Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]

1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 19)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,Đ
SCâu 201.
1USD = 16.500VNĐ gọi là tỉ giá hối đoái
Đ
SCâu 202
Thị trường có chức năng thông tin
Đ
SCâu 203.
Thị trường có chức năng điều tiết, kích thích hay hạn chế
Đ
S


sản xuất và tiêu dùng.

Câu 204
Thị trường có chức năng thực hiện giá trị sử dụng và giá trị của hàng hoá

Đ
SCâu 205.
Sản xuất và lưu thông hàng hoá phải dựa trên cơ sở
thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá đó
Đ
SCâu 206.
Quy luật giá trị có tác động điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá
Đ
SCâu 207.
Quy luật giá trị có tác động kích thích LLSX phát triển
Đ
SCâu 208.
Nước ta bắt đầu thời kì đổi mới từ năm 1986
Đ
SCâu 209.
Mục đích của cạnh tranh là giành nhiều lợi nhuận
Đ
SCâu 210.
Cạnh tranh là quy luật bắt buộc của nền kinh tế hàng hoá
Đ
SCâu 211.
APEC là diễn đàn kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Đ
SCâu 212.
Đ
S


WHO là tổ chức nông lương thế giới

Câu 213.
FAO là tổ chức y tế thế giới
Đ
SCâu 214.
UNICEP là quỹ nhi đồng  Liên Hợp Quốc
Đ
SCâu 215.
UNESCO là tổ chức văn hoá, khoa học, giáo dục thế giới
Đ
SCâu 216.
IMF là ngân hàng thế giới
Đ
SCâu 217.
WB là tổ chức tiền tệ quốc tế
Đ
SCâu 218.
Anh A có nhu cầu mua ô tô nhưng chưa có tiền gọi là cầu


Đ
SCâu 219.
Khi là người mua hàng, để có lợi ta chọn lúc Cung > Cầu
Đ
SCâu 220.

Khi là người bán hàng , để có lợi ta chọn lúc Cung < Cầu
 Còn nữa
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 19)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,Đ
SCâu 201.
1USD = 16.500VNĐ gọi là tỉ giá hối đoái
Đ
SCâu 202
Thị trường có chức năng thông tin
Đ
SCâu 203.
Thị trường có chức năng điều tiết, kích thích hay hạn chế
Đ
S


sản xuất và tiêu dùng.

Câu 204
Thị trường có chức năng thực hiện giá trị sử dụng và giá trị của hàng hoá

Đ
SCâu 205.
Sản xuất và lưu thông hàng hoá phải dựa trên cơ sở
thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá đó
Đ
SCâu 206.
Quy luật giá trị có tác động điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá
Đ
SCâu 207.
Quy luật giá trị có tác động kích thích LLSX phát triển
Đ
SCâu 208.
Nước ta bắt đầu thời kì đổi mới từ năm 1986
Đ
SCâu 209.
Mục đích của cạnh tranh là giành nhiều lợi nhuận
Đ
SCâu 210.
Cạnh tranh là quy luật bắt buộc của nền kinh tế hàng hoá
Đ
SCâu 211.
APEC là diễn đàn kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Đ
SCâu 212.
Đ
S


WHO là tổ chức nông lương thế giới

Câu 213.
FAO là tổ chức y tế thế giới
Đ
SCâu 214.
UNICEP là quỹ nhi đồng  Liên Hợp Quốc
Đ
SCâu 215.
UNESCO là tổ chức văn hoá, khoa học, giáo dục thế giới
Đ
SCâu 216.
IMF là ngân hàng thế giới
Đ
SCâu 217.
WB là tổ chức tiền tệ quốc tế
Đ
SCâu 218.
Anh A có nhu cầu mua ô tô nhưng chưa có tiền gọi là cầu


Đ
SCâu 219.
Khi là người mua hàng, để có lợi ta chọn lúc Cung > Cầu
Đ
SCâu 220.

Khi là người bán hàng , để có lợi ta chọn lúc Cung < Cầu
[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP