Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016 CỦA HẢI PHÒNG (Phần 24)   
PHỤ LỤC 8:
KẾT QUẢ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THÀNH PHỐ CẤP THPT
NĂM HỌC 2015- 2016

STT

TRƯỜNG

SL ĐK
BỎ
THI
BỎ DẠY
ĐẠT DANH HIỆU
GV DẠY GIỎI

KHÔNG ĐẠT

GHI CHÚ
1
THPT HỒNG BÀNG
9


9            (100,0%)


2
THPT LÊ HỒNG PHONG
12
2

10          (100,0%)


3
THPT HÀNG HẢI
2


1              ( 50,0%)
1               ( 50,0%)

4
THPT LƯƠNG THẾ VINH
1


1            (100,0%)


5
PT ANHXTANH
3


3            (100,0%)


6
THPT THĂNG LONG
5


5            (100,0%)


7
PT HERMANN GMEINER
3

1
2            (100,0%)


8
THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ
12


12          (100,0%)


9
THPT THÁI PHIÊN
9


9            (100,0%)


10
THPT MARIE CURIE
1


1            (100,0%)


11
THPT LƯƠNG KHÁNH THIỆN
1

112
THPT LÊ CHÂN
7


6              ( 85,7%)
1               ( 14,3%)

13
THPT NGÔ QUYỀN
12


12          (100,0%)


14
THPT TRẦN NGUYÊN HÃN
12


12          (100,0%)


15
THPT ĐỒNG HOÀ
11


9              ( 81,8%)
2               ( 18,2%)

16
THPT KIẾN AN
12
1

11          (100,0%)


17
PT PHAN ĐĂNG LƯU
3


3            (100,0%)


18
THPT ĐỒ SƠN
7


6              ( 85,7%)
1               ( 14,3%)

19
PT NỘI TRÚ ĐỒ SƠN
3


3            (100,0%)


20
THPT BẠCH ĐẰNG
9


9            (100,0%)


21
THPT THỦY SƠN
3


3            (100,0%)


22
THPT 25/10
2


2            (100,0%)


23
THPT NAM TRIỆU
10


8              ( 80,0%)
2               ( 20,0%)

24
THPT LÊ ÍCH MỘC
6


6            (100,0%)


25
THPT LÝ THƯỜNG KIỆT
7


7            (100,0%)


26
THPT PHẠM NGŨ LÃO
8


8            (100,0%)


27
THPT QUANG TRUNG
10


9              ( 90,0%)
1               ( 10,0%)

28
THPT AN DƯƠNG
12


12          (100,0%)


29
THPT AN HẢI
8


8            (100,0%)


30
THPT NGUYỄN TRÃI
13


12           ( 92,3%)
1               ( 7,7%)

31
THPT AN LÃO
10


10          (100,0%)


32
THPT TRẦN TẤT VĂN
5

1
3              ( 75,0%)
1               ( 25,0%)

33
THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
15


15          (100,0%)


34
THPT QUỐC TUẤN
10


9              ( 90,0%)
1               ( 10,0%)

35
THPT KIẾN THỤY
7


7            (100,0%)


36
THPT MẠC ĐĨNH CHI
2


2            (100,0%)


37
THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH
5


5            (100,0%)


38
THPT THUỴ HƯƠNG
6
1

5            (100,0%)


39
THPT NHỮ VĂN LAN
6


6            (100,0%)


40
THPT HÙNG THẮNG
5


5            (100,0%)


41
THPT TIÊN LÃNG
8


8            (100,0%)


42
THPT TOÀN THẮNG
9


9            (100,0%)


43
THPT NGUYỄN KHUYẾN
7


7            (100,0%)


44
THPT CỘNG HIỀN
9


9            (100,0%)


45
THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
7


7            (100,0%)


46
THPT TÔ HIỆU
6


6            (100,0%)


47
THPT VĨNH BẢO
9


9            (100,0%)


48
THPT CÁT BÀ
2


1              ( 50,0%)
1               ( 50,0%)

49
THPT CÁT HẢI
7


7            (100,0%)


50
THPT LÊ QUÝ ĐÔN
11


11          (100,0%)


51
THPT HẢI AN
13


13          (100,0%)


Cộng toàn thành phố                         372         4             3        353     96,7%                  12     3,3%


 Còn nữa
Hải Phòng, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]Đỗ Thế Hùng - Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng
Được mệnh danh là kẻ phá nát giáo dục Hải Phòng
Nhiều bê bối giáo dục Hải Phòng phát sinh ở giai đoạn này
Đặc biệt là bán chức tước và cơ sở vật chất
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016 CỦA HẢI PHÒNG (Phần 24)   
PHỤ LỤC 8:
KẾT QUẢ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THÀNH PHỐ CẤP THPT
NĂM HỌC 2015- 2016

STT

TRƯỜNG

SL ĐK
BỎ
THI
BỎ DẠY
ĐẠT DANH HIỆU
GV DẠY GIỎI

KHÔNG ĐẠT

GHI CHÚ
1
THPT HỒNG BÀNG
9


9            (100,0%)


2
THPT LÊ HỒNG PHONG
12
2

10          (100,0%)


3
THPT HÀNG HẢI
2


1              ( 50,0%)
1               ( 50,0%)

4
THPT LƯƠNG THẾ VINH
1


1            (100,0%)


5
PT ANHXTANH
3


3            (100,0%)


6
THPT THĂNG LONG
5


5            (100,0%)


7
PT HERMANN GMEINER
3

1
2            (100,0%)


8
THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ
12


12          (100,0%)


9
THPT THÁI PHIÊN
9


9            (100,0%)


10
THPT MARIE CURIE
1


1            (100,0%)


11
THPT LƯƠNG KHÁNH THIỆN
1

112
THPT LÊ CHÂN
7


6              ( 85,7%)
1               ( 14,3%)

13
THPT NGÔ QUYỀN
12


12          (100,0%)


14
THPT TRẦN NGUYÊN HÃN
12


12          (100,0%)


15
THPT ĐỒNG HOÀ
11


9              ( 81,8%)
2               ( 18,2%)

16
THPT KIẾN AN
12
1

11          (100,0%)


17
PT PHAN ĐĂNG LƯU
3


3            (100,0%)


18
THPT ĐỒ SƠN
7


6              ( 85,7%)
1               ( 14,3%)

19
PT NỘI TRÚ ĐỒ SƠN
3


3            (100,0%)


20
THPT BẠCH ĐẰNG
9


9            (100,0%)


21
THPT THỦY SƠN
3


3            (100,0%)


22
THPT 25/10
2


2            (100,0%)


23
THPT NAM TRIỆU
10


8              ( 80,0%)
2               ( 20,0%)

24
THPT LÊ ÍCH MỘC
6


6            (100,0%)


25
THPT LÝ THƯỜNG KIỆT
7


7            (100,0%)


26
THPT PHẠM NGŨ LÃO
8


8            (100,0%)


27
THPT QUANG TRUNG
10


9              ( 90,0%)
1               ( 10,0%)

28
THPT AN DƯƠNG
12


12          (100,0%)


29
THPT AN HẢI
8


8            (100,0%)


30
THPT NGUYỄN TRÃI
13


12           ( 92,3%)
1               ( 7,7%)

31
THPT AN LÃO
10


10          (100,0%)


32
THPT TRẦN TẤT VĂN
5

1
3              ( 75,0%)
1               ( 25,0%)

33
THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
15


15          (100,0%)


34
THPT QUỐC TUẤN
10


9              ( 90,0%)
1               ( 10,0%)

35
THPT KIẾN THỤY
7


7            (100,0%)


36
THPT MẠC ĐĨNH CHI
2


2            (100,0%)


37
THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH
5


5            (100,0%)


38
THPT THUỴ HƯƠNG
6
1

5            (100,0%)


39
THPT NHỮ VĂN LAN
6


6            (100,0%)


40
THPT HÙNG THẮNG
5


5            (100,0%)


41
THPT TIÊN LÃNG
8


8            (100,0%)


42
THPT TOÀN THẮNG
9


9            (100,0%)


43
THPT NGUYỄN KHUYẾN
7


7            (100,0%)


44
THPT CỘNG HIỀN
9


9            (100,0%)


45
THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
7


7            (100,0%)


46
THPT TÔ HIỆU
6


6            (100,0%)


47
THPT VĨNH BẢO
9


9            (100,0%)


48
THPT CÁT BÀ
2


1              ( 50,0%)
1               ( 50,0%)

49
THPT CÁT HẢI
7


7            (100,0%)


50
THPT LÊ QUÝ ĐÔN
11


11          (100,0%)


51
THPT HẢI AN
13


13          (100,0%)


Cộng toàn thành phố                         372         4             3        353     96,7%                  12     3,3%

 
 [/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP