Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT Củ Chi (Phần 17). Công tác khác:
8.1. Tài chính- Kế toán
Thực hiện  kiểm tra dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và các nguồn thu chi sự nghiệp như: Phí, lệ phí; thu thỏa thuận; thu hộ - chi hộ năm 2016 theo hướng dẫn liên sở số 1236 /HDLS/TC-GDĐT ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về công tác hạch toán thu, chi các khoản thu của ngành giáo dục.; tham mưu quyết định cấp  kinh phí kịp thời các chế độ bổ sung dự toán cho các trường, đảm bảo chi trả kịp thời lương và các chế độ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên – công nhân viên các trường. Tổng hợp nhu cầu số cải cách tiền lương năm 2015, thực hiện dự toán năm 2016; cấp kinh phí kịp thời chế độ hỗ trợ cho mầm non theo Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND ngày 14 tháng 6 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố, tham mưu cấp kinh phí kịp thời như: miễn giảm học phí, hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi, hỗ trợ học phí cho dân tộc chăm và Khmer, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh ..
Kiểm tra hồ sơ, sổ sách chứng từ quyết toán kinh phí năm 2015; thẩm tra ghi thu ghi chi 9 tháng và quý 4 năm 2015. Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đã sử dụng các quý trong năm; Báo cáo lao động tiền lương 4 quý trong năm, báo cáo nghị nghị định 43- 6 tháng đầu năm và thực hiện nghị định 43 trong năm 2015. Tiếp tục thực hiện trình tự thủ tục nộp kinh phí mua sắm thiết bị thuộc đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp” (theo hợp đồng 50%  xã hội hóa).
8.2. Công tác thi đua, khen thưởng:         
Trong năm học 2015-2016, Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện đã xét công nhận và đề nghị thành phố khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể:
- Tập thể: có 72 tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có 22 đơn vị được đề nghị Tập thể Lao động xuất sắc, 03 bằng khen của UBND Thành phố, 08 Cờ Thi đua của UBND thành phố và 02 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Cá nhân: có 3472/3728 cán bộ, giáo viên, nhân viên được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, 373 Chiến sĩ thi đua cơ sở, 37 Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, 140 Bằng khen của UBND Thành phố, 01 Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo.
8.3. Công tác phối hợp:
Phối hợp với Công đoàn Giáo dục huyện tổ chức nhiều phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và những quy định của ngành; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ như: xây dựng: “Mái ấm Công đoàn”, tổ chức hội thao, hội diễn văn nghệ; xây nhà tình thương, hỗ trợ các nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo, tang tế.
Công tác phối hợp giữa nhà trường và công an ở hầu hết các xã, thị trấn ngày càng hiệu quả hơn như: đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường trong giờ đón trẻ, tình trạng bán hàng rong, thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau gây mất trật tự trước cổng trường đã giảm hẳn; an ninh trật tự được đảm bảo khi tổ chức các kỳ thi, lễ hội, các ngày chủ điểm.... Vào ngày 04 tháng 3 năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Công an huyện Củ Chi tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với Công an huyện về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2015 và tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2016-2020. Đây là cơ sở pháp lý để giúp các trường tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp với Công an các xã, thị trấn nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được về quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học thời gian trước đây.
Phối hợp với Huyện đoàn, Hội đồng Đội, Nhà Thiếu nhi huyện, Phòng Tư pháp, Ban An toàn giao thông huyện tổ chức nhiều chuyên đề tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, những quy định xử phạt khi vi phạm luật giao thông, quy tắc giao thông, văn hóa giao thông...; sinh hoạt văn hóa hè, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi lành mạnh, nhằm tạo sân chơi bổ ích, thu hút học sinh tham gia.
Phối hợp với Hội Khuyến học huyện triển khai đại trà và đánh giá công nhận các mô hình học tập gồm các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2016; tham mưu UBND huyện tổ chức tuyên dương học sinh giỏi, học sinh đậu đại học năm học 2015-2016.   
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT Củ Chi (Phần 17). Công tác khác:
8.1. Tài chính- Kế toán
Thực hiện  kiểm tra dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và các nguồn thu chi sự nghiệp như: Phí, lệ phí; thu thỏa thuận; thu hộ - chi hộ năm 2016 theo hướng dẫn liên sở số 1236 /HDLS/TC-GDĐT ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về công tác hạch toán thu, chi các khoản thu của ngành giáo dục.; tham mưu quyết định cấp  kinh phí kịp thời các chế độ bổ sung dự toán cho các trường, đảm bảo chi trả kịp thời lương và các chế độ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên – công nhân viên các trường. Tổng hợp nhu cầu số cải cách tiền lương năm 2015, thực hiện dự toán năm 2016; cấp kinh phí kịp thời chế độ hỗ trợ cho mầm non theo Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND ngày 14 tháng 6 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố, tham mưu cấp kinh phí kịp thời như: miễn giảm học phí, hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi, hỗ trợ học phí cho dân tộc chăm và Khmer, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh ..
Kiểm tra hồ sơ, sổ sách chứng từ quyết toán kinh phí năm 2015; thẩm tra ghi thu ghi chi 9 tháng và quý 4 năm 2015. Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đã sử dụng các quý trong năm; Báo cáo lao động tiền lương 4 quý trong năm, báo cáo nghị nghị định 43- 6 tháng đầu năm và thực hiện nghị định 43 trong năm 2015. Tiếp tục thực hiện trình tự thủ tục nộp kinh phí mua sắm thiết bị thuộc đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp” (theo hợp đồng 50%  xã hội hóa).
8.2. Công tác thi đua, khen thưởng:         
Trong năm học 2015-2016, Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện đã xét công nhận và đề nghị thành phố khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể:
- Tập thể: có 72 tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có 22 đơn vị được đề nghị Tập thể Lao động xuất sắc, 03 bằng khen của UBND Thành phố, 08 Cờ Thi đua của UBND thành phố và 02 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Cá nhân: có 3472/3728 cán bộ, giáo viên, nhân viên được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, 373 Chiến sĩ thi đua cơ sở, 37 Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, 140 Bằng khen của UBND Thành phố, 01 Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo.
8.3. Công tác phối hợp:
Phối hợp với Công đoàn Giáo dục huyện tổ chức nhiều phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và những quy định của ngành; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ như: xây dựng: “Mái ấm Công đoàn”, tổ chức hội thao, hội diễn văn nghệ; xây nhà tình thương, hỗ trợ các nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo, tang tế.
Công tác phối hợp giữa nhà trường và công an ở hầu hết các xã, thị trấn ngày càng hiệu quả hơn như: đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường trong giờ đón trẻ, tình trạng bán hàng rong, thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau gây mất trật tự trước cổng trường đã giảm hẳn; an ninh trật tự được đảm bảo khi tổ chức các kỳ thi, lễ hội, các ngày chủ điểm.... Vào ngày 04 tháng 3 năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Công an huyện Củ Chi tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với Công an huyện về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2015 và tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2016-2020. Đây là cơ sở pháp lý để giúp các trường tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp với Công an các xã, thị trấn nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được về quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học thời gian trước đây.
Phối hợp với Huyện đoàn, Hội đồng Đội, Nhà Thiếu nhi huyện, Phòng Tư pháp, Ban An toàn giao thông huyện tổ chức nhiều chuyên đề tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, những quy định xử phạt khi vi phạm luật giao thông, quy tắc giao thông, văn hóa giao thông...; sinh hoạt văn hóa hè, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi lành mạnh, nhằm tạo sân chơi bổ ích, thu hút học sinh tham gia.

Phối hợp với Hội Khuyến học huyện triển khai đại trà và đánh giá công nhận các mô hình học tập gồm các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2016; tham mưu UBND huyện tổ chức tuyên dương học sinh giỏi, học sinh đậu đại học năm học 2015-2016.

[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP