Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 4
Không ngừng tăng cường các biện pháp tổ chức tuyển sinh, quảng bá hình ảnh thương hiệu Học viện qua các hoạt động như tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp, tư vấn qua mạng internet, đăng thông tin tuyển sinh trên các phương tiện thông tin truyền thông như báo, tạp chí, tập san,…Thí sinh đăng ký xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2015 tăng cả về số lượng và chất lượng, hình thức tổ chức tuyển sinh phù hợp với thực tiễn và được xã hội đánh giá cao. Đối với hệ liên thông đại học và đại học văn bằng hai, Học viện đã chủ động, kịp thời thay đổi công tác tuyển sinh ngay khi Thông tư 55/TT-BGĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi. Đồng thời, mở nhiều địa điểm thu nhận hồ sơ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh đăng ký dự thi.
Đổi mới công tác quản lý liên thông đại học, chuyển hệ liên thông đại học, đại học văn bằng hai loại hình vừa làm vừa học sang Khoa Tại chức thống nhất quản lý sinh viên hệ vừa làm vừa học, tăng tính chủ động và tính thống nhất trong quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học.
Tóm lại, kết quả tuyển sinh có chuyển biến tích cực, phần lớn các hệ tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Công tác nhập học, khai giảng được thực hiện đúng kế  hoạch.

1.2. Quy mô đào tạo
Quy mô đào tạo năm học 2015-2016 là 19.649 sinh viên, học viên, tăng 6,9%  so với năm học trước, tập trung vào hệ liên thông, đại học văn bằng hai, cao học và đại học chính quy. Chỉ riêng quy mô hệ đại học vừa làm vừa học giảm 30,3%, đây là năm thứ năm liên tiếp số lượng tuyển sinh hệ này liên tục giảm.


Bảng 2: Quy mô đào tạo các hệ năm học 2014-2015 và 2015-2016
                    Năm học
Hệ đào tạo
2014-2015
2015-2016
Tỷ lệ so với
năm học trước
Tổng
18.369
19.649
106,9%
Đại học chính quy
13.647
14.218
104,2%
Đại học văn bằng hai
351
405
115,3%
- ĐHVB2 chính quy
335
241

- ĐHVB2 vừa làm vừa học
16
164
Đại học liên thông
929
1.964
211,4%
- ĐHLT chính quy
749
1623

- ĐHLT vừa làm vừa học
180
341
Đại học vừa làm vừa học
1.726
1.204
69,7%
Cao học và NCS
1.716
1858
108,3%
Nguồn: Ban QLĐT, Khoa TC, Khoa SĐH       
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 4
Không ngừng tăng cường các biện pháp tổ chức tuyển sinh, quảng bá hình ảnh thương hiệu Học viện qua các hoạt động như tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp, tư vấn qua mạng internet, đăng thông tin tuyển sinh trên các phương tiện thông tin truyền thông như báo, tạp chí, tập san,…Thí sinh đăng ký xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2015 tăng cả về số lượng và chất lượng, hình thức tổ chức tuyển sinh phù hợp với thực tiễn và được xã hội đánh giá cao. Đối với hệ liên thông đại học và đại học văn bằng hai, Học viện đã chủ động, kịp thời thay đổi công tác tuyển sinh ngay khi Thông tư 55/TT-BGĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi. Đồng thời, mở nhiều địa điểm thu nhận hồ sơ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh đăng ký dự thi.
Đổi mới công tác quản lý liên thông đại học, chuyển hệ liên thông đại học, đại học văn bằng hai loại hình vừa làm vừa học sang Khoa Tại chức thống nhất quản lý sinh viên hệ vừa làm vừa học, tăng tính chủ động và tính thống nhất trong quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học.
Tóm lại, kết quả tuyển sinh có chuyển biến tích cực, phần lớn các hệ tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Công tác nhập học, khai giảng được thực hiện đúng kế  hoạch.

1.2. Quy mô đào tạo
Quy mô đào tạo năm học 2015-2016 là 19.649 sinh viên, học viên, tăng 6,9%  so với năm học trước, tập trung vào hệ liên thông, đại học văn bằng hai, cao học và đại học chính quy. Chỉ riêng quy mô hệ đại học vừa làm vừa học giảm 30,3%, đây là năm thứ năm liên tiếp số lượng tuyển sinh hệ này liên tục giảm.


Bảng 2: Quy mô đào tạo các hệ năm học 2014-2015 và 2015-2016
                    Năm học
Hệ đào tạo
2014-2015
2015-2016
Tỷ lệ so với
năm học trước
Tổng
18.369
19.649
106,9%
Đại học chính quy
13.647
14.218
104,2%
Đại học văn bằng hai
351
405
115,3%
- ĐHVB2 chính quy
335
241

- ĐHVB2 vừa làm vừa học
16
164
Đại học liên thông
929
1.964
211,4%
- ĐHLT chính quy
749
1623

- ĐHLT vừa làm vừa học
180
341
Đại học vừa làm vừa học
1.726
1.204
69,7%
Cao học và NCS
1.716
1858
108,3%
Nguồn: Ban QLĐT, Khoa TC, Khoa SĐH       
 [/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP