Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]

1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 17)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Câu 161.
Nước ta đã hoàn thành quá trình CNH – HĐH
Đ
SCâu 162.
PTSX gồm LLSX và QHSX


Đ
S


Câu 163.
Năm 2007 Phú Yên đứng thứ hai cả nước về khả năng
thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
Đ
SCâu 164.
Kinh tế nước ta có 5 thành phần (…)
Đ
SCâu 165.
Nước ta đang trong thời kì quá độ lên CNXH
Đ
SCâu 166.
CNXH thực hiện nguyên tắc phân phối
 “Làm theo năng lực, hưởng theo lao động”
Đ
SCâu 167.
Xã hội CSCN phát triển qua hai giai đoạn là CNXH và CNCS
Đ
SCâu 168.
Nhà nước ra đời khi xã hội có phân chia giai cấp
Đ
SCâu 169.
Giai cấp ra đời khi xã hội có sự phân hoá giàu nghèo
Đ
SCâu 170.
Xã hội CSNT là xã hội chưa cóa giai cấp
Đ
SCâu 171.
Nhà nước mang bản chất giai cấp thống trị
Đ
SCâu 172.
Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền
Đ
SCâu 173.
Nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp công nhân ?
Đ
SCâu 174.
Dân chủ có hai hình thức là trực tiếp và gián tiếp ?
Đ
SCâu 175.
Trung Quốc là nước có số dân đông nhất thế giới ?
Đ
SCâu 176.
Đông Nam Á hiện có 11 nước ?

Đ
S


Câu 177.
Việt Nam có tài nguyên phong phú và đa dạng…
Đ
SCâu 178.
Vịnh Nha Trang được bầu chọn là một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới
Đ
SCâu 179.
Môi trường nước ta đang dần bị ô nhiễm
Đ
SCâu 180.
Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta
Đ
SCâu 181.
Bác Hồ nói: “ Một dân tộc dốt là dân tộc yếu…”
Đ
SCâu 182.
Nhiệm vụ của giáo dục nước ta là:
Nâng cao dân trí – đào tạo nhân lực - bồi dưỡng nhân tài
Đ
SCâu 183.
Lịch sử nước ta gắn liền với quá trình dựng và giữ nước
Đ
SCâu 184.
Quốc phòng là bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
Đ
SCâu 185.
Lực lượng QĐND làm nhiệm vụ quốc phòng
Đ
SCâu 186.
Lực lượng CAND làm nhiệm vụ an ninh
Đ
SCâu 187.
Bộ ngoại giao làm công tác đối ngoại
Đ
SCâu 188.
Sàn chứng khoán không phải là biểu hiện của thị trường
Đ
SCâu 189.
Cạnh tranh luôn làm kinh tế phát triển
Đ
SCâu 190.
Cạnh tranh luôn làm kinh tế trì trệ

Đ
SCâu 191.
Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội
Đ
SCâu 192.
Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội
Đ
SCâu 193.
Cây gỗ là đối tượng lao động của người thợ mộc
Đ
SCâu 194.
Khoa học công nghệ được Đảng ta xác định là quốc sách hàng đầu

Đ
S


Câu 195.
Gía trị hàng hoá là công dụng của hàng hoá đó
Đ
SCâu 196.
Gía trị sử dụng của hàng hoá là lượng lao động xã hội
được kết tinh trong hàng hoá đó.
Đ
SCâu 197.
Tiền tệ là thước đo giá trị
Đ
SCâu 198.
Tiền tệ là phương tiện lưu thông
Đ
SCâu 199.
  Tiền tệ là phương tiện cất trữ
Đ
SCâu 200.
Tiền tệ là phương tiện thanh toán
 Còn nữa
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 16)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Câu 161.
Nước ta đã hoàn thành quá trình CNH – HĐH
Đ
SCâu 162.
PTSX gồm LLSX và QHSX


Đ
S


Câu 163.
Năm 2007 Phú Yên đứng thứ hai cả nước về khả năng
thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
Đ
SCâu 164.
Kinh tế nước ta có 5 thành phần (…)
Đ
SCâu 165.
Nước ta đang trong thời kì quá độ lên CNXH
Đ
SCâu 166.
CNXH thực hiện nguyên tắc phân phối
 “Làm theo năng lực, hưởng theo lao động”
Đ
SCâu 167.
Xã hội CSCN phát triển qua hai giai đoạn là CNXH và CNCS
Đ
SCâu 168.
Nhà nước ra đời khi xã hội có phân chia giai cấp
Đ
SCâu 169.
Giai cấp ra đời khi xã hội có sự phân hoá giàu nghèo
Đ
SCâu 170.
Xã hội CSNT là xã hội chưa cóa giai cấp
Đ
SCâu 171.
Nhà nước mang bản chất giai cấp thống trị
Đ
SCâu 172.
Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền
Đ
SCâu 173.
Nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp công nhân ?
Đ
SCâu 174.
Dân chủ có hai hình thức là trực tiếp và gián tiếp ?
Đ
SCâu 175.
Trung Quốc là nước có số dân đông nhất thế giới ?
Đ
SCâu 176.
Đông Nam Á hiện có 11 nước ?

Đ
S


Câu 177.
Việt Nam có tài nguyên phong phú và đa dạng…
Đ
SCâu 178.
Vịnh Nha Trang được bầu chọn là một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới
Đ
SCâu 179.
Môi trường nước ta đang dần bị ô nhiễm
Đ
SCâu 180.
Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta
Đ
SCâu 181.
Bác Hồ nói: “ Một dân tộc dốt là dân tộc yếu…”
Đ
SCâu 182.
Nhiệm vụ của giáo dục nước ta là:
Nâng cao dân trí – đào tạo nhân lực - bồi dưỡng nhân tài
Đ
SCâu 183.
Lịch sử nước ta gắn liền với quá trình dựng và giữ nước
Đ
SCâu 184.
Quốc phòng là bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
Đ
SCâu 185.
Lực lượng QĐND làm nhiệm vụ quốc phòng
Đ
SCâu 186.
Lực lượng CAND làm nhiệm vụ an ninh
Đ
SCâu 187.
Bộ ngoại giao làm công tác đối ngoại
Đ
SCâu 188.
Sàn chứng khoán không phải là biểu hiện của thị trường
Đ
SCâu 189.
Cạnh tranh luôn làm kinh tế phát triển
Đ
SCâu 190.
Cạnh tranh luôn làm kinh tế trì trệ

Đ
SCâu 191.
Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội
Đ
SCâu 192.
Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội
Đ
SCâu 193.
Cây gỗ là đối tượng lao động của người thợ mộc
Đ
SCâu 194.
Khoa học công nghệ được Đảng ta xác định là quốc sách hàng đầu

Đ
S


Câu 195.
Gía trị hàng hoá là công dụng của hàng hoá đó
Đ
SCâu 196.
Gía trị sử dụng của hàng hoá là lượng lao động xã hội
được kết tinh trong hàng hoá đó.
Đ
SCâu 197.
Tiền tệ là thước đo giá trị
Đ
SCâu 198.
Tiền tệ là phương tiện lưu thông
Đ
SCâu 199.
  Tiền tệ là phương tiện cất trữ
Đ
SCâu 200.
Tiền tệ là phương tiện thanh toán
[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP