Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN I

­­­
PHẦN I
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016
Năm học 2015-2016 diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, mặc dù các nền kinh tế thế gii và khu vực đang có dấu hiệu hồi phục nhưng chưa vững chắc. Tình hình chính trị, kinh tế khu vực và thế giới tác động mạnh mẽ tới hoạt động giáo dục và đào tạo của ngành và của Học viện. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc; phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong Học viện; tập thể cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên của Học viện Tài chính đã đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015-2016 trên các mặt sau:
I. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG
Đảng ủy, Ban Giám đốc, phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền đơn vị và các tổ chức đoàn thể tích cực triển khai xây dựng kế hoạch và đề ra nhiều biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhà trường.
Tích cực triển khai quán triệt học tập các Nghị quyết của BCH TW Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính. Tổ chức tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong các chi bộ. Tăng cường phối hợp giữa Đảng uỷ với Ban Giám đốc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Học viện.
Tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội”; “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”; “Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí”,…Các cuộc vận động này đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động của công chức, viên chức, sinh viên và học viên Học viện; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh.

Kết quả là, năm học 2015-2016, tập thể cán bộ, viên chức Học viện luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Học viện; có tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; có lối sống đạo đức lành mạnh, tinh thần đoàn kết, mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình; không vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật lao động. 
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HÀ NỘI – PHẦN I

­­­
PHẦN I
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016
Năm học 2015-2016 diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, mặc dù các nền kinh tế thế gii và khu vực đang có dấu hiệu hồi phục nhưng chưa vững chắc. Tình hình chính trị, kinh tế khu vực và thế giới tác động mạnh mẽ tới hoạt động giáo dục và đào tạo của ngành và của Học viện. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc; phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong Học viện; tập thể cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên của Học viện Tài chính đã đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015-2016 trên các mặt sau:
I. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG
Đảng ủy, Ban Giám đốc, phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền đơn vị và các tổ chức đoàn thể tích cực triển khai xây dựng kế hoạch và đề ra nhiều biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhà trường.
Tích cực triển khai quán triệt học tập các Nghị quyết của BCH TW Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính. Tổ chức tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong các chi bộ. Tăng cường phối hợp giữa Đảng uỷ với Ban Giám đốc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Học viện.
Tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội”; “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”; “Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí”,…Các cuộc vận động này đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động của công chức, viên chức, sinh viên và học viên Học viện; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh.
Kết quả là, năm học 2015-2016, tập thể cán bộ, viên chức Học viện luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Học viện; có tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; có lối sống đạo đức lành mạnh, tinh thần đoàn kết, mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình; không vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật lao động. 
 [/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP