Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT Củ Chi (Phần 19).  PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016- 2017:
(Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017: Chờ chỉ đạo năm học 2016-2017 của Sở GD-ĐT Thành phố Hồ Chí Minh)
Tuy nhiên, Phòng Giáo dục và Đào tạo dự kiến một số chỉ tiêu cơ bản trong năm học 2016-2017 như sau:
Phấn đấu kể từ năm 2017, 100% đơn vị trường học có kết nối đường truyền internet tốc độ cao, 100% giáo viên sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy thông qua giáo án điện từ; Đảm bảo trình độ giáo viên trên chuẩn ở các ngành học, bậc học theo chỉ tiêu: Mầm non 80%,Tiểu học: 90%; THCS: 80%; THPT: 15%; các trường tổ chức học 2 buổi/ngày đạt chỉ tiêu: mầm non: 85%; tiểu học: 80%; trung học cơ sở: 95% và tăng dần vào các năm sau; tăng tỷ lệ nhập học của trẻ khuyết tật 30% trở lên; 100% trẻ em diện chính sách được hưởng các chính sách ưu đãi giáo dục.   
1. Giáo dục mầm non:
- Phấn đấu duy trì tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo đạt từ 99,50% trở lên, 100% trẻ 5 tuổi đến trường được học Chương trình giáo dục mầm non mới. Duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi;
- Tỉ lệ trẻ 5 tuổi học 2 buổi/ngày đạt 100%;
- Trẻ 5 tuổi đi học - chuyên cần đạt từ 99,50% trở lên;
- Phấn đấu trẻ 5 tuổi: tỉ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng theo tuổi) và thấp còi (chiều cao ttheo tuổi) không quá 0,5%;
- Đảm bảo tối thiểu 90% số cháu trong độ tuổi đi học mẫu giáo và 20% số cháu trong độ tuổi đi nhà trẻ;
- Trường đạt chuẩn quốc gia: 34%  .
2. Giáo dục Tiểu học:
- Nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp, hạn chế trẻ lưu ban hàng năm không quá 1,0%; không có trẻ bỏ học ở bậc tiểu học.
- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỉ lệ:  100%.
- Duy trì sĩ số đạt: từ 99% trở lên.
- Trẻ trong độ tuổi 11 hoàn thành chương trình tiểu học đạt: từ 95% trở lên.
- Học sinh lên lớp thẳng và hoàn thành chương trình tiểu học: từ 99% trở lên.
- Hiệu suất đào tạo: đạt từ 99% trở lên.
- Về hạnh kiểm: Xếp loại thực hiện đầy đủ đạt 100%.
3. Giáo dục Trung học:
- Huy động trên 100% trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; hạn chế trẻ bỏ học hàng năm không quá 2%. Tiếp tục huy động các em bỏ học trở lại lớp phổ cập giáo dục.
- Tích cực đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, kéo giảm tỷ lệ học sinh yếu kém hàng năm không quá 5%.
- Học sinh xếp loại hạnh kiểm đạt yêu cầu trở lên đạt từ 99%.
- Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt từ 97% trở lên;
- Tỉ lệ học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt từ 99 % ;
- Hiệu suất đào tạo đạt từ 85% trở lên.
- Trường đạt chuẩn quốc gia đạt tỉ lệ: 39% .
      4. Giáo dục thường xuyên:
- Củng cố và nâng cao tỷ lệ xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, nhất là xóa mù chữ cho công dân từ 15 tuổi đến hết tuổi lao động.
- Phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2.
- Trẻ trong độ tuổi từ 15 – 18 có bằng tốt nghiệp THCS hàng năm phải đạt từ 90% trở lên.
- Tốt nghiệp Bổ túc THCS đạt từ 90% trở lên. 
- Số học sinh dự thi lớp 12 và tốt nghiệp THPT đạt từ 95% trở lên.
- Tiếp tục huy động các em bỏ học bậc THPT trở lại lớp phổ cập giáo dục. Trẻ trong độ tuổi từ 18 – 21 có bằng tốt nghiệp THPT và các hệ tương đương phải đạt từ 75% trở lên.
- Huy động từ 93% học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở vào lớp 10 phổ thông và các hệ tương đương,
Cụ thể
+ 80% học sinh vào học lớp 10 các trường phổ thông;
+ Tỉ lệ còn lại vào học lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên hoặc trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề.
   Trên  đây là báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và trọng tâm công tác năm học 2016-2017 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Củ Chi. Tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong năm học 2015-2016, toàn ngành phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017./.

Nơi nhận:                                                              
- Sở GD&ĐT thành phố;                               
- TT.Huyện ủy;
- TT.UBND huyện;                             
- Các trường MN, TH, THCS;
- Trường BDGD;                                             
- Trường NDTEKT.
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNGNguyễn Thị Loan
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT Củ Chi (Phần 19).  PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016- 2017:
(Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017: Chờ chỉ đạo năm học 2016-2017 của Sở GD-ĐT Thành phố Hồ Chí Minh)
Tuy nhiên, Phòng Giáo dục và Đào tạo dự kiến một số chỉ tiêu cơ bản trong năm học 2016-2017 như sau:
Phấn đấu kể từ năm 2017, 100% đơn vị trường học có kết nối đường truyền internet tốc độ cao, 100% giáo viên sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy thông qua giáo án điện từ; Đảm bảo trình độ giáo viên trên chuẩn ở các ngành học, bậc học theo chỉ tiêu: Mầm non 80%,Tiểu học: 90%; THCS: 80%; THPT: 15%; các trường tổ chức học 2 buổi/ngày đạt chỉ tiêu: mầm non: 85%; tiểu học: 80%; trung học cơ sở: 95% và tăng dần vào các năm sau; tăng tỷ lệ nhập học của trẻ khuyết tật 30% trở lên; 100% trẻ em diện chính sách được hưởng các chính sách ưu đãi giáo dục.   
1. Giáo dục mầm non:
- Phấn đấu duy trì tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo đạt từ 99,50% trở lên, 100% trẻ 5 tuổi đến trường được học Chương trình giáo dục mầm non mới. Duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi;
- Tỉ lệ trẻ 5 tuổi học 2 buổi/ngày đạt 100%;
- Trẻ 5 tuổi đi học - chuyên cần đạt từ 99,50% trở lên;
- Phấn đấu trẻ 5 tuổi: tỉ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng theo tuổi) và thấp còi (chiều cao ttheo tuổi) không quá 0,5%;
- Đảm bảo tối thiểu 90% số cháu trong độ tuổi đi học mẫu giáo và 20% số cháu trong độ tuổi đi nhà trẻ;
- Trường đạt chuẩn quốc gia: 34%  .
2. Giáo dục Tiểu học:
- Nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp, hạn chế trẻ lưu ban hàng năm không quá 1,0%; không có trẻ bỏ học ở bậc tiểu học.
- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỉ lệ:  100%.
- Duy trì sĩ số đạt: từ 99% trở lên.
- Trẻ trong độ tuổi 11 hoàn thành chương trình tiểu học đạt: từ 95% trở lên.
- Học sinh lên lớp thẳng và hoàn thành chương trình tiểu học: từ 99% trở lên.
- Hiệu suất đào tạo: đạt từ 99% trở lên.
- Về hạnh kiểm: Xếp loại thực hiện đầy đủ đạt 100%.
3. Giáo dục Trung học:
- Huy động trên 100% trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; hạn chế trẻ bỏ học hàng năm không quá 2%. Tiếp tục huy động các em bỏ học trở lại lớp phổ cập giáo dục.
- Tích cực đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, kéo giảm tỷ lệ học sinh yếu kém hàng năm không quá 5%.
- Học sinh xếp loại hạnh kiểm đạt yêu cầu trở lên đạt từ 99%.
- Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt từ 97% trở lên;
- Tỉ lệ học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt từ 99 % ;
- Hiệu suất đào tạo đạt từ 85% trở lên.
- Trường đạt chuẩn quốc gia đạt tỉ lệ: 39% .
      4. Giáo dục thường xuyên:
- Củng cố và nâng cao tỷ lệ xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, nhất là xóa mù chữ cho công dân từ 15 tuổi đến hết tuổi lao động.
- Phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2.
- Trẻ trong độ tuổi từ 15 – 18 có bằng tốt nghiệp THCS hàng năm phải đạt từ 90% trở lên.
- Tốt nghiệp Bổ túc THCS đạt từ 90% trở lên. 
- Số học sinh dự thi lớp 12 và tốt nghiệp THPT đạt từ 95% trở lên.
- Tiếp tục huy động các em bỏ học bậc THPT trở lại lớp phổ cập giáo dục. Trẻ trong độ tuổi từ 18 – 21 có bằng tốt nghiệp THPT và các hệ tương đương phải đạt từ 75% trở lên.
- Huy động từ 93% học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở vào lớp 10 phổ thông và các hệ tương đương,
Cụ thể
+ 80% học sinh vào học lớp 10 các trường phổ thông;
+ Tỉ lệ còn lại vào học lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên hoặc trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề.
   Trên  đây là báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và trọng tâm công tác năm học 2016-2017 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Củ Chi. Tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong năm học 2015-2016, toàn ngành phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017./.

Nơi nhận:                                                              
- Sở GD&ĐT thành phố;                               
- TT.Huyện ủy;
- TT.UBND huyện;                             
- Các trường MN, TH, THCS;
- Trường BDGD;                                             
- Trường NDTEKT.
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNGNguyễn Thị Loan

[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP