Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT Củ Chi (Phần 6). -PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 – 2016
2.2.2. Công tác giáo dục. Các biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non
 a. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra
- Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào tình hình thực tế, những mặt hạn chế về thực hiện chương trình giáo dục mầm non của năm học 2014 - 2015 để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo giai đoạn cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm học 2015-2016.
- Tổ chức cho cán bộ quản lý của 3 trường mầm non (Thị Trấn Củ Chi 2, Tân Thông Hội 2 và Phạm Văn Cội 1) tham dự buổi tập huấn chuyên đề “Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non” do Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Các trường triển khai thực hiện thí điểm tại đơn vị, sau đó cùng chia sẻ những kinh nghiệm chỉ đạo và cách thực hiện chương trình giáo dục mầm non của đơn vị trong các buổi bồi dưỡng chuyên môn và họp giao ban chuyên môn.
- Lên kế hoạch triển khai chuyên đề hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch giáo dục năm, tháng tuần hoặc ngày theo các cụm trường, thông qua đó phân tích kế hoạch giáo dục của các lứa tuổi để điều chỉnh phù hợp mục tiêu phát triển theo độ tuổi, cụ thể nội dung giáo dục và hình thức tổ chức đa dạng, sáng tạo.
- Ban hành văn bản chỉ đạo Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục giai đoạn 2016 – 2020 của cấp học Mầm non theo công văn số 171/GDĐT-MN ngày 15/02/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, đồng thời có kế hoạch kiểm tra chuyên môn tại các trường nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Bô phận Mầm non Phòng Giáo dục và đào tạo phối hợp cùng Ban chất lượng chuyên môn kiểm tra, dự giờ giáo viên tại 6 Trường Mầm non Hoa Hồng, Phước Thạnh, An Phú, Tân Thạnh Đông, Bình Mỹ và Hoàng Minh Đạo. Kết quả: Dự 41 giáo viên, không đánh giá xếp loại, các thành viên ban chất lượng nhận xét, góp ý, rút kinh nghiệm những tồn tại trong phương pháp tổ chức hoạt động, thực hiện việc xây dựng kế hoạch giáo dục năm, tháng, tuần và trang trí môi trường trong và ngoài lớp học phù hợp đáp ứng mục tiêu giáo dục đã đề ra.
- Tăng cường kiểm tra và phúc tra các trường mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (25 trường và nhóm lớp) về việc tu bổ cơ sở vật chất, trang bị đồ chơi phát triển vận động ngoài trời, bổ sung đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục theo Quyết định 3141/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục mầm non (Thỏ Ngọc, Con Ong Nhỏ, Rạng Đông Tân Thông Hội 1, Thị Trấn Củ Chi 2, Thị Trấn Củ Chi 1, Thị Trấn Củ Chi 3, An Nhơn Tây, Phú Hòa Đông, Trung Lập Hạ, Bình Mỹ, Thái Mỹ, Hòa Phú, Tân Phú Trung 2, Phước Thạnh, Tân Thông Hội 2, Thảo Ngọc, Hoa Hồng Nhung, Lan Anh, Hoa Sim Tím, Trái Tim Thơ, Nắng Mới,Tuổi Thần Tiên, Mai Vàng, Hoa Lan, ABC, Hoa Hồng).
- Các cụm trường mầm non có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non, đổi mới phương pháp dạy và học thông qua việc tổ chức 13 chuyên đề cấp cụm để giáo viên dự giờ, học tập lẫn nhau.
- Cung cấp các tài liệu chuyên môn, tạp chí giáo dục, băng đĩa ghi hình lý thuyết, thực hành các lĩnh vực phát triển, giáo viên nghiên cứu, thảo luận trao đổi, rút kinh nghiệm những đổi mới trong phương pháp giảng dạy và vận dụng phù hợp theo thực điều kiện thực tế.
- Tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ sổ sách của giáo viên: sử dụng phần mềm Mind - Manager vào việc lập kế hoạch giáo dục và mạng nội bộ để quản lý kế hoạch giáo dục.
Kết quả:
- Bé khỏe – ngoan: 99,6% tăng 3,29% so với năm học 2014-2015
- Hội thi làm đồ dùng, đồ chơi tự làm: Có 32 trường mầm non tham dự Hội thi triển lãm đồ dùng, đồ chơi cấp huyện. Trong đó có 29 trường mầm non công lập và 3 trường mầm non tư thục (Hoa Lan. Sơn Ca, Hoa Hồng). Trong đó co 08 sản phẩm của 8 trường mầm non đạt các giải: Giải nhất (MN Tân Phú Trung 1); 02 giải nhì (MN Phạm Cội 2, MN Hoa Lan); 02 giải ba (MN Trung An 2, MN Hoa Hồng) và 03 giải khuyến khích (MN Tân An Hội 2, MN Thái Mỹ, MN Tân Thông Hội 2).
- Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ 19: Có 126 tranh được công nhận cấp huyện

 - Tham gia Hội thi “Nét vẽ xanh” lần thứ 19 cấp Thành phố năm 2016 đạt 02 giải nhì, 01 giải ba và 3 giải khuyến khích.
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT Củ Chi (Phần 6). -PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 – 2016
2.2.2. Công tác giáo dục. Các biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non
 a. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra
- Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào tình hình thực tế, những mặt hạn chế về thực hiện chương trình giáo dục mầm non của năm học 2014 - 2015 để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo giai đoạn cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm học 2015-2016.
- Tổ chức cho cán bộ quản lý của 3 trường mầm non (Thị Trấn Củ Chi 2, Tân Thông Hội 2 và Phạm Văn Cội 1) tham dự buổi tập huấn chuyên đề “Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non” do Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Các trường triển khai thực hiện thí điểm tại đơn vị, sau đó cùng chia sẻ những kinh nghiệm chỉ đạo và cách thực hiện chương trình giáo dục mầm non của đơn vị trong các buổi bồi dưỡng chuyên môn và họp giao ban chuyên môn.
- Lên kế hoạch triển khai chuyên đề hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch giáo dục năm, tháng tuần hoặc ngày theo các cụm trường, thông qua đó phân tích kế hoạch giáo dục của các lứa tuổi để điều chỉnh phù hợp mục tiêu phát triển theo độ tuổi, cụ thể nội dung giáo dục và hình thức tổ chức đa dạng, sáng tạo.
- Ban hành văn bản chỉ đạo Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục giai đoạn 2016 – 2020 của cấp học Mầm non theo công văn số 171/GDĐT-MN ngày 15/02/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, đồng thời có kế hoạch kiểm tra chuyên môn tại các trường nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Bô phận Mầm non Phòng Giáo dục và đào tạo phối hợp cùng Ban chất lượng chuyên môn kiểm tra, dự giờ giáo viên tại 6 Trường Mầm non Hoa Hồng, Phước Thạnh, An Phú, Tân Thạnh Đông, Bình Mỹ và Hoàng Minh Đạo. Kết quả: Dự 41 giáo viên, không đánh giá xếp loại, các thành viên ban chất lượng nhận xét, góp ý, rút kinh nghiệm những tồn tại trong phương pháp tổ chức hoạt động, thực hiện việc xây dựng kế hoạch giáo dục năm, tháng, tuần và trang trí môi trường trong và ngoài lớp học phù hợp đáp ứng mục tiêu giáo dục đã đề ra.
- Tăng cường kiểm tra và phúc tra các trường mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (25 trường và nhóm lớp) về việc tu bổ cơ sở vật chất, trang bị đồ chơi phát triển vận động ngoài trời, bổ sung đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục theo Quyết định 3141/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục mầm non (Thỏ Ngọc, Con Ong Nhỏ, Rạng Đông Tân Thông Hội 1, Thị Trấn Củ Chi 2, Thị Trấn Củ Chi 1, Thị Trấn Củ Chi 3, An Nhơn Tây, Phú Hòa Đông, Trung Lập Hạ, Bình Mỹ, Thái Mỹ, Hòa Phú, Tân Phú Trung 2, Phước Thạnh, Tân Thông Hội 2, Thảo Ngọc, Hoa Hồng Nhung, Lan Anh, Hoa Sim Tím, Trái Tim Thơ, Nắng Mới,Tuổi Thần Tiên, Mai Vàng, Hoa Lan, ABC, Hoa Hồng).
- Các cụm trường mầm non có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non, đổi mới phương pháp dạy và học thông qua việc tổ chức 13 chuyên đề cấp cụm để giáo viên dự giờ, học tập lẫn nhau.
- Cung cấp các tài liệu chuyên môn, tạp chí giáo dục, băng đĩa ghi hình lý thuyết, thực hành các lĩnh vực phát triển, giáo viên nghiên cứu, thảo luận trao đổi, rút kinh nghiệm những đổi mới trong phương pháp giảng dạy và vận dụng phù hợp theo thực điều kiện thực tế.
- Tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ sổ sách của giáo viên: sử dụng phần mềm Mind - Manager vào việc lập kế hoạch giáo dục và mạng nội bộ để quản lý kế hoạch giáo dục.
Kết quả:
- Bé khỏe – ngoan: 99,6% tăng 3,29% so với năm học 2014-2015
- Hội thi làm đồ dùng, đồ chơi tự làm: Có 32 trường mầm non tham dự Hội thi triển lãm đồ dùng, đồ chơi cấp huyện. Trong đó có 29 trường mầm non công lập và 3 trường mầm non tư thục (Hoa Lan. Sơn Ca, Hoa Hồng). Trong đó co 08 sản phẩm của 8 trường mầm non đạt các giải: Giải nhất (MN Tân Phú Trung 1); 02 giải nhì (MN Phạm Cội 2, MN Hoa Lan); 02 giải ba (MN Trung An 2, MN Hoa Hồng) và 03 giải khuyến khích (MN Tân An Hội 2, MN Thái Mỹ, MN Tân Thông Hội 2).
- Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ 19: Có 126 tranh được công nhận cấp huyện

 - Tham gia Hội thi “Nét vẽ xanh” lần thứ 19 cấp Thành phố năm 2016 đạt 02 giải nhì, 01 giải ba và 3 giải khuyến khích.

[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP