Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 7

1.6. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng dịch vụ:
Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngày càng chuyên nghiệp đã góp phần đưa Học viện trở thành một trong những địa chỉ đào tạo kế toán trưởng, chủ tài khoản… lớn nhất, có uy tín trên cả nước. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng dịch vụ đã mang tính thực tiễn, chuyên sâu cao dần đáp ứng được yêu cầu của cơ quan và của người học. Kết quả:
Bảng 3: Kết quả tuyển sinh các khóa đào tạo, bồi dưỡng dịch vụ
TT
Tên khóa học
Số lượng
(học viên)
Đơn vị tổ chức
1
Đào tạo chuyên sâu về công tác thống kế
50
Viện Kinh tế tài chính
2
Kỹ thuật kiểm toán, kiểm soát nội bộ ngân hàng và tổ chức tín dụng
30
Viện Kinh tế tài chính
3
Nghiệp vụ Kế toán
61
Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học
4
Tin học
0
Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học
5
Thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra
3250
Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học
6
Nghiệp vụ khai Hải quan; Nghiệp vụ kê khai Thuế và Hải quan
408
Khoa Thuế - Hải quan
7
Kế toán trưởng HCSN, Kế toán trưởng doanh nghiệp, chủ tài khoản, kế toán chủ đầu tư, kiểm soát viên doanh nghiệp, kế toán trường học, thẩm định giá….
1300
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán
8
Các khóa bồi dưỡng cán bộ, viên chức theo kế hoạch
180
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán
Nguồn: TTBD&TVTCKT, TTNNTH, Viện KTTC, Khoa THQ
Các lớp học đều tiến hành theo đúng quy chuẩn về thời lượng giờ học theo quy định, hết học phần đều có bài kiểm tra, phân loại đánh giá, lấy ý kiến học viên về chất lượng, nội dung bài giảng… 100% học viên đánh giá ở mức khá và tốt. Bên cạnh các khóa học được triển khai khá tốt vẫn còn chương trình “Tin học” không tuyển sinh được học viên nào, trong khi đây là một trong những nhiệm vụ chính của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Năm học 2014-2015, Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn Tài chính kế toán đã thực hiện tư vấn về quản lý tài chính – kế toán công cho Sở Tài chính Hà Giang, Sở Tài chính Trà Vinh … và được đánh giá là chất lượng và uy tín.
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 7

1.6. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng dịch vụ:
Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngày càng chuyên nghiệp đã góp phần đưa Học viện trở thành một trong những địa chỉ đào tạo kế toán trưởng, chủ tài khoản… lớn nhất, có uy tín trên cả nước. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng dịch vụ đã mang tính thực tiễn, chuyên sâu cao dần đáp ứng được yêu cầu của cơ quan và của người học. Kết quả:
Bảng 3: Kết quả tuyển sinh các khóa đào tạo, bồi dưỡng dịch vụ
TT
Tên khóa học
Số lượng
(học viên)
Đơn vị tổ chức
1
Đào tạo chuyên sâu về công tác thống kế
50
Viện Kinh tế tài chính
2
Kỹ thuật kiểm toán, kiểm soát nội bộ ngân hàng và tổ chức tín dụng
30
Viện Kinh tế tài chính
3
Nghiệp vụ Kế toán
61
Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học
4
Tin học
0
Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học
5
Thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra
3250
Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học
6
Nghiệp vụ khai Hải quan; Nghiệp vụ kê khai Thuế và Hải quan
408
Khoa Thuế - Hải quan
7
Kế toán trưởng HCSN, Kế toán trưởng doanh nghiệp, chủ tài khoản, kế toán chủ đầu tư, kiểm soát viên doanh nghiệp, kế toán trường học, thẩm định giá….
1300
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán
8
Các khóa bồi dưỡng cán bộ, viên chức theo kế hoạch
180
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán
Nguồn: TTBD&TVTCKT, TTNNTH, Viện KTTC, Khoa THQ
Các lớp học đều tiến hành theo đúng quy chuẩn về thời lượng giờ học theo quy định, hết học phần đều có bài kiểm tra, phân loại đánh giá, lấy ý kiến học viên về chất lượng, nội dung bài giảng… 100% học viên đánh giá ở mức khá và tốt. Bên cạnh các khóa học được triển khai khá tốt vẫn còn chương trình “Tin học” không tuyển sinh được học viên nào, trong khi đây là một trong những nhiệm vụ chính của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Năm học 2014-2015, Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn Tài chính kế toán đã thực hiện tư vấn về quản lý tài chính – kế toán công cho Sở Tài chính Hà Giang, Sở Tài chính Trà Vinh … và được đánh giá là chất lượng và uy tín.
 [/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP