Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]

1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 14)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Câu 101: Công nghiệp hoá hiện đại hoá là sự nghiệp của toàn dân       Đ   -   S
Câu 102: Con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá có thể rút ngắn thời gian: vừa tuần tự vừa nhảy vọt                                                                                                   Đ   -  S
Câu 103: Sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá phải coi giáo dục đào tạo khoa học công nghệ là nền tảng và động lực.                                                                           Đ  -   S
Câu 104: Kết hợp ngoại lực với nội lực thành năng lực tổng hợp           Đ  -   S
Câu 105: Xây dựng công nghiệp hoá hiện đại hoá chúng ta cần bỏ qua giai đoạn tuần tự và nhảy vọt.                                                                                                            Đ   -  S
Câu 106: Chọn đáp án đúng
a.     Người sử dụng tư liệu sản xuất không phải bao giờ cũng là người sử dụng nó.
b.     Sở hữu tư liệu sản xuất được biểu hiện dưới nhiều hình thức.
c.      Hình thức sở hữu tư liệu sản xuất phù hợp từng giai đoạn khác nhau.
Câu 107: Sở hữu tư liệu sản xuất có các hình thức sau:
a.     sở hữu toàn dân   b. sở hữu tập thể     c. sở hữu tư nhân
Câu 108: Yếu tố nào là căn cứ trực tiếp xác định thành phần kinh tế
  a. sở hữu tư liệu sản xuất   b. vốn       c. khoa học kĩ thuật
Câu 109: Thành phần kinh tế bao gồm:
  a. các kiểu tổ chức    b. quan hệ kinh tế   c. hình thức sở hữu tư liệu sản xuất nhất định   d. cả 3
Câu 110: Sự tồn tại của nền kinh tế nhiều thành phần là tất yếu khách quan          Đ   -   S
Câu 111; Thành phần kinh tế nào là hình thức kinh tế trung gian, hình thức kinh tế quá độ , là cầu nối đưa sản xuất nhỏ lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta
  a. kinh tế tư bản tư nhân      b. kinh tế tư bản Nhà nước    c. kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Câu 112: Em đồng ý với quan điểm nào sau đây
a.     Có việc làm trong thành phần kinh tế Nhà nước là tốt nhất
b.     Không nên làm việc trong thành phần kinh tế tư nhân
c.      Làm việc cho bất kì thành phần kinh tế nào nhằm đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Câu 113: Đảng và nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần vì:
  a. Đem lại nhiều lợi ích to lớn           b. sử dụng hiệu quả nguồn lực
  c. Tạo nhiều vốn, nhiều chỗ làm việc d. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Câu 114: Cơ sở để nhà nước ta quản lí kinh tế:
  a. Là nhà nước dân chủ với đa số    b. Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
  c. Giải quyết triệt để hiệu quả những mặt hạn ché kinh tế thị trường.
Câu 115: Nhà nước quản lí và đều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường
a.     Tạo môi trường và điều kiện tốt nhất cho mọi người yên tâm sản xuất và kinh doanh
b.     Xây dựng chế đọ chính sách pháp luật và kinh tế xã hội
c.      Quản lí kiểm soát việc sử dụng tài nguyên.
Câu 116: Chức năng nào sau đây là chức năng quan trọng nhất?
a.     Định hướng phát triển nền kinh tế
b.     Vạch hành lang pháp lí, trật tự kỉ cương của nền kinh tế
c.      Điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường
d.     Công bằng xã hội
Câu 117: Theo em cái lợi của việc nước ta gia nhập WTO .
  a. Vị thế bình đẳng    b. không bị chèn ép thương mại    
  c. Động lực thúc đẩy cải cách toàn diện của đất nước ta trở thành một đất nước văn minh hiện đại.
Câu 118: Em hãy đánh dấu x vào ô trống để chỉ nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi từ chế độ xã hội này sang một chế độ xã hội khác.
-         Văn hoá                                       - Quân sự
-         Tinh thần
-         Tôn giáo                                      - kinh tế

  

 
Câu 119:  
A. CNXH là giai đoạn đầu của CSCN
B. CSCN là giai đoạn đầu của CSCN
Đ
S

Câu 120.
a. Nhà nước ta là nhà nước XHCN
b. Nhà nước ta là nhà nước TBCN


 Còn nữa
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 14)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Câu 101: Công nghiệp hoá hiện đại hoá là sự nghiệp của toàn dân       Đ   -   S
Câu 102: Con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá có thể rút ngắn thời gian: vừa tuần tự vừa nhảy vọt                                                                                                   Đ   -  S
Câu 103: Sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá phải coi giáo dục đào tạo khoa học công nghệ là nền tảng và động lực.                                                                           Đ  -   S
Câu 104: Kết hợp ngoại lực với nội lực thành năng lực tổng hợp           Đ  -   S
Câu 105: Xây dựng công nghiệp hoá hiện đại hoá chúng ta cần bỏ qua giai đoạn tuần tự và nhảy vọt.                                                                                                            Đ   -  S
Câu 106: Chọn đáp án đúng
a.     Người sử dụng tư liệu sản xuất không phải bao giờ cũng là người sử dụng nó.
b.     Sở hữu tư liệu sản xuất được biểu hiện dưới nhiều hình thức.
c.      Hình thức sở hữu tư liệu sản xuất phù hợp từng giai đoạn khác nhau.
Câu 107: Sở hữu tư liệu sản xuất có các hình thức sau:
a.     sở hữu toàn dân   b. sở hữu tập thể     c. sở hữu tư nhân
Câu 108: Yếu tố nào là căn cứ trực tiếp xác định thành phần kinh tế
  a. sở hữu tư liệu sản xuất   b. vốn       c. khoa học kĩ thuật
Câu 109: Thành phần kinh tế bao gồm:
  a. các kiểu tổ chức    b. quan hệ kinh tế   c. hình thức sở hữu tư liệu sản xuất nhất định   d. cả 3
Câu 110: Sự tồn tại của nền kinh tế nhiều thành phần là tất yếu khách quan          Đ   -   S
Câu 111; Thành phần kinh tế nào là hình thức kinh tế trung gian, hình thức kinh tế quá độ , là cầu nối đưa sản xuất nhỏ lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta
  a. kinh tế tư bản tư nhân      b. kinh tế tư bản Nhà nước    c. kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Câu 112: Em đồng ý với quan điểm nào sau đây
a.     Có việc làm trong thành phần kinh tế Nhà nước là tốt nhất
b.     Không nên làm việc trong thành phần kinh tế tư nhân
c.      Làm việc cho bất kì thành phần kinh tế nào nhằm đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Câu 113: Đảng và nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần vì:
  a. Đem lại nhiều lợi ích to lớn           b. sử dụng hiệu quả nguồn lực
  c. Tạo nhiều vốn, nhiều chỗ làm việc d. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Câu 114: Cơ sở để nhà nước ta quản lí kinh tế:
  a. Là nhà nước dân chủ với đa số    b. Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
  c. Giải quyết triệt để hiệu quả những mặt hạn ché kinh tế thị trường.
Câu 115: Nhà nước quản lí và đều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường
a.     Tạo môi trường và điều kiện tốt nhất cho mọi người yên tâm sản xuất và kinh doanh
b.     Xây dựng chế đọ chính sách pháp luật và kinh tế xã hội
c.      Quản lí kiểm soát việc sử dụng tài nguyên.
Câu 116: Chức năng nào sau đây là chức năng quan trọng nhất?
a.     Định hướng phát triển nền kinh tế
b.     Vạch hành lang pháp lí, trật tự kỉ cương của nền kinh tế
c.      Điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường
d.     Công bằng xã hội
Câu 117: Theo em cái lợi của việc nước ta gia nhập WTO .
  a. Vị thế bình đẳng    b. không bị chèn ép thương mại    
  c. Động lực thúc đẩy cải cách toàn diện của đất nước ta trở thành một đất nước văn minh hiện đại.
Câu 118: Em hãy đánh dấu x vào ô trống để chỉ nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi từ chế độ xã hội này sang một chế độ xã hội khác.
-         Văn hoá                                       - Quân sự
-         Tinh thần
-         Tôn giáo                                      - kinh tế

  

 
Câu 119:  
A. CNXH là giai đoạn đầu của CSCN
B. CSCN là giai đoạn đầu của CSCN
Đ
S

Câu 120.
a. Nhà nước ta là nhà nước XHCN
b. Nhà nước ta là nhà nước TBCN


[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP