Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]

1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 16)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Câu 141.
Vật chất là cái có trước và quyết định ý thức
Đ
SCâu 142.
Ý thức là cái có trước và quyết định vật chất
Đ
SCâu 143.
Tồn tại xã hội quyết định Ý thức xã hội
Đ
SCâu 144
Ý thức xã hội quyết định Tồn tại xã hội
Đ
SCâu 145.
Hàng hoá là những sản phẩm lao động được thông qua mua, bán
Đ
SCâu 146.
Hàng hoá có hai thuộc tính là giá trị và giá trị sử dụng
Đ
SCâu 147.
Tiền tệ là vật ngang giá chung


Đ
S


Câu 148.
Vàng được xem là tiền tệ
Đ
SCâu 149.
VNĐ là tiền tệ quốc tế
Đ
SCâu 150.
Chợ là một hình thức của thị trường

Đ
S


Câu 151.
Sản xuất và lưu thông hàng hoá phải dựa trên cơ sở  thời gian lao động
Xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá đó.

Đ
S


Câu 152.
Quy luật giá trị có tác động điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá
Đ
SCâu 154.
Quy luật giá trị có tác động làm phân hoá giàu, nghèo
Đ
SCâu 155.
Nhà nước ta đã ban hành Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư
Đ
SCâu 156.
Cạnh tranh có hai mặt là tích cực và tiêu cực
Đ
SCâu 157.
Cung - Cầu là mối quan hệ giữa người bán với người mua
Đ
SCâu 158.
Cung - cầu có ảnh hưởng đến giá cả thị truờng
Đ
SCâu 159.
Công nghiệp hoá là chuyển đổi từ lao động thủ công sang cơ khí

Đ
S


Câu 160.
Hiện đại hoá là áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh…
Đ
S
 Còn nữa
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 16)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Câu 141.
Vật chất là cái có trước và quyết định ý thức
Đ
SCâu 142.
Ý thức là cái có trước và quyết định vật chất
Đ
SCâu 143.
Tồn tại xã hội quyết định Ý thức xã hội
Đ
SCâu 144
Ý thức xã hội quyết định Tồn tại xã hội
Đ
SCâu 145.
Hàng hoá là những sản phẩm lao động được thông qua mua, bán
Đ
SCâu 146.
Hàng hoá có hai thuộc tính là giá trị và giá trị sử dụng
Đ
SCâu 147.
Tiền tệ là vật ngang giá chung


Đ
S


Câu 148.
Vàng được xem là tiền tệ
Đ
SCâu 149.
VNĐ là tiền tệ quốc tế
Đ
SCâu 150.
Chợ là một hình thức của thị trường

Đ
S


Câu 151.
Sản xuất và lưu thông hàng hoá phải dựa trên cơ sở  thời gian lao động
Xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá đó.

Đ
S


Câu 152.
Quy luật giá trị có tác động điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá
Đ
SCâu 154.
Quy luật giá trị có tác động làm phân hoá giàu, nghèo
Đ
SCâu 155.
Nhà nước ta đã ban hành Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư
Đ
SCâu 156.
Cạnh tranh có hai mặt là tích cực và tiêu cực
Đ
SCâu 157.
Cung - Cầu là mối quan hệ giữa người bán với người mua
Đ
SCâu 158.
Cung - cầu có ảnh hưởng đến giá cả thị truờng
Đ
SCâu 159.
Công nghiệp hoá là chuyển đổi từ lao động thủ công sang cơ khí

Đ
S


Câu 160.
Hiện đại hoá là áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh…
Đ
S

[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP