Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]

1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 21)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,

Câu 221.
Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên
hình thức sở hữu tư liệu sản xuất
Đ
SCâu 222.
Kinh tế nước ta có 5 thành phần (…)
Đ
SCâu 223.
Lịch sử xã hội loài người đã và đang trải qua 4 chế độ…

Đ
S


Câu 224.
Nguyên tắc phân phối trong xã hội CNCS là
“Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”
Đ
SCâu 225.
Nước ta quá độ lên CNXH bằng con đường gián tiếp…
Đ
SCâu 226.
Thanh niên Việt Nam có độ tuổi từ 16 – 30
Đ
SCâu 227.
Nước ta có 54 dân tộc anh em cùng chung sống

Đ
S


Câu 228.
Năm 2007 TP. Hồ Chí Minh là địa phương
 thu hút vốn FDI nhiều nhất nước

Đ
S


Câi 229.
Nước ta đã hoàn thành phổ cập bậc THCS
Đ
SCâu 230.
Vịnh Hạ Long được giới thiệu bầu chọn là kì quan thế giớiĐ
S


Câu 231.
Đỉnh Phanxipăng được giới thiệu bầu chọn là kì quan thế giới
Đ
SCâu 232.
Động Phong Nha - Kẻ Bàng được giới thiệu bầu chọn là kì quan thế giới
Đ
SCâu 233.
Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới

Đ
S


Câu 234.
Động Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là
di sản thiên nhiên thế giới
Đ
SCâu 236.
Quảng Ninh là tỉnh có nhiều than đá nhất Việt Nam
Đ
SCâu 237.
Vũng Tàu là địa phương có nhiều dầu mỏ nhất Việt Nam
Đ
SCâu 238.
Cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới
Đ
SCâu 239.
Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới
Đ
SCâu 240.
Thánh địa Mĩ Sơn được UNESCO công nhận là
di sản thiên nhiên thế giới


 Còn nữa
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 21)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,

Câu 221.
Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên
hình thức sở hữu tư liệu sản xuất
Đ
SCâu 222.
Kinh tế nước ta có 5 thành phần (…)
Đ
SCâu 223.
Lịch sử xã hội loài người đã và đang trải qua 4 chế độ…

Đ
S


Câu 224.
Nguyên tắc phân phối trong xã hội CNCS là
“Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”
Đ
SCâu 225.
Nước ta quá độ lên CNXH bằng con đường gián tiếp…
Đ
SCâu 226.
Thanh niên Việt Nam có độ tuổi từ 16 – 30
Đ
SCâu 227.
Nước ta có 54 dân tộc anh em cùng chung sống

Đ
S


Câu 228.
Năm 2007 TP. Hồ Chí Minh là địa phương
 thu hút vốn FDI nhiều nhất nước

Đ
S


Câi 229.
Nước ta đã hoàn thành phổ cập bậc THCS
Đ
SCâu 230.
Vịnh Hạ Long được giới thiệu bầu chọn là kì quan thế giớiĐ
S


Câu 231.
Đỉnh Phanxipăng được giới thiệu bầu chọn là kì quan thế giới
Đ
SCâu 232.
Động Phong Nha - Kẻ Bàng được giới thiệu bầu chọn là kì quan thế giới
Đ
SCâu 233.
Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới

Đ
S


Câu 234.
Động Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là
di sản thiên nhiên thế giới
Đ
SCâu 236.
Quảng Ninh là tỉnh có nhiều than đá nhất Việt Nam
Đ
SCâu 237.
Vũng Tàu là địa phương có nhiều dầu mỏ nhất Việt Nam
Đ
SCâu 238.
Cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới
Đ
SCâu 239.
Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới
Đ
SCâu 240.
Thánh địa Mĩ Sơn được UNESCO công nhận là
di sản thiên nhiên thế giới


[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP