Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]

Clip Phó giám đốc lên giường với cô giáo Thảo
1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 35)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Câu 481.
Để diệt giặc dốt, Đảng ta đã thành lập Nha bình dân học vụ
Đ
S

Câu 482.
Đ
S


Dân chủ là mọi quyền lực thuộc về giai cấp thống trị

Câu 483.
Đ
S


Dân chủ là mọi quyền lực thuộc về nhân dân

Câu 484.
Đ
S


Kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường theo định hướng
Xã hội chủ nghĩa

Đ
S


Câu. 485
Kinh tế nước ta đang phát triển theo hướng TBCN

Đ
S


Câu 486
Nước ta gia nhập WTO năm 2006


Đ
SCâu 487.
WTO là tổ chức ngân hàng thế giới                                        

Đ
S


Câu 488.
Việt nam được bầu là uỷ viên không thường trực                   
Đ
S


của LHQ vào năm 2007

Câu 489.
Đ
S


Kinh tế Việt nam là nền kinh tế nhiều thành phần                           

Câu 490.
Đ
S


Giáo dục là quốc sách hàng đầu của nước ta

Câu 491.
Đ
S


Nhà nước quản lí nền kinh tế quốc dân                                            

Câu 492.
Đ
S


Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lí, nhân dân làm chủ
                                                                                               
Đ
S


Câu 493.
Kinh tế quyết định chính trị

Đ
S


Câu 494.
Vật chất quyết định ý thức

Đ
SCâu 495.
Chính trị quyết định kinh tế
Đ
SCâu 496.
Ý thức quyết định vật chất
Đ
SCâu 497.
CNDVBC là sự thống nhất hữu cơ giữa TGQDV và PPLBC
Đ
SCâu 498.
CNDVBC là sự thống nhất giữa TGQDT và PPLSH

Câu 499
Đ
S


K. Mark là người Đức

Câu 500.

V.I. Lênin là người Đức

 Còn nữa
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 35)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Câu 481.
Để diệt giặc dốt, Đảng ta đã thành lập Nha bình dân học vụ
Đ
S

Câu 482.
Đ
S


Dân chủ là mọi quyền lực thuộc về giai cấp thống trị

Câu 483.
Đ
S


Dân chủ là mọi quyền lực thuộc về nhân dân

Câu 484.
Đ
S


Kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường theo định hướng
Xã hội chủ nghĩa

Đ
S


Câu. 485
Kinh tế nước ta đang phát triển theo hướng TBCN

Đ
S


Câu 486
Nước ta gia nhập WTO năm 2006


Đ
SCâu 487.
WTO là tổ chức ngân hàng thế giới                                        

Đ
S


Câu 488.
Việt nam được bầu là uỷ viên không thường trực                   
Đ
S


của LHQ vào năm 2007

Câu 489.
Đ
S


Kinh tế Việt nam là nền kinh tế nhiều thành phần                           

Câu 490.
Đ
S


Giáo dục là quốc sách hàng đầu của nước ta

Câu 491.
Đ
S


Nhà nước quản lí nền kinh tế quốc dân                                            

Câu 492.
Đ
S


Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lí, nhân dân làm chủ
                                                                                               
Đ
S


Câu 493.
Kinh tế quyết định chính trị

Đ
S


Câu 494.
Vật chất quyết định ý thức

Đ
SCâu 495.
Chính trị quyết định kinh tế
Đ
SCâu 496.
Ý thức quyết định vật chất
Đ
SCâu 497.
CNDVBC là sự thống nhất hữu cơ giữa TGQDV và PPLBC
Đ
SCâu 498.
CNDVBC là sự thống nhất giữa TGQDT và PPLSH

Câu 499
Đ
S


K. Mark là người Đức

Câu 500.

V.I. Lênin là người Đức
[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP