết quả công tác thanh kiểm tra:
* Ưu điểm:
Công tác thanh kiểm tra đã thu thập được nhiều thông tin quan trọng về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của các đơn vị: Việc tổ chức triển khai thực hiện chủ đề năm học, các cuộc vận động của ngành và kết quả thực hiện các chỉ tiêu giáo dục giúp cho công tác lãnh đạo và chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo hiệu quả hơn. Thông qua công tác thanh kiểm tra đã phát hiện sớm những yếu kém trong công tác quản lý của Hiệu trưởng một số đơn vị giúp lãnh đạo ngành kịp thời chấn chỉnh, trong đó có vấn đề nhạy cảm đối dư luận xã hội như công tác thu tiền đầu năm, công tác tuyển sinh, tỷ lệ học sinh nghỉ bỏ học; công tác nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc trẻ của các nhóm lớp không đảm bảo…
* Hạn chế:

Qua kiểm tra cho thấy vẫn còn một số Cán bộ quản lý chưa thật sự xem trọng công tác kiểm tra nội bộ, thể hiện qua việc xây dựng kế hoạch kiểm tra ngắn gọn. chung chung; nội dung ghi nhận trên biên bản kiểm tra chỉ mang tính hình thức; trong công tác quản lý chỉ đạo chưa quan tâm thu  thập thông tin từ kênh kiểm tra nội bộ. Còn một số đơn vị, công tác quản lý tài chính của Hiệu trưởng vẫn còn lỏng lẻo, công tác văn thư lưu trữ chưa đạt yêu cầu; công tác quản lý, bảo quản trang thiết bị, ĐDDH, sách thư viện và sử dụng phục vụ cho công tác giảng dạy còn hạn chế…     
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT Củ Chi (Phần 16).  Công tác tiếp dân và giải quyết KN-TC: (từ tháng 8/2015 đến thời điểm báo cáo)
Công tác tiếp công dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị và KNTC
- Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch số 339/KH-GDĐT ngày 21/3/2013 về tiếp công dân của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và phân công cán bộ tiếp công dân theo Quyết định số 61/QĐ-GDĐT ngày 12/3/2013 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; xây dựng Lịch tiếp công dân theo Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; chỉ đạo các trường xây dựng Quy chế tiếp công dân, ban hành nội quy tiếp công dân theo hướng dẫn của ngành.
- Phân công cán bộ, chuyên viên tiếp công dân theo chỉ đạo của huyện và phân công Chuyên viên phụ trách công tác Thanh, kiểm tra nắm tình hình giải quyết kịp thời đơn thư của công dân theo quy định; nắm tình hình theo các nội dung phản ánh tại các trường, giải quyết đơn thưa tố cáo tại các trường trên địa bàn huyện.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận đơn  thư từ tháng 8/2015 đến nay: 11 đơn
+ Khiếu nại: 00.
+ Tố cáo: 00
+ Phản ánh, kiến nghị: 11. Trong đó có 07 đơn do UBND huyện chuyển yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét báo cáo gồm 05 đơn nặc danh và 02 đơn có danh. Các đơn trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo đều giải quyết đúng quy trình. Các đơn do UBND huyện chuyển, Phòng Giáo dục và Đào tạo đều báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn cho Chủ tịch UBND huyện.
- Tình hình đặc biệt: không
4. Đánh giá chung về kết quả công tác thanh kiểm tra:
* Ưu điểm:
Công tác thanh kiểm tra đã thu thập được nhiều thông tin quan trọng về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của các đơn vị: Việc tổ chức triển khai thực hiện chủ đề năm học, các cuộc vận động của ngành và kết quả thực hiện các chỉ tiêu giáo dục giúp cho công tác lãnh đạo và chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo hiệu quả hơn. Thông qua công tác thanh kiểm tra đã phát hiện sớm những yếu kém trong công tác quản lý của Hiệu trưởng một số đơn vị giúp lãnh đạo ngành kịp thời chấn chỉnh, trong đó có vấn đề nhạy cảm đối dư luận xã hội như công tác thu tiền đầu năm, công tác tuyển sinh, tỷ lệ học sinh nghỉ bỏ học; công tác nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc trẻ của các nhóm lớp không đảm bảo…
* Hạn chế:

Qua kiểm tra cho thấy vẫn còn một số Cán bộ quản lý chưa thật sự xem trọng công tác kiểm tra nội bộ, thể hiện qua việc xây dựng kế hoạch kiểm tra ngắn gọn. chung chung; nội dung ghi nhận trên biên bản kiểm tra chỉ mang tính hình thức; trong công tác quản lý chỉ đạo chưa quan tâm thu  thập thông tin từ kênh kiểm tra nội bộ. Còn một số đơn vị, công tác quản lý tài chính của Hiệu trưởng vẫn còn lỏng lẻo, công tác văn thư lưu trữ chưa đạt yêu cầu; công tác quản lý, bảo quản trang thiết bị, ĐDDH, sách thư viện và sử dụng phục vụ cho công tác giảng dạy còn hạn chế…     

[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP