Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 11
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ
2. Thực hiện quy chế dân chủ
Tổ chức và triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ tại Học viện. Duy trì các cuộc họp định kỳ, đảm bảo cả về nội dung và chất lượng, phù hợp với nhu cầu công việc, như: họp giao ban tháng, quý, năm và Hội nghị công chức, viên chức; hội đồng tư vấn (Hội đồng khoa học và đào tạo, Hội đồng thi đua - khen thưởng) hoạt động công khai, dân chủ, đúng quy chế.

Thực hiện tốt chế độ công khai tài chính theo quy định của nhà nước; công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến đội ngũ cán bộ, viên chức; công khai những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất, tuyển dụng, nâng ngạch, nâng bậc lương, thuyên chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ viên chức. 
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 11
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ
2. Thực hiện quy chế dân chủ
Tổ chức và triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ tại Học viện. Duy trì các cuộc họp định kỳ, đảm bảo cả về nội dung và chất lượng, phù hợp với nhu cầu công việc, như: họp giao ban tháng, quý, năm và Hội nghị công chức, viên chức; hội đồng tư vấn (Hội đồng khoa học và đào tạo, Hội đồng thi đua - khen thưởng) hoạt động công khai, dân chủ, đúng quy chế.
Thực hiện tốt chế độ công khai tài chính theo quy định của nhà nước; công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến đội ngũ cán bộ, viên chức; công khai những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất, tuyển dụng, nâng ngạch, nâng bậc lương, thuyên chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ viên chức..[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP