Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 25)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,


Đ
S


Câu 301.
Trong lịch sử nước ta từng bị giặc Mĩ đô hộ 20 năm
Đ
SCâu 302.
Sau chiến thắng 30/4/1975 đất nước ta hoàn toàn thống nhất về mặt lãnh thổ
Đ
SCâu 303.
Bác Hồ nói “Các vua Hùng đã có công dựng nước,
Bác cháu ta cùng nhau giữ lấy nước”
Đ
SCâu 304.
Nước ta thuộc nền văn minh lúa nước
Đ
SCâu 305.
Trống đồng Đông Sơn thuộc văn hoá Sa Huỳnh
Đ
SCâu 306.
Thuỷ tổ người Việt là Kinh Dương Vương
Đ
SCâu 307.
Thời vua Hùng có tổng cộng 16 vị vua

Đ
S


Câu 308.
Sự tích quả Dưa Hấu liên quan đến Lang Liêu
Đ
SCâu 309.
Thời vua Hùng có tổng cộng 18 vị vua

Đ
S


Câu 310.
Sự tích quả Dưa Hấu liên quan đến Mai An Tiêm

Đ
S


Câu 311.
Trống đồng Đông Sơn thuộc văn hoá Óc eo
Đ
SCâu 312.
Trống đồng Đông Sơn thuộc văn hoá Đông Sơn

Đ
S


Câu 313.
Người Việt có tục thờ đa thần

Đ
S


Câu 314.
Thờ cúng tổ tiên là một tín ngưỡng tốt đ
Đ
S


Câu 315.
Cắm cột mốc là khẳng định chủ quyền biên giới
Đ
SCâu 316.
Điểm cực Bắc của tổ quốc là Lũng Cú (Hà Giang)
Đ
SCâu 317.
Điểm cực Nam của tổ quốc là mũi Năm Căn (Cà Mau)
Đ
SCâu 318.
Điểm cực Bắc của tổ quốc là Móng Cái (Quảng Ninh)
Đ
SCâu 319.
Điểm cực Đông là Hòn Gốm (Khánh Hoà)
Đ
SCâu 320.
Cảng Vũng Rô thuộc xã Hoà Tâm (Đông Hoà)
Đ
SCâu 321.
Cảng Vũng Rô thuộc xã Hoà Xuân Nam (Đông Hoà)
Đ
SCâu 322.
Chỉ có bộ đội biên phòng là làm nhiệm vụ quốc phòng
Đ
SCâu 323.
Truy bắt tội phạm cướp giật là góp phần bảo vệ quốc phòng

Đ
S


Câu 324.
Dẹp tan tàn dư FULRO là bảo vệ quốc phòng
Đ
SCâu 325.
Truy bắt mua bán, vận chuyển…ma tuý là bảo vệ an ninh
Đ
SCâu 326.
Interpol là liên minh cảnh sát quốc tế
Đ
SCâu 328.
Quân đội nhân dân VN được thành lập vào ngày 22/12
Đ
SCâu 329.
Đ
S


Quân đội nhân dân VN được thành lập ngày 27/7

Đ
S


Câu 330.

Ngày Quốc khánh nước ta là ngày 5/9


 Còn nữa
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 24)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,


Đ
S


Câu 301.
Trong lịch sử nước ta từng bị giặc Mĩ đô hộ 20 năm
Đ
SCâu 302.
Sau chiến thắng 30/4/1975 đất nước ta hoàn toàn thống nhất về mặt lãnh thổ
Đ
SCâu 303.
Bác Hồ nói “Các vua Hùng đã có công dựng nước,
Bác cháu ta cùng nhau giữ lấy nước”
Đ
SCâu 304.
Nước ta thuộc nền văn minh lúa nước
Đ
SCâu 305.
Trống đồng Đông Sơn thuộc văn hoá Sa Huỳnh
Đ
SCâu 306.
Thuỷ tổ người Việt là Kinh Dương Vương
Đ
SCâu 307.
Thời vua Hùng có tổng cộng 16 vị vua

Đ
S


Câu 308.
Sự tích quả Dưa Hấu liên quan đến Lang Liêu
Đ
SCâu 309.
Thời vua Hùng có tổng cộng 18 vị vua

Đ
S


Câu 310.
Sự tích quả Dưa Hấu liên quan đến Mai An Tiêm

Đ
S


Câu 311.
Trống đồng Đông Sơn thuộc văn hoá Óc eo
Đ
SCâu 312.
Trống đồng Đông Sơn thuộc văn hoá Đông Sơn

Đ
S


Câu 313.
Người Việt có tục thờ đa thần

Đ
S


Câu 314.
Thờ cúng tổ tiên là một tín ngưỡng tốt đ
Đ
S


Câu 315.
Cắm cột mốc là khẳng định chủ quyền biên giới
Đ
SCâu 316.
Điểm cực Bắc của tổ quốc là Lũng Cú (Hà Giang)
Đ
SCâu 317.
Điểm cực Nam của tổ quốc là mũi Năm Căn (Cà Mau)
Đ
SCâu 318.
Điểm cực Bắc của tổ quốc là Móng Cái (Quảng Ninh)
Đ
SCâu 319.
Điểm cực Đông là Hòn Gốm (Khánh Hoà)
Đ
SCâu 320.
Cảng Vũng Rô thuộc xã Hoà Tâm (Đông Hoà)
Đ
SCâu 321.
Cảng Vũng Rô thuộc xã Hoà Xuân Nam (Đông Hoà)
Đ
SCâu 322.
Chỉ có bộ đội biên phòng là làm nhiệm vụ quốc phòng
Đ
SCâu 323.
Truy bắt tội phạm cướp giật là góp phần bảo vệ quốc phòng

Đ
S


Câu 324.
Dẹp tan tàn dư FULRO là bảo vệ quốc phòng
Đ
SCâu 325.
Truy bắt mua bán, vận chuyển…ma tuý là bảo vệ an ninh
Đ
SCâu 326.
Interpol là liên minh cảnh sát quốc tế
Đ
SCâu 328.
Quân đội nhân dân VN được thành lập vào ngày 22/12
Đ
SCâu 329.
Đ
S


Quân đội nhân dân VN được thành lập ngày 27/7

Đ
S


Câu 330.

Ngày Quốc khánh nước ta là ngày 5/9
[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP