Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 5

1.3. Công tác quản lý đào tạo
Công tác quản lý đào tạo được chú trọng từ việc xây dựng kế hoạch đào tạo cho từng khóa, từng kỳ, cũng như việc lập thời khóa biểu, bố trí và điều hành quá trình giảng dạy, học tập tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên theo hướng lấy sinh viên làm trung tâm.
Hệ thống các quy định liên quan đến quản lý đào tạo được tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi và bổ sung. Các quy định về học phần/môn học tiên quyết, học phần học trước, học phần song hành được rà soát, chỉnh sửa, bổ sung. Xem xét chuyển đổi học phần/ môn học tương đương hoặc thay thế trong chương trình đào tạo học cùng lúc 2 chương trình hệ đại học chính quy khóa 50. Thống nhất nguyên tắc xếp chuyên ngành, xét bảo lưu, công nhận chuyển đổi kết quả học tập và tổ chức đào tạo cho sinh viên hệ liên thông đại học và đại học văn bằng hai khóa 15. Hiện đang tiến hành rà soát, b sung sa đổi quy định đào to đại hc h chính quy theo h thng tín ch (d kiến cui năm 2016 hoàn thành).
Để đáp ứng nhu cầu của người học ngày càng đa dạng, Học viện đã hoàn thành chương trình đào tạo hệ đại học chính quy chất lượng cao theo hệ thống tín chỉ đối với ngành Kế toán và ngành Tài chính – Ngân hàng; mở chuyên ngành Hải quan và Nghiệp vụ Ngoại thương thay thế chuyên ngành Hải quan. Tách Bộ môn Kế toán doanh nghiệp thành 02 Bộ môn: Kế toán tài chính và Kế toán quản trị. Ban hành chương trình đào tạo học cùng lúc hai chương trình ngành Kinh tế, bao gồm 5 chuyên ngành: Đầu tư tài chính, Kế toán công, Kinh tế nguồn lực tài chính, Kinh tế đầu tư tài chính, Kinh tế luật. Đang xây dựng Chương trình đào tạo hệ liên thông đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp và chuyên ngành Marketing (dự kiến 6/2016 hoàn thành).
Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như:
- Việc tuyên truyền, phổ biến các quy định mới còn chậm, kém hiệu quả. Vì vậy mỗi giảng viên, các phòng ban chức năng cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình trong việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới của Học viện.

- Việc rà soát chương trình đào tạo thứ nhất còn chậm; xin ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung các văn bản nhiều khi còn chậm và chưa hiệu quả. Nhiều đơn vị không gửi ý kiến đóng góp dẫn đến việc chỉnh sửa, bổ sung quy định chưa thực sự đáp ứng được những vấn đề thực tiễn. 
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 5

1.3. Công tác quản lý đào tạo
Công tác quản lý đào tạo được chú trọng từ việc xây dựng kế hoạch đào tạo cho từng khóa, từng kỳ, cũng như việc lập thời khóa biểu, bố trí và điều hành quá trình giảng dạy, học tập tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên theo hướng lấy sinh viên làm trung tâm.
Hệ thống các quy định liên quan đến quản lý đào tạo được tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi và bổ sung. Các quy định về học phần/môn học tiên quyết, học phần học trước, học phần song hành được rà soát, chỉnh sửa, bổ sung. Xem xét chuyển đổi học phần/ môn học tương đương hoặc thay thế trong chương trình đào tạo học cùng lúc 2 chương trình hệ đại học chính quy khóa 50. Thống nhất nguyên tắc xếp chuyên ngành, xét bảo lưu, công nhận chuyển đổi kết quả học tập và tổ chức đào tạo cho sinh viên hệ liên thông đại học và đại học văn bằng hai khóa 15. Hiện đang tiến hành rà soát, b sung sa đổi quy định đào to đại hc h chính quy theo h thng tín ch (d kiến cui năm 2016 hoàn thành).
Để đáp ứng nhu cầu của người học ngày càng đa dạng, Học viện đã hoàn thành chương trình đào tạo hệ đại học chính quy chất lượng cao theo hệ thống tín chỉ đối với ngành Kế toán và ngành Tài chính – Ngân hàng; mở chuyên ngành Hải quan và Nghiệp vụ Ngoại thương thay thế chuyên ngành Hải quan. Tách Bộ môn Kế toán doanh nghiệp thành 02 Bộ môn: Kế toán tài chính và Kế toán quản trị. Ban hành chương trình đào tạo học cùng lúc hai chương trình ngành Kinh tế, bao gồm 5 chuyên ngành: Đầu tư tài chính, Kế toán công, Kinh tế nguồn lực tài chính, Kinh tế đầu tư tài chính, Kinh tế luật. Đang xây dựng Chương trình đào tạo hệ liên thông đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp và chuyên ngành Marketing (dự kiến 6/2016 hoàn thành).
Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như:
- Việc tuyên truyền, phổ biến các quy định mới còn chậm, kém hiệu quả. Vì vậy mỗi giảng viên, các phòng ban chức năng cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình trong việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới của Học viện.
- Việc rà soát chương trình đào tạo thứ nhất còn chậm; xin ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung các văn bản nhiều khi còn chậm và chưa hiệu quả. Nhiều đơn vị không gửi ý kiến đóng góp dẫn đến việc chỉnh sửa, bổ sung quy định chưa thực sự đáp ứng được những vấn đề thực tiễn. 
 [/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP