Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 14
VI. CÁC CÔNG TÁC KHÁC
1. Công tác thi đua, khen thưởng
Tích cực chủ động triển khai các phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn; hướng ứng các phong trào thi đua do ngành phát động. Tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng định kỳ theo đúng các quy định của nhà nước; đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ góp phần tạo động lực động viên, khuyến khích toàn thể cán bộ, viên chức tích cực tham gia đóng góp trí tuệ, tài năng và công sức cho sự nghiệp đào tạo của Học viện.

Năm 2015, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện đã xét và công nhận các danh hiệu tập thể và cá nhân gồm: 77 tập thể và 754 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 106 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Bộ Tài chính khen thưởng cho 12 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính; 28 tập thể và 56 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng; 66 tập thể đạt tiêu chuẩn Tập thể lao động xuất sắc. Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước khen thưởng cho 02 cá nhân Huân chương lao động hạng Nhì, 02 cá nhân Huân chương lao động hạng Ba, 02 cá nhân Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho năm học 2014-2015.
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 14
VI. CÁC CÔNG TÁC KHÁC
1. Công tác thi đua, khen thưởng
Tích cực chủ động triển khai các phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn; hướng ứng các phong trào thi đua do ngành phát động. Tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng định kỳ theo đúng các quy định của nhà nước; đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ góp phần tạo động lực động viên, khuyến khích toàn thể cán bộ, viên chức tích cực tham gia đóng góp trí tuệ, tài năng và công sức cho sự nghiệp đào tạo của Học viện.
Năm 2015, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện đã xét và công nhận các danh hiệu tập thể và cá nhân gồm: 77 tập thể và 754 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 106 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Bộ Tài chính khen thưởng cho 12 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính; 28 tập thể và 56 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng; 66 tập thể đạt tiêu chuẩn Tập thể lao động xuất sắc. Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước khen thưởng cho 02 cá nhân Huân chương lao động hạng Nhì, 02 cá nhân Huân chương lao động hạng Ba, 02 cá nhân Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho năm học 2014-2015.

[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP