Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 9
3. Hoạt động hợp tác quốc tế
Tổ chức đoàn ra, đoàn vào được thực hiện chặt chẽ, theo đúng kế hoạch và đúng quy định của Nhà nước. Năm học 2015-2016, Học viện đã đón tiếp nhiều trường đại học và các tổ chức quốc tế tới thăm và làm việc: Đại học Leeds Beckett (Anh quốc), Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), Đại học EM – Normandie (Pháp), Đại học Manchester Metropolitan University (Anh quốc), Đại học Cardiff Metropolitan (Anh quốc)…Tổ chức 01 đoàn đi Anh tham dự Diễn đàn Giáo dục Việt – Anh và tiếp xúc với một số trường Đại học Anh quốc theo lời mời của Hiệp hội kế toán công chứng Anh ACCA; 01 đoàn đi Lào tham dự Diễn đàn hội nhập quốc tế và triển lãm giáo dục theo lời mời của Bộ Giáo dục – Đào tạo Việt Nam. Qua các cuộc làm việc, Học viện đã ký kết được nhiều biên bản, thỏa thuận hợp tác như: Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Tài chính và Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales, thỏa thuận đối tác đào tạo ủy quyền trong lĩnh vực bảo hiểm giữa Học viện Tài chính và Học viện Bảo hiểm Tài chính Australia và New Zealand (ANZIIF),…
Các hoạt động trong khuôn khổ Dự án Việt- Lào triển khai đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt. Năm 2015, tổng số lưu học sinh Lào là 83 lưu học sinh, bao gồm cả nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên đại học. Tất cả các công việc liên quan đến lưu học sinh đều được giải quyết kịp thời, chính xác, đúng nguyên tắc. Tổ chức cho lưu học sinh Lào đi thăm quan các di tích lịch sử của Việt Nam, đón các ngày Tết Nguyên đán Việt Nam, Tết cổ truyền của Lào, quốc khánh Việt Nam, quốc khánh Lào. Xây dựng và trình Bộ Tài chính Đề án hỗ trợ đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ cho Học viện Tài chính – Kinh tế Lào.
Hiện tại, Học viện đang triển khai 05 chương trình liên kết đào tạo, tuy nhiên năm học 2015-2016 chỉ có 03 chương trình tuyển sinh còn 02 chương trình chưa tuyển được học viên.
Kết quả cụ thể:


Bảng 4: Kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp các chương trình liên kết đang triển khai
Đơn vị: học viên
TT
Tên chương trình
Tuyển sinh
Tốt nghiệp
Đơn vị
phụ trách
1
Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư liên kết với Đại học Greenwich (Anh Quốc)
67
67
Viện ĐTQT
2
Cử nhân Thương mại và Quản trị liên kết với Đại học Victoria Wellington (New Zealand)
0
0
Viện ĐTQT
3
Liên kết đào tạo Kế toán kiểm toán Quốc tế ACCA
0
0
Viện ĐTQT
4
Cử nhân thực hành Ngân hàng – Bảo hiểm liên kết với Đại học Nam Toulon-Var (Pháp)
29
42
DAĐTQT
5
Thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp – Kiểm soát quản trị liên kết với Đại học Nam Toulon-Var (Pháp)
39
49
DAĐTQT
Nguồn: Ban HTQT, Viện ĐTQT
Tháng 3/2016, Học viện đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép Chương trình Thạc sĩ Tài chính liên kết với Đại học Leeds Beckett. Đang tiến hành xây dựng nội quy hoạt động cho chương trình, triển khai kế hoạch tuyển sinh khóa 1 vào tháng 9/2016. Trình Bộ Giáo dục và Đào tạo hồ sơ xin cấp phép Chương trình liên kết đào tạo cử nhân Tài chính kế toán cùng cấp bằng với Đại học Greenwich của Anh.

Hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học chưa phát triển mạnh. Việc tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài còn hạn chế.
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 9
3. Hoạt động hợp tác quốc tế
Tổ chức đoàn ra, đoàn vào được thực hiện chặt chẽ, theo đúng kế hoạch và đúng quy định của Nhà nước. Năm học 2015-2016, Học viện đã đón tiếp nhiều trường đại học và các tổ chức quốc tế tới thăm và làm việc: Đại học Leeds Beckett (Anh quốc), Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), Đại học EM – Normandie (Pháp), Đại học Manchester Metropolitan University (Anh quốc), Đại học Cardiff Metropolitan (Anh quốc)…Tổ chức 01 đoàn đi Anh tham dự Diễn đàn Giáo dục Việt – Anh và tiếp xúc với một số trường Đại học Anh quốc theo lời mời của Hiệp hội kế toán công chứng Anh ACCA; 01 đoàn đi Lào tham dự Diễn đàn hội nhập quốc tế và triển lãm giáo dục theo lời mời của Bộ Giáo dục – Đào tạo Việt Nam. Qua các cuộc làm việc, Học viện đã ký kết được nhiều biên bản, thỏa thuận hợp tác như: Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Tài chính và Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales, thỏa thuận đối tác đào tạo ủy quyền trong lĩnh vực bảo hiểm giữa Học viện Tài chính và Học viện Bảo hiểm Tài chính Australia và New Zealand (ANZIIF),…
Các hoạt động trong khuôn khổ Dự án Việt- Lào triển khai đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt. Năm 2015, tổng số lưu học sinh Lào là 83 lưu học sinh, bao gồm cả nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên đại học. Tất cả các công việc liên quan đến lưu học sinh đều được giải quyết kịp thời, chính xác, đúng nguyên tắc. Tổ chức cho lưu học sinh Lào đi thăm quan các di tích lịch sử của Việt Nam, đón các ngày Tết Nguyên đán Việt Nam, Tết cổ truyền của Lào, quốc khánh Việt Nam, quốc khánh Lào. Xây dựng và trình Bộ Tài chính Đề án hỗ trợ đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ cho Học viện Tài chính – Kinh tế Lào.
Hiện tại, Học viện đang triển khai 05 chương trình liên kết đào tạo, tuy nhiên năm học 2015-2016 chỉ có 03 chương trình tuyển sinh còn 02 chương trình chưa tuyển được học viên.
Kết quả cụ thể:


Bảng 4: Kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp các chương trình liên kết đang triển khai
Đơn vị: học viên
TT
Tên chương trình
Tuyển sinh
Tốt nghiệp
Đơn vị
phụ trách
1
Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư liên kết với Đại học Greenwich (Anh Quốc)
67
67
Viện ĐTQT
2
Cử nhân Thương mại và Quản trị liên kết với Đại học Victoria Wellington (New Zealand)
0
0
Viện ĐTQT
3
Liên kết đào tạo Kế toán kiểm toán Quốc tế ACCA
0
0
Viện ĐTQT
4
Cử nhân thực hành Ngân hàng – Bảo hiểm liên kết với Đại học Nam Toulon-Var (Pháp)
29
42
DAĐTQT
5
Thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp – Kiểm soát quản trị liên kết với Đại học Nam Toulon-Var (Pháp)
39
49
DAĐTQT
Nguồn: Ban HTQT, Viện ĐTQT
Tháng 3/2016, Học viện đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép Chương trình Thạc sĩ Tài chính liên kết với Đại học Leeds Beckett. Đang tiến hành xây dựng nội quy hoạt động cho chương trình, triển khai kế hoạch tuyển sinh khóa 1 vào tháng 9/2016. Trình Bộ Giáo dục và Đào tạo hồ sơ xin cấp phép Chương trình liên kết đào tạo cử nhân Tài chính kế toán cùng cấp bằng với Đại học Greenwich của Anh.
Hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học chưa phát triển mạnh. Việc tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài còn hạn chế. [/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP