Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN III

Số lượng sinh viên hệ liên thông hình thức chính quy có sự tăng cao so với các năm trước, đây là kết quả của sự đổi mới công tác tuyển sinh liên thông trong năm học 2015-2016. Hệ liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học từ không tuyển sinh được sinh viên nào năm học 2014 –2015, năm 2015-2016 đã tuyển được 261 sinh viên. Hệ đại học văn bằng hai hình thức vừa làm vừa học, năm học 2014 – 2015 chỉ tuyển được 6 sinh viên thì năm học 2015–2016 đã tuyển được 158 sinh viên.
Công tác tuyển sinh hệ vừa làm vừa học vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Số lượng sinh viên hệ đại học vừa làm vừa học giảm 38,5%. Nguyên nhân của sự sụt giảm trên là do thí sinh hiện có nhiu cơ hội theo hc đại hc chính quy các trường dân lập; việc liên kết đào tạo hình thức vừa làm vừa học với các địa phương gặp khó khăn vì gần như tỉnh nào cũng có trường đại học; mặt khác, hình thức đào tạo vừa làm vừa học vẫn áp dụng thi tuyển; trong khi đại học chính quy đã chuyển sang xét tuyển kết quả thi trung học phổ thông cũng là khó khăn lớn hiện nay. Bên cạnh đó, việc phân biệt bằng cấp vẫn tồn tại trong xã hội.

Công tác tuyển sinh Chương trình đào to hc cùng lúc hai chương trình chưa ổn định và hiện có dấu hiệu sụp giảm (tuyển sinh khóa 48 đầu tiên được 331 sinh viên; khóa 49 được 209 sinh viên; khóa 50 được 199 sinh viên; khóa 51 được 145 sinh viên; khóa 52 được 85 sinh viên).
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN III
BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN III
Số lượng sinh viên hệ liên thông hình thức chính quy có sự tăng cao so với các năm trước, đây là kết quả của sự đổi mới công tác tuyển sinh liên thông trong năm học 2015-2016. Hệ liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học từ không tuyển sinh được sinh viên nào năm học 2014 –2015, năm 2015-2016 đã tuyển được 261 sinh viên. Hệ đại học văn bằng hai hình thức vừa làm vừa học, năm học 2014 – 2015 chỉ tuyển được 6 sinh viên thì năm học 2015–2016 đã tuyển được 158 sinh viên.
Công tác tuyển sinh hệ vừa làm vừa học vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Số lượng sinh viên hệ đại học vừa làm vừa học giảm 38,5%. Nguyên nhân của sự sụt giảm trên là do thí sinh hiện có nhiu cơ hội theo hc đại hc chính quy các trường dân lập; việc liên kết đào tạo hình thức vừa làm vừa học với các địa phương gặp khó khăn vì gần như tỉnh nào cũng có trường đại học; mặt khác, hình thức đào tạo vừa làm vừa học vẫn áp dụng thi tuyển; trong khi đại học chính quy đã chuyển sang xét tuyển kết quả thi trung học phổ thông cũng là khó khăn lớn hiện nay. Bên cạnh đó, việc phân biệt bằng cấp vẫn tồn tại trong xã hội.

Công tác tuyển sinh Chương trình đào to hc cùng lúc hai chương trình chưa ổn định và hiện có dấu hiệu sụp giảm (tuyển sinh khóa 48 đầu tiên được 331 sinh viên; khóa 49 được 209 sinh viên; khóa 50 được 199 sinh viên; khóa 51 được 145 sinh viên; khóa 52 được 85 sinh viên).
 [/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP