Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT Củ Chi (Phần 10). Công tác CMC-PCGD
Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai Kế hoạch xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 11158/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2013 của UBND huyện; Kế hoạch số 3959/KH-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2016 của UBND huyện về thực hiện công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập gió dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục bậc trung học trên địa bàn huyện năm 2016; Kế hoạch sồ 3539/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2016 về Hoạt động Trung tậm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện năm 2016; Kế hoạch số 3961/KH-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2016 về triển khai thí điểm Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2016, Ban Chỉ đạo công tác XMC-PCGD của huyện tập trung chỉ đạo thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục bậc trung học, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn. Thường xuyên củng cố Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục tại các xã, thị trấn, xây dựng lề lối làm việc và cơ chế chỉ đạo kiểm tra, phân công trách nhiệm cho các cấp để triển khai thực hiện các mục tiêu phổ cập. Ban Chỉ đạo XMC-PCGD cấp xã, thị trấn tích cực tham mưu kịp thời cho cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc phối hợp các lực lượng, các đoàn thể  để huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, hạn chế số học sinh lưu ban, bỏ học, củng cố chất lượng các lớp phổ cập.
Kết quả có 21/21 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn quốc gia về công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, PCGD THCS, phổ cập giáo dục bậc trung học và phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2015. Trong năm 2016, huyện tiếp tục duy trì đạt chuẩn quốc gia về các chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục các bậc học, trong đó có chuẩn quốc gia về công tác phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi.
Trong năm học 2015 – 2016, 21/21 Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động từ tháng 6/2015 đến 5/2016 với kết quả như sau:

Ngành nghề
Số buổi
Lượt người tham dự
Ngoại ngữ và Tin học
69
290
Giáo dục pháp luật
119
3.510
Tập huấn nông nghiệp
98
                        2.016
Tập huấn nghề ngắn hạn
183
183
Tư vấn kinh tế gia đình : 
122
11.215
Y tế sức khỏe
109
8.486
Văn nghệ, thể dục thể thao
121
11.284
Nội dung khác
83
12.638
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT Củ Chi (Phần 10). Công tác CMC-PCGD
Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai Kế hoạch xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 11158/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2013 của UBND huyện; Kế hoạch số 3959/KH-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2016 của UBND huyện về thực hiện công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập gió dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục bậc trung học trên địa bàn huyện năm 2016; Kế hoạch sồ 3539/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2016 về Hoạt động Trung tậm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện năm 2016; Kế hoạch số 3961/KH-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2016 về triển khai thí điểm Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2016, Ban Chỉ đạo công tác XMC-PCGD của huyện tập trung chỉ đạo thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục bậc trung học, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn. Thường xuyên củng cố Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục tại các xã, thị trấn, xây dựng lề lối làm việc và cơ chế chỉ đạo kiểm tra, phân công trách nhiệm cho các cấp để triển khai thực hiện các mục tiêu phổ cập. Ban Chỉ đạo XMC-PCGD cấp xã, thị trấn tích cực tham mưu kịp thời cho cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc phối hợp các lực lượng, các đoàn thể  để huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, hạn chế số học sinh lưu ban, bỏ học, củng cố chất lượng các lớp phổ cập.
Kết quả có 21/21 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn quốc gia về công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, PCGD THCS, phổ cập giáo dục bậc trung học và phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2015. Trong năm 2016, huyện tiếp tục duy trì đạt chuẩn quốc gia về các chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục các bậc học, trong đó có chuẩn quốc gia về công tác phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi.
Trong năm học 2015 – 2016, 21/21 Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động từ tháng 6/2015 đến 5/2016 với kết quả như sau:

Ngành nghề
Số buổi
Lượt người tham dự
Ngoại ngữ và Tin học
69
290
Giáo dục pháp luật
119
3.510
Tập huấn nông nghiệp
98
                        2.016
Tập huấn nghề ngắn hạn
183
183
Tư vấn kinh tế gia đình : 
122
11.215
Y tế sức khỏe
109
8.486
Văn nghệ, thể dục thể thao
121
11.284
Nội dung khác
83
12.638

[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP