Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT Củ Chi (Phần 15).  Về công tác quản lý chuyên môn
* Ưu điểm:
- Đa số các trường, Ban giám hiệu quản lý chuyên môn có kế hoạch khoa học, đầy đủ; sổ sách  thể hiện đầy đủ nội dung, có chú ý bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.
- Về tổ chức hoạt động dạy và học: Các trường  thực hiện tốt các loại hồ sơ sổ sách, giáo viên lên lớp có giáo án, cập nhật đầy đủ; thực hiện hiện nghiêm  túc việc dạy thêm học thêm theo Thông tư 17/TT-BGDĐT và Quyết định 21/QĐ-UBND của UBND thành phố; tổ chức các kỳ kiểm tra nghiêm túc, có xây dựng kế hoạch phân công giám thị hợp lý. Hiệu trưởng có ban hành các Quyết định đầy đủ; có xây dựng kế hoạch hoạt động trường, tổ, nhóm, cá nhân đầy đủ; có xây dựng quy chế chuyên môn của năm học. Nhóm bộ môn có thống nhất nội dung giảng dạy, kiến thức trọng tâm chương, thống nhất nội dung kiểm tra 1 tiết; có bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông qua tiết dạy thao giảng
- Các trường có xây dựng đầy đủ kế hoạch chuyên môn năm học, học kỳ, tháng; triển khai đầy đủ văn bản chỉ đạo chuyên môn của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo trong Hội đồng sư phạm; có sơ kết, tổng kết công tác chính trị tư tưởng.
- Hiệu trưởng chỉ đạo các bộ phận thiết lập đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo Điều lệ trường tiểu học và được cập nhật kịp thời; có ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhưng chủ yếu là công việc hành chính, riêng các văn bản chuyên môn do Phòng hướng dẫn nhà trường có triển khai trong tập thể  giáo viên, nhân viên. Trường có thiết lập các văn bản hướng dẫn kiểm tra định kỳ và đóng tập cẩn thận; lưu trữ đầy đủ hồ sơ danh sách giáo viên danh sách đăng ký và các chứng từ dạy thêm học thêm; thực hiện tốt công tác PCGD tại địa phương.
- Các trường thực hiện và quản lý tốt hồ sơ sổ sách của tổ (sổ họp Tổ chuyên môn, Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần). Tổ họp đúng theo qui định. Đa số các tổ có trao đổi công tác chuyên môn; thực hiện chuyên đề đúng theo kế hoạch của đơn vị. Tất cả giáo viên đều có sổ dự giờ và tham gia dự giờ. Trường quản lý đầy đủ hồ sơ thi đua năm học 2014-2015. Mỗi tổ, khối đều có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu của lớp, khối. Giáo viên có đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo viên giảng dạy phù hợp đặc trưng bộ môn.
* Tồn tại:
- Tại một số đơn vị: Sổ theo dõi bồi dưỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu kém, mẫu cập nhật thông tin chưa rõ; chưa đủ (phần phụ đạo học sinh yếu kém); thiếu phần nhận xét, kiểm tra, giám sát việc giảng dạy của Ban giám hiệu. Giáo viên chưa tích cực sử dụng đồ dùng dạy học. Nội dung họp tổ, nhóm bộ môn chưa đi sâu vào phương pháp giảng dạy, chưa đánh giá được ưu, khuyết trong hoạt động chuyên môn
- Kế hoạch chuyên môn xây dựng chưa đạt yêu cầu. Văn bản chỉ đạo chuyên môn của Sở, Phòng lưu trữ chưa đầy đủ. Kế hoạch tháng chưa có nội dung đánh giá kết quả thực hiện tháng trước. Báo cáo sơ, tổng kết công tác chính trị tư tưởng chưa nêu được kết quả thực hiện.
2.4. Về thực hiện các kiến nghị của Trưởng phòng trong cuộc thanh tra năm học trước:
Đa số các trường đều nghiêm túc khắc phục kịp thời các kiến nghị của Trưởng phòng, Hiệu trưởng có chỉ đạo thực hiện các nội dung được góp ý trong năm học trước và thực hiện tốt trong năm học sau.
 2.5. Về kiểm tra tổ chức và hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập:
* Ưu điểm:
- Đa số Chủ lớp Mẫu giáo thực hiện đầy đủ các loại sổ sách khâu nuôi theo qui định; cập nhật đầy đủ và tính calo cho cháu mỗi ngày bằng phần mềm; thực hiện cập nhật sổ bán trú theo hướng dẫn của Bô phận Mầm non; thực hiện thu tiền ăn của cháu bằng biên lai 2 liên theo qui định. Bếp sạch, gọn, ngăn nắp, hợp vệ sinh. Các nhóm lớp có đủ kế hoạch năm học 2015-2016, kế hoạch tuyển sinh và danh sách có ký duyệt của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Vệ sinh môi trường bên ngoài sạch sẽ, cửa cổng, tường rào đảm bảo an toàn. Giáo viên có kế hoạch năm học và tuần đầy đủ; thực hiện đầy đủ các loại sổ sách khâu nuôi theo qui định. Các lớp mẫu giáo cập nhật kết quả thiết lập dưỡng chất kết quả calo đạt tỷ lệ quy định; thực hiện đầy đủ hợp đồng mua bán thực phẩm; thực hiện chấm điểm danh hằng ngày của lớp tốt; Sổ thu thanh toán lớp có đầy đủ chữ ký nộp tiền của phụ huynh; thực hiện cập nhật sổ thu thanh toán nhỏ từng cháu khớp với sổ thanh toán lớn.
- Có đầy đủ kế hoạch năm học của chủ lớp và của giáo viên lưu trữ đầy đủ kế hoạch tuyển sinh, danh sách tuyển sinh có ký duyệt  của lãnh đạo. Có đầy đủ hồ sơ nhân sự tại đơn vị (cơ sở). Giáo viên đạt và trên chuẩn 100%
* Tồn tại:
Phần nhiều chủ trường có thực hiện chế độ chính sách cho người lao động nhưng vẫn chưa thực hiện BHXH đầy đủ đối với lao động tại cơ sở. Mức lương chi trả cho người lao động chưa được điều chỉnh theo qui định tại Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ. Số giáo viên không đủ để đảm bảo tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ so với quy định tại Điều lệ trường mầm non. Các cơ sở, trường mầm non tư thục chưa cập nhật thường xuyên danh sách nhân sự để phân công kịp thời, không có hồ sơ thỏa ước lao động tập thể, hội nghị người lao động.

Đa số các cơ sở, trường ngoài công lập đều tuyển sinh số lượng thực tế vượt so với số trẻ được lãnh đạo duyệt đầu năm học 2015-2016. Số lượng giáo viên không đảm bảo theo quy định của Điều lệ so với số trẻ của các lớp nên khi tổ chức hoạt động giáo dục không đảm bảo an toàn trẻ và nâng cao chất lượng giáo dục. Lớp học thiếu đồ dùng đồ chơi theo Quyết định 3141 do Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT Củ Chi (Phần 15).  Về công tác quản lý chuyên môn
* Ưu điểm:
- Đa số các trường, Ban giám hiệu quản lý chuyên môn có kế hoạch khoa học, đầy đủ; sổ sách  thể hiện đầy đủ nội dung, có chú ý bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.
- Về tổ chức hoạt động dạy và học: Các trường  thực hiện tốt các loại hồ sơ sổ sách, giáo viên lên lớp có giáo án, cập nhật đầy đủ; thực hiện hiện nghiêm  túc việc dạy thêm học thêm theo Thông tư 17/TT-BGDĐT và Quyết định 21/QĐ-UBND của UBND thành phố; tổ chức các kỳ kiểm tra nghiêm túc, có xây dựng kế hoạch phân công giám thị hợp lý. Hiệu trưởng có ban hành các Quyết định đầy đủ; có xây dựng kế hoạch hoạt động trường, tổ, nhóm, cá nhân đầy đủ; có xây dựng quy chế chuyên môn của năm học. Nhóm bộ môn có thống nhất nội dung giảng dạy, kiến thức trọng tâm chương, thống nhất nội dung kiểm tra 1 tiết; có bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông qua tiết dạy thao giảng
- Các trường có xây dựng đầy đủ kế hoạch chuyên môn năm học, học kỳ, tháng; triển khai đầy đủ văn bản chỉ đạo chuyên môn của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo trong Hội đồng sư phạm; có sơ kết, tổng kết công tác chính trị tư tưởng.
- Hiệu trưởng chỉ đạo các bộ phận thiết lập đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo Điều lệ trường tiểu học và được cập nhật kịp thời; có ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhưng chủ yếu là công việc hành chính, riêng các văn bản chuyên môn do Phòng hướng dẫn nhà trường có triển khai trong tập thể  giáo viên, nhân viên. Trường có thiết lập các văn bản hướng dẫn kiểm tra định kỳ và đóng tập cẩn thận; lưu trữ đầy đủ hồ sơ danh sách giáo viên danh sách đăng ký và các chứng từ dạy thêm học thêm; thực hiện tốt công tác PCGD tại địa phương.
- Các trường thực hiện và quản lý tốt hồ sơ sổ sách của tổ (sổ họp Tổ chuyên môn, Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần). Tổ họp đúng theo qui định. Đa số các tổ có trao đổi công tác chuyên môn; thực hiện chuyên đề đúng theo kế hoạch của đơn vị. Tất cả giáo viên đều có sổ dự giờ và tham gia dự giờ. Trường quản lý đầy đủ hồ sơ thi đua năm học 2014-2015. Mỗi tổ, khối đều có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu của lớp, khối. Giáo viên có đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo viên giảng dạy phù hợp đặc trưng bộ môn.
* Tồn tại:
- Tại một số đơn vị: Sổ theo dõi bồi dưỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu kém, mẫu cập nhật thông tin chưa rõ; chưa đủ (phần phụ đạo học sinh yếu kém); thiếu phần nhận xét, kiểm tra, giám sát việc giảng dạy của Ban giám hiệu. Giáo viên chưa tích cực sử dụng đồ dùng dạy học. Nội dung họp tổ, nhóm bộ môn chưa đi sâu vào phương pháp giảng dạy, chưa đánh giá được ưu, khuyết trong hoạt động chuyên môn
- Kế hoạch chuyên môn xây dựng chưa đạt yêu cầu. Văn bản chỉ đạo chuyên môn của Sở, Phòng lưu trữ chưa đầy đủ. Kế hoạch tháng chưa có nội dung đánh giá kết quả thực hiện tháng trước. Báo cáo sơ, tổng kết công tác chính trị tư tưởng chưa nêu được kết quả thực hiện.
2.4. Về thực hiện các kiến nghị của Trưởng phòng trong cuộc thanh tra năm học trước:
Đa số các trường đều nghiêm túc khắc phục kịp thời các kiến nghị của Trưởng phòng, Hiệu trưởng có chỉ đạo thực hiện các nội dung được góp ý trong năm học trước và thực hiện tốt trong năm học sau.
 2.5. Về kiểm tra tổ chức và hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập:
* Ưu điểm:
- Đa số Chủ lớp Mẫu giáo thực hiện đầy đủ các loại sổ sách khâu nuôi theo qui định; cập nhật đầy đủ và tính calo cho cháu mỗi ngày bằng phần mềm; thực hiện cập nhật sổ bán trú theo hướng dẫn của Bô phận Mầm non; thực hiện thu tiền ăn của cháu bằng biên lai 2 liên theo qui định. Bếp sạch, gọn, ngăn nắp, hợp vệ sinh. Các nhóm lớp có đủ kế hoạch năm học 2015-2016, kế hoạch tuyển sinh và danh sách có ký duyệt của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Vệ sinh môi trường bên ngoài sạch sẽ, cửa cổng, tường rào đảm bảo an toàn. Giáo viên có kế hoạch năm học và tuần đầy đủ; thực hiện đầy đủ các loại sổ sách khâu nuôi theo qui định. Các lớp mẫu giáo cập nhật kết quả thiết lập dưỡng chất kết quả calo đạt tỷ lệ quy định; thực hiện đầy đủ hợp đồng mua bán thực phẩm; thực hiện chấm điểm danh hằng ngày của lớp tốt; Sổ thu thanh toán lớp có đầy đủ chữ ký nộp tiền của phụ huynh; thực hiện cập nhật sổ thu thanh toán nhỏ từng cháu khớp với sổ thanh toán lớn.
- Có đầy đủ kế hoạch năm học của chủ lớp và của giáo viên lưu trữ đầy đủ kế hoạch tuyển sinh, danh sách tuyển sinh có ký duyệt  của lãnh đạo. Có đầy đủ hồ sơ nhân sự tại đơn vị (cơ sở). Giáo viên đạt và trên chuẩn 100%
* Tồn tại:
Phần nhiều chủ trường có thực hiện chế độ chính sách cho người lao động nhưng vẫn chưa thực hiện BHXH đầy đủ đối với lao động tại cơ sở. Mức lương chi trả cho người lao động chưa được điều chỉnh theo qui định tại Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ. Số giáo viên không đủ để đảm bảo tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ so với quy định tại Điều lệ trường mầm non. Các cơ sở, trường mầm non tư thục chưa cập nhật thường xuyên danh sách nhân sự để phân công kịp thời, không có hồ sơ thỏa ước lao động tập thể, hội nghị người lao động.

Đa số các cơ sở, trường ngoài công lập đều tuyển sinh số lượng thực tế vượt so với số trẻ được lãnh đạo duyệt đầu năm học 2015-2016. Số lượng giáo viên không đảm bảo theo quy định của Điều lệ so với số trẻ của các lớp nên khi tổ chức hoạt động giáo dục không đảm bảo an toàn trẻ và nâng cao chất lượng giáo dục. Lớp học thiếu đồ dùng đồ chơi theo Quyết định 3141 do Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP