Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]

1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 15)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Câu 121.
Dân chủ là mọi quyền lực thuộc về giai cấp thống trị

Đ
S


Câu 122.
Dân chủ là mọi quyền lực thuộc về nhân dân
Đ
SCâu 123.
Kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường theo định hướng
Xã hội chủ nghĩa

Đ
S


Câu. 124
Kinh tế nước ta đang phát triển theo hướng TBCN
Đ
SCâu 125.
Nước ta gia nhập WTO năm 2006

Đ
SCâu 126.
WTO là tổ chức ngân hàng thế giới                                        
Đ
SCâu 127.
Việt nam được bầu là uỷ viên không thường trực                   
của LHQ vào năm 2007
Đ
SCâu 128.
Kinh tế Việt nam là nền kinh tế nhiều thành phần                           
Đ
SCâu 129.
Giáo dục là quốc sách hàng đầu của nước ta
Đ
SCâu 130.
Nhà nước quản lí nền kinh tế quốc dân                                            
Đ
SCâu 131.
Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lí, nhân dân làm chủ
Đ
S


                                                                                               
Câu 132.
Kinh tế quyết định chính trị
Đ
SCâu 133.
Vật chất quyết định ý thức

Đ
SCâu 134.
Chính trị quyết định kinh tế
Đ
SCâu 135.
Ý thức quyết định vật chất
Đ
SCâu 136.
CNDVBC là sự thống nhất hữu cơ giữa TGQDV và PPLBC
Đ
SCâu 137.
Đ
S


CNDVBC là sự thống nhất giữa TGQDT và PPLSH

Câu138.
K. Mark là người Đức
Đ
SCâu 139.
V.I. Lênin là người Đức
Đ
SCâu 140.
P. ĂngGhen là người Đức
 Còn nữa
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 15)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Câu 121.
Dân chủ là mọi quyền lực thuộc về giai cấp thống trị

Đ
S


Câu 122.
Dân chủ là mọi quyền lực thuộc về nhân dân
Đ
SCâu 123.
Kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường theo định hướng
Xã hội chủ nghĩa

Đ
S


Câu. 124
Kinh tế nước ta đang phát triển theo hướng TBCN
Đ
SCâu 125.
Nước ta gia nhập WTO năm 2006

Đ
SCâu 126.
WTO là tổ chức ngân hàng thế giới                                        
Đ
SCâu 127.
Việt nam được bầu là uỷ viên không thường trực                   
của LHQ vào năm 2007
Đ
SCâu 128.
Kinh tế Việt nam là nền kinh tế nhiều thành phần                           
Đ
SCâu 129.
Giáo dục là quốc sách hàng đầu của nước ta
Đ
SCâu 130.
Nhà nước quản lí nền kinh tế quốc dân                                            
Đ
SCâu 131.
Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lí, nhân dân làm chủ
Đ
S


                                                                                               
Câu 132.
Kinh tế quyết định chính trị
Đ
SCâu 133.
Vật chất quyết định ý thức

Đ
SCâu 134.
Chính trị quyết định kinh tế
Đ
SCâu 135.
Ý thức quyết định vật chất
Đ
SCâu 136.
CNDVBC là sự thống nhất hữu cơ giữa TGQDV và PPLBC
Đ
SCâu 137.
Đ
S


CNDVBC là sự thống nhất giữa TGQDT và PPLSH

Câu138.
K. Mark là người Đức
Đ
SCâu 139.
V.I. Lênin là người Đức
Đ
SCâu 140.
P. ĂngGhen là người Đức

[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP