Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT Củ Chi (Phần 10). Về kiểm định chất lượng giáo dục:
- Toàn ngành tổ chức thực hiện Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Hiệu trưởng đã tổ chức tự đánh giá nhà trường và hoàn thành báo cáo tự đánh giá đúng thời gian quy định. Các đơn vị thực hiện và hoàn thành việc tự đánh giá theo kế hoạch năm 2015- 2016. Kết quả cụ thể (Không đạt: 01 trường; đạt cấp độ 1: 12 trường; cấp độ 2: 01 trường; cấp độ 3: 09 trường). Có thêm 02 trường trung học cơ sở được cấp giấy công nhận chất lượng giáo dục (THCS Nhuận Đức, THCS Trung Lập).
- Hiện tại đã có 05 đơn vị trường đã được Sở GD-ĐT đánh giá ngoài, cụ thể:
* THCS Thị Trấn 2: đạt cấp độ 3
* THCS Tân Phú Trung: đạt cấp độ 3
* THCS Nguyễn Văn Xơ: đạt cấp độ 1
* THCS Nhuận Đức: đạt cấp độ 3
* THCS Trung Lập: đạt cấp độ 1
* Kết quả năm học 2015-2016 của bậc THCS như sau:
Xếp loại học lực
Loại Giỏi: 7496 học sinh, tỷ lệ: 36,18%, tăng 2,4% so với  năm học 2014-2015
Loại Khá: 7246 học sinh, tỷ lệ: 32,26%, tăng 0.09% so với năm học 2014-2015
Loại TB: 5116 học sinh, tỷ lệ: 24,69%, giảm 1.64% so với năm học 2014-2015
Loại Yếu: 734 học sinh, tỷ lệ: 03,54%, giảm 0.58% so với năm học 2014-2015
Loại Kém: 129 học sinh, tỷ lệ:  0,26% , giảm 0.27% so với năm học 2014-2015
  ( Trong đó mô hình thí điểm trường học mới lớp 6: Đạt: 388/398 học sinh, tỷ lệ: 97,49%; Chưa đạt: 10/398, tỷ lệ: 2.51%)
                           Xếp loại hạnh kiểm
Tốt : 18940 học sinh, tỷ lệ:  91.40%, tăng  0.83% so với năm học 2014-2015
Khá: 1624 học sinh, tỷ lệ: 7.84%, giảm  0.61% so với năm học 2014-2015
TB:  152 học sinh, tỷ lệ: 0.73%, giảm 0.16% so với năm học 2014-2015
Yếu:  05 học sinh, tỷ lệ:  0.02 %, giảm 0.02% so với năm học 2014-2015
( Trong đó mô hình thí điểm trường học mới lớp 6: xếp loại đạt : 398/398 học sinh, tỷ lệ 100%.)
* Học sinh lên lớp thẳng: 19605/20721 học sinh, tỷ lệ 94.61%, giảm 0,37% so với năm học 2014-2015.( chưa tính số học sinh xét lên lớp sau thi lại).
* Học sinh bỏ học trong cả năm học: 206/21129, tỷ lệ 0.97%, giảm 0,17% so với năm học 2014-2015.
* Lưu ban năm học 2015-2016: 129/20721 học sinh, tỷ lệ: 0,26%, giảm 0.27% so với năm học 2014-2015 (chưa tính học sinh lưu ban sau thi lại).
* Xét TN.THCS năm học 2015-2016: Số học sinh được xét tốt nghiệp THCS là: 4137/4150 học sinh, tỷ lệ 99,69% tăng 0,44% so với năm học 2014-2015.
* Hiệu suất đào tạo sau 4 năm học: Từ năm học 2012-2013 đến năm học 2015-2016 đạt  89,26 %; tăng  1,2% so với năm học 2014-2015.
- Kết quả học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở trúng tuyển vào lớp 10 Trung học phồ thông  năm học 2016-2017:
Nhận xét, đánh giá:
Các trường THCS đã tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh thông qua việc tích hợp, lồng ghép các nội dung giáo dục vào các môn học; tăng cường công tác quản lý nề nếp học tập của học sinh trong từng tiết lên lớp. Đa số Hiệu trưởng đã tạo điều kiện cho các tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.Tích cực đẩy mạnh việc đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Kỳ thi thử tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và có giải pháp kịp thời, củng cố cho học sinh những kiến thức và kỹ năng còn hạn chế.
Các hoạt động giáo dục toàn diện, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao triển khai đồng loạt, hiệu quả trong các nhà trường và toàn ngành đã tác động tích cực đến việc động viên tinh thần, ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và học sinh, tích cực góp phần nâng cao chất lượng dạy.

Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị chưa có kế hoạch và giải pháp phối hợp chặt chẽ với gia đình và địa phương để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng học sinh bỏ học, đặc biệt là các trường đã được đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực yếu và kém  mặc dù có giảm so với năm học trước nhưng vẫn chưa đạt theo yêu cầu.
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BBÁO CÁO Tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT Củ Chi (Phần 10). Về kiểm định chất lượng giáo dục:
- Toàn ngành tổ chức thực hiện Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Hiệu trưởng đã tổ chức tự đánh giá nhà trường và hoàn thành báo cáo tự đánh giá đúng thời gian quy định. Các đơn vị thực hiện và hoàn thành việc tự đánh giá theo kế hoạch năm 2015- 2016. Kết quả cụ thể (Không đạt: 01 trường; đạt cấp độ 1: 12 trường; cấp độ 2: 01 trường; cấp độ 3: 09 trường). Có thêm 02 trường trung học cơ sở được cấp giấy công nhận chất lượng giáo dục (THCS Nhuận Đức, THCS Trung Lập).
- Hiện tại đã có 05 đơn vị trường đã được Sở GD-ĐT đánh giá ngoài, cụ thể:
* THCS Thị Trấn 2: đạt cấp độ 3
* THCS Tân Phú Trung: đạt cấp độ 3
* THCS Nguyễn Văn Xơ: đạt cấp độ 1
* THCS Nhuận Đức: đạt cấp độ 3
* THCS Trung Lập: đạt cấp độ 1
* Kết quả năm học 2015-2016 của bậc THCS như sau:
Xếp loại học lực
Loại Giỏi: 7496 học sinh, tỷ lệ: 36,18%, tăng 2,4% so với  năm học 2014-2015
Loại Khá: 7246 học sinh, tỷ lệ: 32,26%, tăng 0.09% so với năm học 2014-2015
Loại TB: 5116 học sinh, tỷ lệ: 24,69%, giảm 1.64% so với năm học 2014-2015
Loại Yếu: 734 học sinh, tỷ lệ: 03,54%, giảm 0.58% so với năm học 2014-2015
Loại Kém: 129 học sinh, tỷ lệ:  0,26% , giảm 0.27% so với năm học 2014-2015
  ( Trong đó mô hình thí điểm trường học mới lớp 6: Đạt: 388/398 học sinh, tỷ lệ: 97,49%; Chưa đạt: 10/398, tỷ lệ: 2.51%)
                           Xếp loại hạnh kiểm
Tốt : 18940 học sinh, tỷ lệ:  91.40%, tăng  0.83% so với năm học 2014-2015
Khá: 1624 học sinh, tỷ lệ: 7.84%, giảm  0.61% so với năm học 2014-2015
TB:  152 học sinh, tỷ lệ: 0.73%, giảm 0.16% so với năm học 2014-2015
Yếu:  05 học sinh, tỷ lệ:  0.02 %, giảm 0.02% so với năm học 2014-2015
( Trong đó mô hình thí điểm trường học mới lớp 6: xếp loại đạt : 398/398 học sinh, tỷ lệ 100%.)
* Học sinh lên lớp thẳng: 19605/20721 học sinh, tỷ lệ 94.61%, giảm 0,37% so với năm học 2014-2015.( chưa tính số học sinh xét lên lớp sau thi lại).
* Học sinh bỏ học trong cả năm học: 206/21129, tỷ lệ 0.97%, giảm 0,17% so với năm học 2014-2015.
* Lưu ban năm học 2015-2016: 129/20721 học sinh, tỷ lệ: 0,26%, giảm 0.27% so với năm học 2014-2015 (chưa tính học sinh lưu ban sau thi lại).
* Xét TN.THCS năm học 2015-2016: Số học sinh được xét tốt nghiệp THCS là: 4137/4150 học sinh, tỷ lệ 99,69% tăng 0,44% so với năm học 2014-2015.
* Hiệu suất đào tạo sau 4 năm học: Từ năm học 2012-2013 đến năm học 2015-2016 đạt  89,26 %; tăng  1,2% so với năm học 2014-2015.
- Kết quả học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở trúng tuyển vào lớp 10 Trung học phồ thông  năm học 2016-2017:
Nhận xét, đánh giá:
Các trường THCS đã tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh thông qua việc tích hợp, lồng ghép các nội dung giáo dục vào các môn học; tăng cường công tác quản lý nề nếp học tập của học sinh trong từng tiết lên lớp. Đa số Hiệu trưởng đã tạo điều kiện cho các tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.Tích cực đẩy mạnh việc đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Kỳ thi thử tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và có giải pháp kịp thời, củng cố cho học sinh những kiến thức và kỹ năng còn hạn chế.
Các hoạt động giáo dục toàn diện, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao triển khai đồng loạt, hiệu quả trong các nhà trường và toàn ngành đã tác động tích cực đến việc động viên tinh thần, ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và học sinh, tích cực góp phần nâng cao chất lượng dạy.
Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị chưa có kế hoạch và giải pháp phối hợp chặt chẽ với gia đình và địa phương để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng học sinh bỏ học, đặc biệt là các trường đã được đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực yếu và kém  mặc dù có giảm so với năm học trước nhưng vẫn chưa đạt theo yêu cầu.

[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP