Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 13
V. CÔNG TÁC THANH TRA
Công tác thanh tra được tăng cường, ngoài việc thực hiện thanh kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch, Học viện còn tổ chức các đợt thanh tra đột xuất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra Giáo dục, Thanh tra Nhân dân và các bộ phận chuyên môn.
Các hoạt động thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên được triển khai tích cực góp phần đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong Học viện. Kịp thời kiểm tra phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm quy chế giảng dạy, học tập và thi kiểm tra,… góp phần thực hiện chủ trương “Chống bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử”. Giải quyết kịp thời những khiếu nại của cán bộ viên chức và sinh viên.

Hoạt động thanh tra đã phát huy tác dụng và hiệu quả rõ rệt, đã phát hiện kịp thời các vấn đề, các sự kiện có vi phạm về quy chế hoặc cần điều chỉnh, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương và đảm bảo sự ổn định trên các lĩnh vực hoạt động của Học viện.
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 13
V. CÔNG TÁC THANH TRA
Công tác thanh tra được tăng cường, ngoài việc thực hiện thanh kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch, Học viện còn tổ chức các đợt thanh tra đột xuất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra Giáo dục, Thanh tra Nhân dân và các bộ phận chuyên môn.
Các hoạt động thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên được triển khai tích cực góp phần đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong Học viện. Kịp thời kiểm tra phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm quy chế giảng dạy, học tập và thi kiểm tra,… góp phần thực hiện chủ trương “Chống bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử”. Giải quyết kịp thời những khiếu nại của cán bộ viên chức và sinh viên.
Hoạt động thanh tra đã phát huy tác dụng và hiệu quả rõ rệt, đã phát hiện kịp thời các vấn đề, các sự kiện có vi phạm về quy chế hoặc cần điều chỉnh, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương và đảm bảo sự ổn định trên các lĩnh vực hoạt động của Học viện.[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP