Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 8

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học
Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) tiếp tục hướng vào các nghiên cứu phục vụ giảng dạy và học tập. Năm học 2015 - 2016, cán bộ, viên chức đã chủ nhiệm và hoàn thành 04 đề án; 125 đề tài cấp Học viện, cấp Viện; 23 đề tài cấp Khoa; 03 giáo trình mới; 07 giáo trình tái bản, sửa chữa; 05 bài giảng gốc; 11 cuốn bài tập, 06 cuốn sách chuyên khảo, tham khảo; 08 tài liệu dịch. Hơn 90% đề tài được xếp loại xuất sắc, không có đề tài nào không hoàn thành. Công tác tổ chức đánh giá, nghiệm thu thực hiện đúng quy định quản lý khoa học và có nhiều cải tiến trong việc đôn đốc và quản lý tiến độ các đề tài. Tuy nhiên, vẫn còn một số đề tài chất lượng chưa cao và chưa đảm bảo tiến độ. Công tác xã hội hóa kết quả nghiên cứu của đề tài vẫn còn thấp.
Tổ chức thành công 06 hội thảo khoa học cấp viện, học viện; 08 hội thảo NCKH cấp khoa. Một số hội thảo lớn như: “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam”, “Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp”, “Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và những tác động đối với Việt Nam”… Các hội thảo, tọa đàm này mang tính thời sự về kinh tế, tài chính được xã hội đánh giá cao. Bên cạnh các hội thảo tự tổ chức, Học viện còn phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo “Cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh – Thực trạng và giải pháp” vào đầu tháng 7/2016.
Phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên tiếp tục được đẩy mạnh, có 224 đề tài NCKH sinh viên dự thi cấp Khoa; 62 đề tài dự thi cấp Học viện. Tổ chức thành công 09 hội thảo khoa học sinh viên với 147 bài viết đăng trên kỷ yếu khoa học sinh viên; 08 festival, 02 cuộc thi olympic, 03 buổi tọa đàm. Trong đó, nổi bật nhất là Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” năm 2016. Hội thi đã được mở rộng quy mô, chất lượng và thu hút được 82 đề tài của hơn 250 sinh viên đến từ 19 trường đại học, học viện trên toàn quốc đăng kí dự thi, tăng gấp 3 lần so với lần đầu tiên tổ chức vào năm 2014. Có 34 đề tài lọt vào vòng chung khảo. Kết thúc Hội thi, giải nhất thuộc về 5 nhóm tác giả của các trường: Học viện Tài chính; Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế TP. Hồ chí Minh; Đại hoc Ngân hàng TP Hồ Chí Minh; Đại học Bách Khoa Hà Nội - Học viện Tài Chính. Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn góp phần hình thành phương pháp nghiên cứu khoa học của sinh viên, giúp các sinh viên rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo. Bên cạnh đó, hoạt động này còn góp phần quảng bá về Học viện cũng như chất lượng sinh viên của Học viện.
Công tác xuất bản đã đáp ứng kịp thời nhu cầu đào tạo các chuyên ngành của Học viện và của xã hội. Năm học 2015-2016 xuất bản 30 đầu sách (giáo trình: 15; bài giảng gốc: 2; bài tập và bài tập thực hành: 6; sách chuyên khảo, tham khảo: 7). Thực hiện đúng quy định xuất bản tài liệu ra bên ngoài đảm bảo quyền lợi cho tác giả, sinh viên và khách hàng. Xuất bản 12 số Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán theo định kỳ với 273 bài viết (trong đó có 218 bài của cán bộ, giáo viên, nghiên cứu viên trong Học viện); Nội san sinh viên 12 số/năm với 248 bài viết. Xuất bản Bản tin thị trường ra hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Thực hiện tốt công tác tham mưu, xây dựng, góp ý kiến xây dựng chính sách theo sự chỉ đạo của Bộ Tài chính.
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 8

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học
Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) tiếp tục hướng vào các nghiên cứu phục vụ giảng dạy và học tập. Năm học 2015 - 2016, cán bộ, viên chức đã chủ nhiệm và hoàn thành 04 đề án; 125 đề tài cấp Học viện, cấp Viện; 23 đề tài cấp Khoa; 03 giáo trình mới; 07 giáo trình tái bản, sửa chữa; 05 bài giảng gốc; 11 cuốn bài tập, 06 cuốn sách chuyên khảo, tham khảo; 08 tài liệu dịch. Hơn 90% đề tài được xếp loại xuất sắc, không có đề tài nào không hoàn thành. Công tác tổ chức đánh giá, nghiệm thu thực hiện đúng quy định quản lý khoa học và có nhiều cải tiến trong việc đôn đốc và quản lý tiến độ các đề tài. Tuy nhiên, vẫn còn một số đề tài chất lượng chưa cao và chưa đảm bảo tiến độ. Công tác xã hội hóa kết quả nghiên cứu của đề tài vẫn còn thấp.
Tổ chức thành công 06 hội thảo khoa học cấp viện, học viện; 08 hội thảo NCKH cấp khoa. Một số hội thảo lớn như: “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam”, “Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp”, “Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và những tác động đối với Việt Nam”… Các hội thảo, tọa đàm này mang tính thời sự về kinh tế, tài chính được xã hội đánh giá cao. Bên cạnh các hội thảo tự tổ chức, Học viện còn phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo “Cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh – Thực trạng và giải pháp” vào đầu tháng 7/2016.
Phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên tiếp tục được đẩy mạnh, có 224 đề tài NCKH sinh viên dự thi cấp Khoa; 62 đề tài dự thi cấp Học viện. Tổ chức thành công 09 hội thảo khoa học sinh viên với 147 bài viết đăng trên kỷ yếu khoa học sinh viên; 08 festival, 02 cuộc thi olympic, 03 buổi tọa đàm. Trong đó, nổi bật nhất là Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” năm 2016. Hội thi đã được mở rộng quy mô, chất lượng và thu hút được 82 đề tài của hơn 250 sinh viên đến từ 19 trường đại học, học viện trên toàn quốc đăng kí dự thi, tăng gấp 3 lần so với lần đầu tiên tổ chức vào năm 2014. Có 34 đề tài lọt vào vòng chung khảo. Kết thúc Hội thi, giải nhất thuộc về 5 nhóm tác giả của các trường: Học viện Tài chính; Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế TP. Hồ chí Minh; Đại hoc Ngân hàng TP Hồ Chí Minh; Đại học Bách Khoa Hà Nội - Học viện Tài Chính. Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn góp phần hình thành phương pháp nghiên cứu khoa học của sinh viên, giúp các sinh viên rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo. Bên cạnh đó, hoạt động này còn góp phần quảng bá về Học viện cũng như chất lượng sinh viên của Học viện.
Công tác xuất bản đã đáp ứng kịp thời nhu cầu đào tạo các chuyên ngành của Học viện và của xã hội. Năm học 2015-2016 xuất bản 30 đầu sách (giáo trình: 15; bài giảng gốc: 2; bài tập và bài tập thực hành: 6; sách chuyên khảo, tham khảo: 7). Thực hiện đúng quy định xuất bản tài liệu ra bên ngoài đảm bảo quyền lợi cho tác giả, sinh viên và khách hàng. Xuất bản 12 số Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán theo định kỳ với 273 bài viết (trong đó có 218 bài của cán bộ, giáo viên, nghiên cứu viên trong Học viện); Nội san sinh viên 12 số/năm với 248 bài viết. Xuất bản Bản tin thị trường ra hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy.
Thực hiện tốt công tác tham mưu, xây dựng, góp ý kiến xây dựng chính sách theo sự chỉ đạo của Bộ Tài chính. [/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP