Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 13 (Phần 11)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD

Câu 61: Ý kiến đúng về nguyên nhân sự ra đời và phát triển của cạnh tranh.
  Sự tồn tại nhiều sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập , tự do sản xuất- kinh doanh, có điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau.
  a. Đúng                                           b. Sai
Câu 62: Em cho biết ý kiến đúng nhất về mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá.
A.   Giành lợi ích về mình nhiều hơn người khác.
B.   Tăng lợi nhuận                 c. Tránh bị phá sản
Câu 63: Nêu các ví dụ về các loại cạnh tranh.
          
                   Các loại cạnh tranh
                      Ví dụ
Cạnh tranh giữa người bán với nhau

Cạnh tranh giữa người mua với nhau

Câu 64: Có nền kinh tế hàng hoá thì tất nhiên tồn tại cạnh tranh                      Đ      -  S
Câu 65: Cơ sở khách quan của cạnh tranh là sự khác nhau về lợi ích kinh tế   Đ     -   S
Câu 66: Có thể phát triển kinh tế không cần cạnh tranh                                    Đ     -   S
Câu 67: Ý nghĩa của cạnh tranh trong thời đại ngày nay
a.     Tác động sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hoá trong nước
b.     Tác động sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng háo toàn cầu
c.      Cả 2 ý kiến trên
Câu 68: Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đã có những biểu hiện tốt đẹp gì?
  a. Tăng trưởng kinh tế cao hơn              b. Kim ngạch xuất khẩu tăng
  c. Ổn định giá cả                                    d. Hàng hoá chát lượng cao
Câu69: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
a.     Cạnh tranh là hiện tượng kinh tế tồn tại khách quan
b.     Những mặt tích cực của cạnh tranh là cơ bản
c.      Những mặt hạn chế của cạnh tranh sẽ được nhà nước điều tiết
d.     Những tuyên truyền , giáo dục pháp luật và chính sách kinh tế.
Câu 70: Em đồng ý với việc làm nào sau đây?
  a. Chèn kéo, tranh giành kgách hàng   b. Nói xấu về các mặt hàng của người khác
  c. Tự ý giảm giá                                   d. Nộp thuế cho nhà nước đúng quy định
Câu 71: Em xử lí thế nào với tình huống sau:
  Em đang mua hàng của quầy A thì bà chủ cửa hàng quầy B kéo tay em sang mua hàng của bà ta.
  a. Mua hàng quầy B       b. Mua hàng quầy A   c. Không mua hàng của quầy nào
Câu 72: Những nhu cầu nào sau đây thuộc về nhu cầu có khả năng thanh toán?
  a. Mua gạo và thức ăn hàng ngày   b. Mua xe đạp cho con đi học   c. Mua xe máy đi làm
Câu 73: Số lượng cầu phụ thuộc vào yếu tố nào chủ yếu nhất sau đây:
  a. Thu nhập  b. Gía cả  c. Thị hiéu tâm lí  d. Tâm lí   e. Tập quán
Câu 74: Mối quan hệ giữa số lượng cầu và giá cả hàng hoá vận động cao.
  a. Tỉ lệ thuận          b. Tỉ lệ nghịch               c. Bằng nhau
Câu 75: Số lượng cung phụ thuộc vào yếu tố nào? Yếu tố nào là trọng tâm?
  a.  Khả năng sản xuất   b. Số lượng, chất lượng nguồn lực  c. Các yếu tố sản xuất  d. Mức giá.
Câu 76: Mối quan hệ giữa số lượng cung với mức giá cả vận động theo.
  a. Tỉ lệ thuận                b. Tỉ lệ nghịch            c. Bằng nhau
Câu 77; Điền vào chỗ trống các phương án thích hợp
  Cung là………………. Hàng hoá, dịch vụ hiện có trên thị trưòng. Hay có thể đưa ra thị trường một thời kì nhất định tương ứng với mức………………… khả năng …………… và chi phí sản phẩm.
  a. Khối lượng          b. Sản xuất            c. Gía cả
Câu 78: Quan hệ cung - cầu mang tính:
  a. Tồn tại và hoạt động khách quan         b. Đôc lập với ý chí con ngưòi
  c. Diễn ra thường xuyên tren thị trường   d. Các ý kiến trên đều đúng
Câu 79: Quan hệ cung cầu diễn ra theo chiều hướng và mức độ khác nhau. Theo em tính chất của nó như thế nào?

  a. Phức tạp           b. Bình thường           c. Ổn định
Câu 80: Trên thực tế có bao giờ cung và cầu:

  a. Ăn khớp nhau                                b. Không ăn khớp nhau.
 Còn nữa
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 13 (Phần 10)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD

Câu 61: Ý kiến đúng về nguyên nhân sự ra đời và phát triển của cạnh tranh.
  Sự tồn tại nhiều sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập , tự do sản xuất- kinh doanh, có điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau.
  a. Đúng                                           b. Sai
Câu 62: Em cho biết ý kiến đúng nhất về mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá.
A.   Giành lợi ích về mình nhiều hơn người khác.
B.   Tăng lợi nhuận                 c. Tránh bị phá sản
Câu 63: Nêu các ví dụ về các loại cạnh tranh.
          
                   Các loại cạnh tranh
                      Ví dụ
Cạnh tranh giữa người bán với nhau

Cạnh tranh giữa người mua với nhau

Câu 64: Có nền kinh tế hàng hoá thì tất nhiên tồn tại cạnh tranh                      Đ      -  S
Câu 65: Cơ sở khách quan của cạnh tranh là sự khác nhau về lợi ích kinh tế   Đ     -   S
Câu 66: Có thể phát triển kinh tế không cần cạnh tranh                                    Đ     -   S
Câu 67: Ý nghĩa của cạnh tranh trong thời đại ngày nay
a.     Tác động sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hoá trong nước
b.     Tác động sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng háo toàn cầu
c.      Cả 2 ý kiến trên
Câu 68: Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đã có những biểu hiện tốt đẹp gì?
  a. Tăng trưởng kinh tế cao hơn              b. Kim ngạch xuất khẩu tăng
  c. Ổn định giá cả                                    d. Hàng hoá chát lượng cao
Câu69: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
a.     Cạnh tranh là hiện tượng kinh tế tồn tại khách quan
b.     Những mặt tích cực của cạnh tranh là cơ bản
c.      Những mặt hạn chế của cạnh tranh sẽ được nhà nước điều tiết
d.     Những tuyên truyền , giáo dục pháp luật và chính sách kinh tế.
Câu 70: Em đồng ý với việc làm nào sau đây?
  a. Chèn kéo, tranh giành kgách hàng   b. Nói xấu về các mặt hàng của người khác
  c. Tự ý giảm giá                                   d. Nộp thuế cho nhà nước đúng quy định
Câu 71: Em xử lí thế nào với tình huống sau:
  Em đang mua hàng của quầy A thì bà chủ cửa hàng quầy B kéo tay em sang mua hàng của bà ta.
  a. Mua hàng quầy B       b. Mua hàng quầy A   c. Không mua hàng của quầy nào
Câu 72: Những nhu cầu nào sau đây thuộc về nhu cầu có khả năng thanh toán?
  a. Mua gạo và thức ăn hàng ngày   b. Mua xe đạp cho con đi học   c. Mua xe máy đi làm
Câu 73: Số lượng cầu phụ thuộc vào yếu tố nào chủ yếu nhất sau đây:
  a. Thu nhập  b. Gía cả  c. Thị hiéu tâm lí  d. Tâm lí   e. Tập quán
Câu 74: Mối quan hệ giữa số lượng cầu và giá cả hàng hoá vận động cao.
  a. Tỉ lệ thuận          b. Tỉ lệ nghịch               c. Bằng nhau
Câu 75: Số lượng cung phụ thuộc vào yếu tố nào? Yếu tố nào là trọng tâm?
  a.  Khả năng sản xuất   b. Số lượng, chất lượng nguồn lực  c. Các yếu tố sản xuất  d. Mức giá.
Câu 76: Mối quan hệ giữa số lượng cung với mức giá cả vận động theo.
  a. Tỉ lệ thuận                b. Tỉ lệ nghịch            c. Bằng nhau
Câu 77; Điền vào chỗ trống các phương án thích hợp
  Cung là………………. Hàng hoá, dịch vụ hiện có trên thị trưòng. Hay có thể đưa ra thị trường một thời kì nhất định tương ứng với mức………………… khả năng …………… và chi phí sản phẩm.
  a. Khối lượng          b. Sản xuất            c. Gía cả
Câu 78: Quan hệ cung - cầu mang tính:
  a. Tồn tại và hoạt động khách quan         b. Đôc lập với ý chí con ngưòi
  c. Diễn ra thường xuyên tren thị trường   d. Các ý kiến trên đều đúng
Câu 79: Quan hệ cung cầu diễn ra theo chiều hướng và mức độ khác nhau. Theo em tính chất của nó như thế nào?

  a. Phức tạp           b. Bình thường           c. Ổn định
Câu 80: Trên thực tế có bao giờ cung và cầu:

  a. Ăn khớp nhau                                b. Không ăn khớp nhau.

[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP