Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 6

1.4. Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng
Công tác tổ chức thi, chấm thi và quản lý ngân hàng đề thi được thực hiện theo đúng quy định. Việc đánh giá kết quả học tập, xét điều kiện công nhận tốt nghiệp đảm bảo công bằng, công khai. Quản lý tốt kết quả học tập của sinh viên, kết quả học tập luôn được cập nhật kịp thời, chính xác.
Tích cực hoàn thiện báo cáo tự đánh giá năm 2015 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện đang chuẩn bị các điều kiện cho đánh giá ngoài vào đầu năm học 2016-2017.
Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên chính quy về lớp tín chỉ và đánh giá giảng viên. Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên CQ50 sau khi tốt nghiệp về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện.
Khuyến khích sinh viên tích cực tham gia kỳ thi Olympic Toán, Olympic Tin học. Học viện đã có 09 sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic Toán và 02 sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic Tin học năm 2016.

1.5. Công tác quản lý sinh viên
Công tác quản lý sinh viên tiếp tục được duy trì và từng bước cải tiến. Đổi mới công tác quản lý sinh viên, chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên. Đổi mới phương thức t chc sinh hot chính tr công dân cho sinh viên theo các chuyên đề phù hợp với từng khóa sinh viên. Cụ thể: ph biến các quy định v qun lý đào to và qun lý sinh viên, tuyên truyn v ngành Tài chính và Hc vin Tài chính cho 4.130 sinh viên CQ53. Quán trit ni dung cơ bn Ch th s 42-CT/TW ngày 24/03/2015 ca Ban Bí thư v tăng cường s lãnh đạo ca Đảng đối vi công tác giáo dc lý tưởng cách mng, đạo đức, li sng văn hóa cho thế h tr giai đon 2015-2030, Ngh quyết 44/NQ-CP ca Chính ph vĐổi mi căn bn, toàn din giáo dc và đào to đáp ng yêu cu công nghip hóa, hin đại hóa trong điu kin kinh tế th trường định hướng XHCN và hi nhp quc tế; tng kết 30 năm đổi mi và nhng ni dung ct lõi trong D tho văn kin trình ĐH ln th XII ca Đảng; tiếp túc đẩy mnh hc tp và làm theo tm gương đạo đức H Chí Minh cho 6.994 sinh viên CQ51 và CQ52. Ph biến pháp lut v lao động, công chc, viên chc và bi dưỡng k năng phng vn, xin vic cho 3.176 sinh viên CQ50. Sau đợt hc tp có đánh giá bài thu hoch và cp giy chng nhn hoàn thành chương trình giáo dc công dân cho sinh viên.
Tổ chức tốt công tác phát triển Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia tổ chức Đảng và các đoàn thể trong Học viện. Năm học 2015-2016 có 197 đoàn viên ưu tú tham gia khóa bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 48 đảng viên dự bị tham gia lớp Đảng viên mới, xét công nhận 108 đối tượng đảng, kết nạp đảng cho 66 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 48 đảng viên dự bị.
Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII; kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Tài chính; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội và ma túy trong sinh viên.
Thực hiện tốt việc quản lý hồ sơ sinh viên. Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho sinh viên như học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng. Cấp giấy xác nhận cho 3.500 lượt sinh viên vay vốn tín dụng đào tạo. Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 1.605 sinh viên với số tiền trên 4.829,9 triệu đồng và trợ cấp xã hội cho 308 sinh viên với số tiền trên 232,3 triệu đồng. Ngoài ra, Học viện đã chủ động phối hợp với các đơn vị trao các học bổng ngoài ngân sách như học bổng tài trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, học bổng của Tập đoàn Bảo Việt, học bổng Thắp sáng niềm tin, Thắp sáng tương lai, học bổng của Công ty SCIC, Ngân hàng Sacombank, học bổng Lotte – Hàn Quốc, tiếp nhận học bổng từ cựu sinh viên các khóa.
Quản lý tốt sinh viên nội trú, ngoại trú. Đối với sinh viên ngoại trú, Học viện phối hợp chặt chẽ với các xã/phường có số lượng lớn sinh viên của Học viện ngoại trú như Cổ Nhuế II, Đông Ngạc, Đức Thắng… Đối với sinh viên nội trú, tổ chức phục vụ và quản lý ký túc xá theo quy định nội trú, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, giúp sinh viên xây dựng nếp sống lành mạnh để tập trung học tập.

Xử lý nghiêm khắc đối với sinh viên vi phạm quy chế: kỷ luật đình chỉ học tập một năm 12 sinh viên do đi thi hộ; cảnh cáo và thông báo toàn Học viện 8 sinh viên vi phạm quy chế thi.
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 6

1.4. Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng
Công tác tổ chức thi, chấm thi và quản lý ngân hàng đề thi được thực hiện theo đúng quy định. Việc đánh giá kết quả học tập, xét điều kiện công nhận tốt nghiệp đảm bảo công bằng, công khai. Quản lý tốt kết quả học tập của sinh viên, kết quả học tập luôn được cập nhật kịp thời, chính xác.
Tích cực hoàn thiện báo cáo tự đánh giá năm 2015 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện đang chuẩn bị các điều kiện cho đánh giá ngoài vào đầu năm học 2016-2017.
Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên chính quy về lớp tín chỉ và đánh giá giảng viên. Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên CQ50 sau khi tốt nghiệp về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện.
Khuyến khích sinh viên tích cực tham gia kỳ thi Olympic Toán, Olympic Tin học. Học viện đã có 09 sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic Toán và 02 sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic Tin học năm 2016.

1.5. Công tác quản lý sinh viên
Công tác quản lý sinh viên tiếp tục được duy trì và từng bước cải tiến. Đổi mới công tác quản lý sinh viên, chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên. Đổi mới phương thức t chc sinh hot chính tr công dân cho sinh viên theo các chuyên đề phù hợp với từng khóa sinh viên. Cụ thể: ph biến các quy định v qun lý đào to và qun lý sinh viên, tuyên truyn v ngành Tài chính và Hc vin Tài chính cho 4.130 sinh viên CQ53. Quán trit ni dung cơ bn Ch th s 42-CT/TW ngày 24/03/2015 ca Ban Bí thư v tăng cường s lãnh đạo ca Đảng đối vi công tác giáo dc lý tưởng cách mng, đạo đức, li sng văn hóa cho thế h tr giai đon 2015-2030, Ngh quyết 44/NQ-CP ca Chính ph vĐổi mi căn bn, toàn din giáo dc và đào to đáp ng yêu cu công nghip hóa, hin đại hóa trong điu kin kinh tế th trường định hướng XHCN và hi nhp quc tế; tng kết 30 năm đổi mi và nhng ni dung ct lõi trong D tho văn kin trình ĐH ln th XII ca Đảng; tiếp túc đẩy mnh hc tp và làm theo tm gương đạo đức H Chí Minh cho 6.994 sinh viên CQ51 và CQ52. Ph biến pháp lut v lao động, công chc, viên chc và bi dưỡng k năng phng vn, xin vic cho 3.176 sinh viên CQ50. Sau đợt hc tp có đánh giá bài thu hoch và cp giy chng nhn hoàn thành chương trình giáo dc công dân cho sinh viên.
Tổ chức tốt công tác phát triển Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia tổ chức Đảng và các đoàn thể trong Học viện. Năm học 2015-2016 có 197 đoàn viên ưu tú tham gia khóa bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 48 đảng viên dự bị tham gia lớp Đảng viên mới, xét công nhận 108 đối tượng đảng, kết nạp đảng cho 66 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 48 đảng viên dự bị.
Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII; kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Tài chính; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội và ma túy trong sinh viên.
Thực hiện tốt việc quản lý hồ sơ sinh viên. Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho sinh viên như học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng. Cấp giấy xác nhận cho 3.500 lượt sinh viên vay vốn tín dụng đào tạo. Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 1.605 sinh viên với số tiền trên 4.829,9 triệu đồng và trợ cấp xã hội cho 308 sinh viên với số tiền trên 232,3 triệu đồng. Ngoài ra, Học viện đã chủ động phối hợp với các đơn vị trao các học bổng ngoài ngân sách như học bổng tài trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, học bổng của Tập đoàn Bảo Việt, học bổng Thắp sáng niềm tin, Thắp sáng tương lai, học bổng của Công ty SCIC, Ngân hàng Sacombank, học bổng Lotte – Hàn Quốc, tiếp nhận học bổng từ cựu sinh viên các khóa.
Quản lý tốt sinh viên nội trú, ngoại trú. Đối với sinh viên ngoại trú, Học viện phối hợp chặt chẽ với các xã/phường có số lượng lớn sinh viên của Học viện ngoại trú như Cổ Nhuế II, Đông Ngạc, Đức Thắng… Đối với sinh viên nội trú, tổ chức phục vụ và quản lý ký túc xá theo quy định nội trú, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, giúp sinh viên xây dựng nếp sống lành mạnh để tập trung học tập.

Xử lý nghiêm khắc đối với sinh viên vi phạm quy chế: kỷ luật đình chỉ học tập một năm 12 sinh viên do đi thi hộ; cảnh cáo và thông báo toàn Học viện 8 sinh viên vi phạm quy chế thi.
 [/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP