Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 17-PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG  NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017
2. Hoạt động nghiên cứu khoa học
          Khuyến khích các đơn vị và cá nhân đăng ký thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp Bộ, cấp Học viện, cấp Khoa có nội dung thiết thực và hướng theo các chương trình công tác của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Đẩy mạnh công tác biên soạn giáo trình, bài giảng gốc, sách tham khảo liên quan đến nội dung môn học thuộc các chuyên ngành đào tạo đảm bảo nhu cầu giảng dạy, học tập.
     Xây dựng các giải pháp nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học, khuyến khích cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học gắn với giảng dạy.
Tăng cường liên kết với các đơn vị trong và ngoài Học viện tổ chức các buổi hội thảo khoa học các cấp, hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tăng cường liên kết nghiên cứu khoa học ứng dụng phục vụ doanh nghiệp và địa phương, tạo nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên dưới nhiều hình thức khác nhau. Xây dựng đội ngũ cộng tác viên của các nhà khoa học nhằm nâng cao chất lượng Nội san nghiên cứu khoa học sinh viên và chất lượng công trình nghiên cứu khoa học sinh viên.
     Nâng cao chất lượng Tạp chí Nghiên cứu tài chính – kế toán và Nội san sinh viên nghiên cứu khoa học theo hướng mở rộng các chuyên đề, chuyên mục, đổi mới về hình thức.

          Tiến hành sửa đổi quy định quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của Học viện Tài chính. 
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN 17-PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG  NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017
2. Hoạt động nghiên cứu khoa học
          Khuyến khích các đơn vị và cá nhân đăng ký thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp Bộ, cấp Học viện, cấp Khoa có nội dung thiết thực và hướng theo các chương trình công tác của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Đẩy mạnh công tác biên soạn giáo trình, bài giảng gốc, sách tham khảo liên quan đến nội dung môn học thuộc các chuyên ngành đào tạo đảm bảo nhu cầu giảng dạy, học tập.
     Xây dựng các giải pháp nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học, khuyến khích cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học gắn với giảng dạy.
Tăng cường liên kết với các đơn vị trong và ngoài Học viện tổ chức các buổi hội thảo khoa học các cấp, hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tăng cường liên kết nghiên cứu khoa học ứng dụng phục vụ doanh nghiệp và địa phương, tạo nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên dưới nhiều hình thức khác nhau. Xây dựng đội ngũ cộng tác viên của các nhà khoa học nhằm nâng cao chất lượng Nội san nghiên cứu khoa học sinh viên và chất lượng công trình nghiên cứu khoa học sinh viên.
     Nâng cao chất lượng Tạp chí Nghiên cứu tài chính – kế toán và Nội san sinh viên nghiên cứu khoa học theo hướng mở rộng các chuyên đề, chuyên mục, đổi mới về hình thức.

          Tiến hành sửa đổi quy định quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của Học viện Tài chính. 


[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP