Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 24)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Câu 261.
Nguyên tắc cơ bản của đối ngoại là:  Đôi bên cùng có lợi
Đ
SCâu 262.
Nguyên tắc cơ bản của đối ngoại là:
Đ
S


 “Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ
và không can thiệp nội bộ lẫn nhau”

Câu 263.
Bộ ngoại giao là cơ quan làm công tác đối ngoại
Đ
SCâu 264.
Đại sứ quán làm công tác đối ngoại của quốc gia
Đ
SCâu 265.
Việt Nam được ASEAN kết nạp vào 28/5/1994
Đ
SCâu 266.
Việt Nam được ASEAN kết nạp vào 28/5/1995
Đ
SCâu 267.
Việt Nam gia nhập LHQ vào năm 1977
Đ
SCâu 268.
Việt Nam gia nhập LHQ vào năm 1976

Đ
S


Câu 269.
Việt Nam gia nhập LHQ vào năm 1975
Đ
SCâu 270.
Việt Nam phóng vệ tinh VINASAT 1 vào ngày 19/4/2008
Đ
SCâu 271.
Cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới
Đ
SCâu 272.
Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới


Đ
S


Câu 273.
Thánh địa Mĩ Sơn là di sản văn hoá thế giới
Đ
SCâu 274.
Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới
Đ
SCâu 275.
Aó dài Việt Nam được công nhận là di sản văn hoá thế giới
Đ
SCâu 276.
Ông tổ nghề hát tuồng là Đào Tấn
Đ
SCâu 277.
Ông tổ nghề cải lương là Cao Văn Lầu
Đ
SCâu 278.
Hò bá trạo thường được dùng trong lễ hội cầu ngư.
Đ
SCâu 279.
Nhã nhạc cung đình Huế là di sản văn hoá thế giới
Đ
SCâu 280.
Bài chòi là dân ca quân khu 5
Đ
SCâu 281.
Quan họ chỉ có ở Bắc Ninh
Đ
SCâu 282.
Hội đua ngựa truyền thống gò Thì Thùng
diễn ra ở xã An Xuân, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đ
SCâu 283.
Giỗ tổ Hùng vương vào ngày 10/3 Dương lịch
Đ
SCâu 284.
Năm 2008 là năm thứ hai cả nước được nghỉ trong ngày giỗ tổ
Đ
SCâu 285.
Lễ hội chùa Hương là ở tỉnh Hà Tây
Đ
SCâu 286.
Lễ hội chùa Yên Tử là ở tỉnh Bắc NinhĐ
S


Câu 287.
Chu Văn An được gọi là “người thầy của những người thầy”

Đ
S


Câu 288.
Quốc Tử Giám được xem là
trường đại học đầu tiên của nước ta
Đ
SCâu 289.
Trong Văn Miếu Quốc Tử Giám có 82 bia tiến sĩ
Đ
SCâu 290.
Trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước ta là Nguyễn Hiền
Đ
SCâu 291.
Bác Hồ từng dạy học tại trường Dục Thanh ở Phan Thiết
Đ
SCâu 292.
Nguyễn Du được gọi là “lưỡng quốc trạng nguyên”
Đ
SCâu 293.
C. MÁC là người có câu nói “Học-học nữa-học mãi”

Đ
S


Câu 294.
Lê Nin là người có câu nói “Học-học nữa-học mãi”

Đ
S


Câu 295.
Bác Hồ nói “Không có gì quý hơn độc lập tự do”

Đ
S


Câu 296.
Nghệ nhân Quách Thị Hồ thuộc thể loại ca trù

Đ
S


Câu 297.
Để diệt giặc dốt, Đảng ta đã thành lập Nha bình dân học vụ
Đ
SCâu 298.
Alexand Đờ - Rốt là người có công sáng tạo ra chữ Quốc ngữ
Đ
SCâu 299.
Trong lịch sử nước ta đã từng bị 1000 năm Bắc thuộc
Đ
SCâu 300.
Trong lịch sử nước ta từng bị giặc Pháp đô hộ 100 năm


 Còn nữa
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 23)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Câu 261.
Nguyên tắc cơ bản của đối ngoại là:  Đôi bên cùng có lợi
Đ
SCâu 262.
Nguyên tắc cơ bản của đối ngoại là:
Đ
S


 “Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ
và không can thiệp nội bộ lẫn nhau”

Câu 263.
Bộ ngoại giao là cơ quan làm công tác đối ngoại
Đ
SCâu 264.
Đại sứ quán làm công tác đối ngoại của quốc gia
Đ
SCâu 265.
Việt Nam được ASEAN kết nạp vào 28/5/1994
Đ
SCâu 266.
Việt Nam được ASEAN kết nạp vào 28/5/1995
Đ
SCâu 267.
Việt Nam gia nhập LHQ vào năm 1977
Đ
SCâu 268.
Việt Nam gia nhập LHQ vào năm 1976

Đ
S


Câu 269.
Việt Nam gia nhập LHQ vào năm 1975
Đ
SCâu 270.
Việt Nam phóng vệ tinh VINASAT 1 vào ngày 19/4/2008
Đ
SCâu 271.
Cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới
Đ
SCâu 272.
Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới


Đ
S


Câu 273.
Thánh địa Mĩ Sơn là di sản văn hoá thế giới
Đ
SCâu 274.
Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới
Đ
SCâu 275.
Aó dài Việt Nam được công nhận là di sản văn hoá thế giới
Đ
SCâu 276.
Ông tổ nghề hát tuồng là Đào Tấn
Đ
SCâu 277.
Ông tổ nghề cải lương là Cao Văn Lầu
Đ
SCâu 278.
Hò bá trạo thường được dùng trong lễ hội cầu ngư.
Đ
SCâu 279.
Nhã nhạc cung đình Huế là di sản văn hoá thế giới
Đ
SCâu 280.
Bài chòi là dân ca quân khu 5
Đ
SCâu 281.
Quan họ chỉ có ở Bắc Ninh
Đ
SCâu 282.
Hội đua ngựa truyền thống gò Thì Thùng
diễn ra ở xã An Xuân, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đ
SCâu 283.
Giỗ tổ Hùng vương vào ngày 10/3 Dương lịch
Đ
SCâu 284.
Năm 2008 là năm thứ hai cả nước được nghỉ trong ngày giỗ tổ
Đ
SCâu 285.
Lễ hội chùa Hương là ở tỉnh Hà Tây
Đ
SCâu 286.
Lễ hội chùa Yên Tử là ở tỉnh Bắc NinhĐ
S


Câu 287.
Chu Văn An được gọi là “người thầy của những người thầy”

Đ
S


Câu 288.
Quốc Tử Giám được xem là
trường đại học đầu tiên của nước ta
Đ
SCâu 289.
Trong Văn Miếu Quốc Tử Giám có 82 bia tiến sĩ
Đ
SCâu 290.
Trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước ta là Nguyễn Hiền
Đ
SCâu 291.
Bác Hồ từng dạy học tại trường Dục Thanh ở Phan Thiết
Đ
SCâu 292.
Nguyễn Du được gọi là “lưỡng quốc trạng nguyên”
Đ
SCâu 293.
C. MÁC là người có câu nói “Học-học nữa-học mãi”

Đ
S


Câu 294.
Lê Nin là người có câu nói “Học-học nữa-học mãi”

Đ
S


Câu 295.
Bác Hồ nói “Không có gì quý hơn độc lập tự do”

Đ
S


Câu 296.
Nghệ nhân Quách Thị Hồ thuộc thể loại ca trù

Đ
S


Câu 297.
Để diệt giặc dốt, Đảng ta đã thành lập Nha bình dân học vụ
Đ
SCâu 298.
Alexand Đờ - Rốt là người có công sáng tạo ra chữ Quốc ngữ
Đ
SCâu 299.
Trong lịch sử nước ta đã từng bị 1000 năm Bắc thuộc
Đ
SCâu 300.
Trong lịch sử nước ta từng bị giặc Pháp đô hộ 100 năm


[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP