Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 26)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Câu 331.
Ngày khai giảng năm học mới hàng năm là ngày 2/9
Đ
SCâu 332.
Nước ta hiện nay đang trong tình trạng thiếu việc làm
Đ
SCâu 333.
Xuất khẩu lao động là một cách để giải quyết việc làm
Đ
SCâu 334.
Ngày quốc tế lao động là ngày 5/5
Đ
SCâu 336.
Ngày quốc tế lao động là ngày 1/5
Đ
SCâu 337.
Xuất khẩu lao động không phải là cách để giải quyết việc làm
Đ
SCâu 338.
Khôi phục các làng nghề truyền thống là một cách giải quyết việc làm
Đ
SCâu 339.
Kế hoạch hoá gia đình là góp phần gia tăng dân số
Đ
SCâu 340.
Kế hoạch hoá gia đình là góp phần giải quyết việc làm

Đ
S


Câu 341.
Giáo dục hướng nghiệp là góp phần giải quyết việc làm
Đ
SCâu 343.
Công tác dân số phải đi đôi với giải quyết việc làm
Đ
SCâu 344.
Quan niệm trọng nam khinh nữ là một nguyên nhân gây gia tăng dân số
Đ
SCâu 345.
Gia đình ở các thành phố thường sinh đông con
Đ
SCâu 346.
 Dân số nước ta phân bổ không đồng đều
Đ
SCâu 347.
Phần lớn người lao động nước ta không có tay nghề chuyên môn
Đ
S


Câu 348.
 Nước ta xuất khẩu gạo đứng hàng đầu thế giới
Đ
SCâu 349.
Nghị định thư KYOTO là nói đến vấn đề môi trường
Đ
SCâu 350.
Vệ tinh VINASAT 1 góp phần bảo vệ chủ quyền vùng trời tổ quốc
Đ
S

 Còn nữa
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 26)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,

Câu 331.
Ngày khai giảng năm học mới hàng năm là ngày 2/9
Đ
SCâu 332.
Nước ta hiện nay đang trong tình trạng thiếu việc làm
Đ
SCâu 333.
Xuất khẩu lao động là một cách để giải quyết việc làm
Đ
SCâu 334.
Ngày quốc tế lao động là ngày 5/5
Đ
SCâu 336.
Ngày quốc tế lao động là ngày 1/5
Đ
SCâu 337.
Xuất khẩu lao động không phải là cách để giải quyết việc làm
Đ
SCâu 338.
Khôi phục các làng nghề truyền thống là một cách giải quyết việc làm
Đ
SCâu 339.
Kế hoạch hoá gia đình là góp phần gia tăng dân số
Đ
SCâu 340.
Kế hoạch hoá gia đình là góp phần giải quyết việc làm

Đ
S


Câu 341.
Giáo dục hướng nghiệp là góp phần giải quyết việc làm
Đ
SCâu 343.
Công tác dân số phải đi đôi với giải quyết việc làm
Đ
SCâu 344.
Quan niệm trọng nam khinh nữ là một nguyên nhân gây gia tăng dân số
Đ
SCâu 345.
Gia đình ở các thành phố thường sinh đông con
Đ
SCâu 346.
 Dân số nước ta phân bổ không đồng đều
Đ
SCâu 347.
Phần lớn người lao động nước ta không có tay nghề chuyên môn
Đ
S


Câu 348.
 Nước ta xuất khẩu gạo đứng hàng đầu thế giới
Đ
SCâu 349.
Nghị định thư KYOTO là nói đến vấn đề môi trường
Đ
SCâu 350.
Vệ tinh VINASAT 1 góp phần bảo vệ chủ quyền vùng trời tổ quốc
Đ
S
[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP