Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT Củ Chi (Phần 12. 3. Công tác tổ chức chỉ đạo, xây dựng và đào tạo đội ngũ giáo viên - cán bộ quản lý:
3.1. Tổng số công chức, viên chức, người lao động toàn ngành đến thời điểm 30/6/2016: 3.711 người
- Số công chức, viên chức 3 cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở: 3679 người, trong đó:
     
Bậc học
CBQL
Giáo viên
Nhân viên
Tổng số
Tham gia bồi dưỡng nâng chuẩn
Tổng số
Tham gia bồi dưỡng nâng chuẩn
Bậc MN
80
80 (100%)
615
490 (79,7%)
178
Bậc TH
87
86 (98,88%)
1243
1160 (93,3 %)
224
Bậc THCS
49
46 (93,9%)
1075
870 (80,9%)
128
Tổng
216
212 (97.27%)
2933
2520 (85,9%)
530
* Trong số cán bộ quản lý, giáo viên trên chuẩn, có 10 người đã hoàn tất chương trình Cao học và 05 người đang học. Trong đó, cấp mầm non có 1 CBQL đã tốt nghiệp; cấp tiểu học có 1 GV đang học; cấp THCS có 02 CBQL (01 tốt nghiệp, 01 đang học) và 11 GV (08 tốt nghiệp và 03 đang học).
- Số công chức, viên chức của đơn vị trực thuộc: 32 người (NDTEKT 17, BDGD 15).
- Số công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo: 23 người.
3.2. Công tác xây dựng đội ngũ, tổ chức quản lý và sử dụng cán bộ công chức:
Công tác xây dựng đội ngũ luôn được lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên ngày càng được nâng cao.
Ngành đã tích cực tham mưu Huyện ủy, UBND huyện luân chuyển, điều động cán bộ quản lý, thực hiện việc sắp xếp bộ máy, sử dụng cán bộ công chức phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, xây dựng phát triển đội ngũ và xây dựng văn hóa nhà trường, chất lượng dạy và học có nhiều tiến bộ.  
3.2.1.Tình hình đào tạo mới giáo viên bộ môn:
Hiện tại, có 05 lớp đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học đang học tại Trường Bồi dưỡng Giáo dục. Trong đó, có 03 lớp Đại học Sư phạm Tiểu học với tổng số học viên là 250 học viên (phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh), 01 lớp Cao đẳng Sư phạm Mầm non với 108 học viên và 01 lớp Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc với 36 học viên (phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh). Tổng số học viên các lớp Cao đẳng, Đại học đặt tại Trường Bồi dưỡng Giáo dục là 394 học viên.
3.2.2. Tình hình bồi dưỡng chuẩn hoá đội ngũ:
* Công tác chuẩn hóa nghiệp vụ quản lý:
Số CBQL đương nhiệm đã và đang chuẩn hóa nghiệp vụ quản lý: 221/221, trong đó số CBQL đã chuẩn hóa nghiệp vụ quản lý là 212/221, số CBQL đang bồi dưỡng chuẩn hóa nghiệp vụ quản lý là 09/221.
Trong năm học 2015-2016, Trường Bồi dưỡng Giáo dục đã phối hợp với Trường Đại học Sài Gòn mở 01 lớp Bồi dưỡng Hiệu trưởng trường MN, TH, THCS với 95 học viên là cán bộ quản lý chưa tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đội ngũ cán bộ quản lý kế cận.
* Công tác chuẩn hoá trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên:
Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ đạt chuẩn là: 3149/3168, tỉ lệ 99,40%.
Còn 19 giáo viên chưa đạt chuẩn (Trong đó, MN: 12, TH: 3, THCS: 4), trong đó, số giáo viên dạy lớp chưa chuẩn hoá là 6 người (MN: 5, THCS: 01), đa số do lớn tuổi không thể theo học các lớp đào tạo chuyên môn, theo Quyết định 22, các trường vẫn bố trí các giáo viên này đứng lớp giảng dạy. Còn lại 13 giáo viên chưa đạt chuẩn đã được bố trí làm công tác khác.
Số giáo viên mầm non ngoài công lập có trình độ đạt chuẩn là 138/138, tỉ lệ 100%.
Trong năm học, Trường Bồi dưỡng Giáo dục đã phối hợp Trường Đại học Sài Gòn tổ chức 01 lớp bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm trường THCS với 62 học viên dự học, 02 lớp bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học, THCS với 84 học viên (Tổ trưởng chuyên môn TH: 42 học viên, Tổ trưởng chuyên môn THCS: 42 học viên) và 01 lớp bồi dưỡng công tác Văn thư với 45 học viên. Phối hợp với Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục 2 tổ chức 01 lớp bồi dưỡng cán bộ Thư viện với 44 học viên và 01 lớp bồi dưỡng Cán bộ Thiết bị với 44 học viên.
3.2.3. Tình hình đào tạo nâng chuẩn đội ngũ:
Ngày 20 tháng 02 năm 2016, Trường Bồi dưỡng Giáo dục đã phối hợp Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng 01 lớp nâng chuẩn cho giáo viên mầm non có trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học với 62 học viên trúng tuyển và dự học.
Phối hợp với Trường Đại học Sài Gòn tổ chức ôn tập và thi tuyển lớp nâng chuẩn cho giáo viên tiểu học có trình độ Cao đẳng lên Đại học với 41 học viên trúng tuyển (dự kiến khai giảng ngày 23/7/2016)
Tính đến tháng 5/2016, số CBQL, GV 3 cấp học MN, TH, THCS và NDTEKT đã và đang được đào tạo nâng chuẩn là 2858/3168, đạt tỷ lệ 90,21% . Trong đó:
Bậc MN: 635/697, tỉ lệ 91,10%, (trong đó Cao đẳng: 234, Đại học: 400, Cao học: 1)
Bậc TH: 1270/1330, tỉ lệ 95,49% (trong đó Cao đẳng: 633, Đại học: 636, Cao học: 1)
Bậc THCS: 941/1127, tỉ lệ 83,50% (trong đó Đại học: 928, Cao học: 13)
Trường NDTEKT: 12/14, tỉ lệ 85,71% (trong đó Cao đẳng: 6, Đại học: 6)
Bao gồm:
- Tổng số CBQL 3 cấp học và Trường NDTEKT trên chuẩn là 215/221 người, tỉ lệ 97,29 %.
- Tổng số GV 3 cấp học và Trường NDTEKT trên chuẩn là 2643/2947 người, tỉ lệ 89.68%. Trong đó, giáo viên trực tiếp dạy lớp trên chuẩn là 2529/2776, tỉ lệ 91,10%.
- Cán bộ quản lý, giáo viên đã và đang học Cao học: 15 người. Trong đó: Cấp Mầm non:  1 CBQL đã tốt nghiệp; Cấp Tiểu học: 1 GV đang học và Cấp THCS: 13 người, đã tốt nghiệp 9 (01CBQL và 08 GV), đang học 4 ( 01 CBQL và 03 GV).
* Ngoài ra các trường mầm non ngoài công lập, có 65/138 CB-GV trên chuẩn chiếm tỉ lệ 47.10% (trong đó, Cao đẳng 51, Đại học 14).
3.2.4. Công tác bồi dưỡng thường xuyên:
Tiếp tục phát huy kết quả công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học trước, trong năm học 2015-2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch BDTX và chỉ đạo các trường MN, TH và THCS xây dựng và triển khai kế hoạch BDTX của đơn vị đến từng giáo viên. Từ đó, mỗi giáo viên tự xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên thật chi tiết, lựa chọn hình thức tự bồi dưỡng phù hợp: tự học, tự bồi dưỡng qua tìm hiểu kiến thức mới trên mạng, Internet, tham khảo sách, tham gia dự giờ để rút kinh nghiệm qua các tiết dạy đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Trong năm học 2015-2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 02 đợt kiểm tra việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và BDTX tại các trường MN, TH và THCS; tổ chức các lớp BDTX cho CBQL, GV cấp học MN; các trường đã thực hiện báo cáo kết quả BDTX theo đúng quy định. Kết quả có 3129/3168 CB-GV hoàn thành, tỉ lệ 98.77%;  39/3168 CB-GV không hoàn thành, tỉ lệ: 1.23%.
Đối với Mầm non ngoài công lập, số CBQL, GV hoàn thành là 116/138 người, tỉ lệ 84.06%;  CBQL, GV không hoàn thành là 22/138 người, tỷ lệ: 15.94%. Trong đó CBQL: 03, GV: 19.             
3.2.5. Các hoạt động bồi dưỡng khác:
- Bồi dưỡng chuyên đề: Năm học 2015-2016, ba cấp học thực hiện tổng số 05 chuyên đề cấp Thành phố (môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Ngữ văn, NGLL, Công nghệ 8); 46 chuyên đề, thao giảng, tập huấn cấp huyện. Trong đó, cấp MN 07 chuyên đề, cấp TH 15 chuyên đề, thao giảng và cấp THCS 24 chuyên đề, thao giảng. Hầu hết các chuyên đề đều được đánh giá có chất lượng tốt, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của thầy và trò các trường MN, TH và THCS. Trong đó, chuyên đề “Thực hiện giảng dạy và tổ chức lớp học theo mô hình VNEN”, Chuyên đề “Phương pháp bàn tay nặn bột”, “Dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh” … đã giúp các trường tiếp cận và có được sự hiểu biết về mô hình, phương pháp dạy học mới một cách cụ thể rõ ràng hơn. 
Cùng với cấp huyện, cấp Cụm đã tổ chức 55 chuyên đề, thao giảng (MN 5, TH 43, THCS 6 và NDTEKT 1) và các trường cũng đã tổ chức 627 chuyên đề, thao giảng (trong đó, MN 113, TH  379, THCS 133 và Trường NDTEKT 2).
Ngoài ra, trong hè năm 2015 đã tổ chức 15 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CB, GV, NV trong toàn huyện (trong đó MN: 2, TH: 9, THCS: 4).
- Bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học:
+ Công tác phổ cập ngoại ngữ: Số CBQL, GV đạt chứng chỉ A Anh văn trở lên là 2814/3168; tỉ lệ: 88,83%. Trong đó, MN 616/697, tỉ lệ 88,38% ; TH 1203/1330, tỉ lệ 90,45% ; THCS 985/1127, tỉ lệ 87,40% và Trường NDTEKT 10/14, tỉ lệ 74.43%.
Ngoài ra các trường ngoài công lập đạt chứng chỉ A Anh văn trở lên có 60/138 tỉ lệ 43,48%.
+ Công tác phổ cập tin học: Số CBQl, GV đạt chứng chỉ A tin học trở lên là 3068/3168, tỉ lệ: 96.84 %. Trong đó, MN 678/697, tỉ lệ 97.27%, TH 1301/1330 , tỉ lệ 97.82%, THCS 1076/1127, tỉ lệ 95.47% và Trường NDTEKT 13/14, tỷ lệ 92,86%.
Ngoài ra các trường ngoài công lập số CBQL,GV đạt chứng chỉ A tin học trở lên là 103/138, tỉ lệ 76.64 %.
Số CBQL, GV có chứng nhận Ứng dụng CNTT và Intel là: 3231, trong đó: Bậc MN: 893, TH: 1505, THCS 821, NDTEKT 12).
- Bồi dưỡng lý luận chính trị:

Số CBQL, GV đã và đang học trình độ lý luận Chính trị từ trung cấp trở lên là 448/3168 , tỉ lệ: 14,14%.
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT Củ Chi (Phần 12. 3. Công tác tổ chức chỉ đạo, xây dựng và đào tạo đội ngũ giáo viên - cán bộ quản lý:
3.1. Tổng số công chức, viên chức, người lao động toàn ngành đến thời điểm 30/6/2016: 3.711 người
- Số công chức, viên chức 3 cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở: 3679 người, trong đó:
     
Bậc học
CBQL
Giáo viên
Nhân viên
Tổng số
Tham gia bồi dưỡng nâng chuẩn
Tổng số
Tham gia bồi dưỡng nâng chuẩn
Bậc MN
80
80 (100%)
615
490 (79,7%)
178
Bậc TH
87
86 (98,88%)
1243
1160 (93,3 %)
224
Bậc THCS
49
46 (93,9%)
1075
870 (80,9%)
128
Tổng
216
212 (97.27%)
2933
2520 (85,9%)
530
* Trong số cán bộ quản lý, giáo viên trên chuẩn, có 10 người đã hoàn tất chương trình Cao học và 05 người đang học. Trong đó, cấp mầm non có 1 CBQL đã tốt nghiệp; cấp tiểu học có 1 GV đang học; cấp THCS có 02 CBQL (01 tốt nghiệp, 01 đang học) và 11 GV (08 tốt nghiệp và 03 đang học).
- Số công chức, viên chức của đơn vị trực thuộc: 32 người (NDTEKT 17, BDGD 15).
- Số công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo: 23 người.
3.2. Công tác xây dựng đội ngũ, tổ chức quản lý và sử dụng cán bộ công chức:
Công tác xây dựng đội ngũ luôn được lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên ngày càng được nâng cao.
Ngành đã tích cực tham mưu Huyện ủy, UBND huyện luân chuyển, điều động cán bộ quản lý, thực hiện việc sắp xếp bộ máy, sử dụng cán bộ công chức phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, xây dựng phát triển đội ngũ và xây dựng văn hóa nhà trường, chất lượng dạy và học có nhiều tiến bộ.  
3.2.1.Tình hình đào tạo mới giáo viên bộ môn:
Hiện tại, có 05 lớp đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học đang học tại Trường Bồi dưỡng Giáo dục. Trong đó, có 03 lớp Đại học Sư phạm Tiểu học với tổng số học viên là 250 học viên (phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh), 01 lớp Cao đẳng Sư phạm Mầm non với 108 học viên và 01 lớp Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc với 36 học viên (phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh). Tổng số học viên các lớp Cao đẳng, Đại học đặt tại Trường Bồi dưỡng Giáo dục là 394 học viên.
3.2.2. Tình hình bồi dưỡng chuẩn hoá đội ngũ:
* Công tác chuẩn hóa nghiệp vụ quản lý:
Số CBQL đương nhiệm đã và đang chuẩn hóa nghiệp vụ quản lý: 221/221, trong đó số CBQL đã chuẩn hóa nghiệp vụ quản lý là 212/221, số CBQL đang bồi dưỡng chuẩn hóa nghiệp vụ quản lý là 09/221.
Trong năm học 2015-2016, Trường Bồi dưỡng Giáo dục đã phối hợp với Trường Đại học Sài Gòn mở 01 lớp Bồi dưỡng Hiệu trưởng trường MN, TH, THCS với 95 học viên là cán bộ quản lý chưa tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đội ngũ cán bộ quản lý kế cận.
* Công tác chuẩn hoá trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên:
Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ đạt chuẩn là: 3149/3168, tỉ lệ 99,40%.
Còn 19 giáo viên chưa đạt chuẩn (Trong đó, MN: 12, TH: 3, THCS: 4), trong đó, số giáo viên dạy lớp chưa chuẩn hoá là 6 người (MN: 5, THCS: 01), đa số do lớn tuổi không thể theo học các lớp đào tạo chuyên môn, theo Quyết định 22, các trường vẫn bố trí các giáo viên này đứng lớp giảng dạy. Còn lại 13 giáo viên chưa đạt chuẩn đã được bố trí làm công tác khác.
Số giáo viên mầm non ngoài công lập có trình độ đạt chuẩn là 138/138, tỉ lệ 100%.
Trong năm học, Trường Bồi dưỡng Giáo dục đã phối hợp Trường Đại học Sài Gòn tổ chức 01 lớp bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm trường THCS với 62 học viên dự học, 02 lớp bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học, THCS với 84 học viên (Tổ trưởng chuyên môn TH: 42 học viên, Tổ trưởng chuyên môn THCS: 42 học viên) và 01 lớp bồi dưỡng công tác Văn thư với 45 học viên. Phối hợp với Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục 2 tổ chức 01 lớp bồi dưỡng cán bộ Thư viện với 44 học viên và 01 lớp bồi dưỡng Cán bộ Thiết bị với 44 học viên.
3.2.3. Tình hình đào tạo nâng chuẩn đội ngũ:
Ngày 20 tháng 02 năm 2016, Trường Bồi dưỡng Giáo dục đã phối hợp Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng 01 lớp nâng chuẩn cho giáo viên mầm non có trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học với 62 học viên trúng tuyển và dự học.
Phối hợp với Trường Đại học Sài Gòn tổ chức ôn tập và thi tuyển lớp nâng chuẩn cho giáo viên tiểu học có trình độ Cao đẳng lên Đại học với 41 học viên trúng tuyển (dự kiến khai giảng ngày 23/7/2016)
Tính đến tháng 5/2016, số CBQL, GV 3 cấp học MN, TH, THCS và NDTEKT đã và đang được đào tạo nâng chuẩn là 2858/3168, đạt tỷ lệ 90,21% . Trong đó:
Bậc MN: 635/697, tỉ lệ 91,10%, (trong đó Cao đẳng: 234, Đại học: 400, Cao học: 1)
Bậc TH: 1270/1330, tỉ lệ 95,49% (trong đó Cao đẳng: 633, Đại học: 636, Cao học: 1)
Bậc THCS: 941/1127, tỉ lệ 83,50% (trong đó Đại học: 928, Cao học: 13)
Trường NDTEKT: 12/14, tỉ lệ 85,71% (trong đó Cao đẳng: 6, Đại học: 6)
Bao gồm:
- Tổng số CBQL 3 cấp học và Trường NDTEKT trên chuẩn là 215/221 người, tỉ lệ 97,29 %.
- Tổng số GV 3 cấp học và Trường NDTEKT trên chuẩn là 2643/2947 người, tỉ lệ 89.68%. Trong đó, giáo viên trực tiếp dạy lớp trên chuẩn là 2529/2776, tỉ lệ 91,10%.
- Cán bộ quản lý, giáo viên đã và đang học Cao học: 15 người. Trong đó: Cấp Mầm non:  1 CBQL đã tốt nghiệp; Cấp Tiểu học: 1 GV đang học và Cấp THCS: 13 người, đã tốt nghiệp 9 (01CBQL và 08 GV), đang học 4 ( 01 CBQL và 03 GV).
* Ngoài ra các trường mầm non ngoài công lập, có 65/138 CB-GV trên chuẩn chiếm tỉ lệ 47.10% (trong đó, Cao đẳng 51, Đại học 14).
3.2.4. Công tác bồi dưỡng thường xuyên:
Tiếp tục phát huy kết quả công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học trước, trong năm học 2015-2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch BDTX và chỉ đạo các trường MN, TH và THCS xây dựng và triển khai kế hoạch BDTX của đơn vị đến từng giáo viên. Từ đó, mỗi giáo viên tự xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên thật chi tiết, lựa chọn hình thức tự bồi dưỡng phù hợp: tự học, tự bồi dưỡng qua tìm hiểu kiến thức mới trên mạng, Internet, tham khảo sách, tham gia dự giờ để rút kinh nghiệm qua các tiết dạy đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Trong năm học 2015-2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 02 đợt kiểm tra việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và BDTX tại các trường MN, TH và THCS; tổ chức các lớp BDTX cho CBQL, GV cấp học MN; các trường đã thực hiện báo cáo kết quả BDTX theo đúng quy định. Kết quả có 3129/3168 CB-GV hoàn thành, tỉ lệ 98.77%;  39/3168 CB-GV không hoàn thành, tỉ lệ: 1.23%.
Đối với Mầm non ngoài công lập, số CBQL, GV hoàn thành là 116/138 người, tỉ lệ 84.06%;  CBQL, GV không hoàn thành là 22/138 người, tỷ lệ: 15.94%. Trong đó CBQL: 03, GV: 19.             
3.2.5. Các hoạt động bồi dưỡng khác:
- Bồi dưỡng chuyên đề: Năm học 2015-2016, ba cấp học thực hiện tổng số 05 chuyên đề cấp Thành phố (môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Ngữ văn, NGLL, Công nghệ 8); 46 chuyên đề, thao giảng, tập huấn cấp huyện. Trong đó, cấp MN 07 chuyên đề, cấp TH 15 chuyên đề, thao giảng và cấp THCS 24 chuyên đề, thao giảng. Hầu hết các chuyên đề đều được đánh giá có chất lượng tốt, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của thầy và trò các trường MN, TH và THCS. Trong đó, chuyên đề “Thực hiện giảng dạy và tổ chức lớp học theo mô hình VNEN”, Chuyên đề “Phương pháp bàn tay nặn bột”, “Dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh” … đã giúp các trường tiếp cận và có được sự hiểu biết về mô hình, phương pháp dạy học mới một cách cụ thể rõ ràng hơn. 
Cùng với cấp huyện, cấp Cụm đã tổ chức 55 chuyên đề, thao giảng (MN 5, TH 43, THCS 6 và NDTEKT 1) và các trường cũng đã tổ chức 627 chuyên đề, thao giảng (trong đó, MN 113, TH  379, THCS 133 và Trường NDTEKT 2).
Ngoài ra, trong hè năm 2015 đã tổ chức 15 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CB, GV, NV trong toàn huyện (trong đó MN: 2, TH: 9, THCS: 4).
- Bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học:
+ Công tác phổ cập ngoại ngữ: Số CBQL, GV đạt chứng chỉ A Anh văn trở lên là 2814/3168; tỉ lệ: 88,83%. Trong đó, MN 616/697, tỉ lệ 88,38% ; TH 1203/1330, tỉ lệ 90,45% ; THCS 985/1127, tỉ lệ 87,40% và Trường NDTEKT 10/14, tỉ lệ 74.43%.
Ngoài ra các trường ngoài công lập đạt chứng chỉ A Anh văn trở lên có 60/138 tỉ lệ 43,48%.
+ Công tác phổ cập tin học: Số CBQl, GV đạt chứng chỉ A tin học trở lên là 3068/3168, tỉ lệ: 96.84 %. Trong đó, MN 678/697, tỉ lệ 97.27%, TH 1301/1330 , tỉ lệ 97.82%, THCS 1076/1127, tỉ lệ 95.47% và Trường NDTEKT 13/14, tỷ lệ 92,86%.
Ngoài ra các trường ngoài công lập số CBQL,GV đạt chứng chỉ A tin học trở lên là 103/138, tỉ lệ 76.64 %.
Số CBQL, GV có chứng nhận Ứng dụng CNTT và Intel là: 3231, trong đó: Bậc MN: 893, TH: 1505, THCS 821, NDTEKT 12).
- Bồi dưỡng lý luận chính trị:

Số CBQL, GV đã và đang học trình độ lý luận Chính trị từ trung cấp trở lên là 448/3168 , tỉ lệ: 14,14%.

[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP