Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]

1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 6 – 20 câu)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Nội dung
Đúng
Sai
1. Nhà nước ban hành pl  và nhân dân có nhiệm vụ bảo đảm thực hiện pl.

x
2. Pháp luật quy định những việc được làm, những việc phải làm và những việc không được làm
x

3. Pháp luật quy định những việc công dân có thể làm, những công việc công dân không phải làm và những việc nên làm

x
4. Pháp luật do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh quyền lực nhà nước
x

5. Pháp luật có tính quy phạm rộng rãi, tính quyết liệt, nghiêm khắc và chặt chẽ

x
6. Pháp luật mang bản chất giai cấp và xã hội
x

7. Pháp luật có tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung

x
8. Pháp luật ở nước ta hiện nay thể hiện ý chí, nguyện vọng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động
x

9. Pháp luật mang bản chất của giai cấp cầm quyền
x

10. Pháp luật mang bản chất của nhà nước

x
11. Tất cả mọi công dân không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội đều bình đẳng trước pháp luật
x

12. Chỉ những công dân từ đủ 18 tuổi trở lên mới bình đẳng trước pháp luật

x
13. Trước pháp luật, mọi công dân đều bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí
x

14. Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau
x

15. Mức độ sử dụng các quyền và thực hiện nghĩa vụ của công dân không phụ thuộc vào khả năng, điều kiện, và hoàn cảnh mỗi người

x
16. Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lí như nhau
x

17. Trong pháp luật, luôn có sự phân biệt đối xử giữa các công dân trong  việc sử dụng quyền, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí

x
18. Quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong các chính sách của Nhà nước

x
19. Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật có được bảo đảm thực hiện hay không hoàn toàn phụ thuộc vào trách nhiệm của Nhà nước và xã hội

x
20. Công dân bình đẳng vè trách nhiệm pháp lí là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều bị xử lí theo quy định của pháp luật
x

 Còn nữa
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 6 – 20 câu)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Nội dung
Đúng
Sai
1. Nhà nước ban hành pl  và nhân dân có nhiệm vụ bảo đảm thực hiện pl.

x
2. Pháp luật quy định những việc được làm, những việc phải làm và những việc không được làm
x

3. Pháp luật quy định những việc công dân có thể làm, những công việc công dân không phải làm và những việc nên làm

x
4. Pháp luật do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh quyền lực nhà nước
x

5. Pháp luật có tính quy phạm rộng rãi, tính quyết liệt, nghiêm khắc và chặt chẽ

x
6. Pháp luật mang bản chất giai cấp và xã hội
x

7. Pháp luật có tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung

x
8. Pháp luật ở nước ta hiện nay thể hiện ý chí, nguyện vọng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động
x

9. Pháp luật mang bản chất của giai cấp cầm quyền
x

10. Pháp luật mang bản chất của nhà nước

x
11. Tất cả mọi công dân không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội đều bình đẳng trước pháp luật
x

12. Chỉ những công dân từ đủ 18 tuổi trở lên mới bình đẳng trước pháp luật

x
13. Trước pháp luật, mọi công dân đều bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí
x

14. Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau
x

15. Mức độ sử dụng các quyền và thực hiện nghĩa vụ của công dân không phụ thuộc vào khả năng, điều kiện, và hoàn cảnh mỗi người

x
16. Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lí như nhau
x

17. Trong pháp luật, luôn có sự phân biệt đối xử giữa các công dân trong  việc sử dụng quyền, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí

x
18. Quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong các chính sách của Nhà nước

x
19. Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật có được bảo đảm thực hiện hay không hoàn toàn phụ thuộc vào trách nhiệm của Nhà nước và xã hội

x
20. Công dân bình đẳng vè trách nhiệm pháp lí là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều bị xử lí theo quy định của pháp luật
x

[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP