Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu yham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016 CỦA HẢI PHÒNG (Phần III)

II. Kết quả chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học
1. Tình hình và kết quả triển khai nhiệm vụ chuyên môn
1.1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh:
Ngay từ đầu năm học, Sở GD&ĐT đã ban hành một tập văn bản gồm 22 văn bản Hướng dẫn cụ thể thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cho các nhà trường và các Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mỗi văn bản được cụ thể hoá từ các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi lĩnh vực hoạt động chuyên môn có phân công cụ thể lãnh đạo và chuyên viên phụ trách từ khâu tham mưu văn bản hướng dẫn đến khâu theo dõi, tư vấn và đánh giá từng lĩnh vực.
- Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý hoạt động chuyên môn cho các cán bộ quản lý của các trường THPT, trong đó có nội dung hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch giáo dục của các nhà trường trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông. Các trường thực hiện kế hoạch giáo dục theo lịch chỉ đạo chuyên môn của Sở GD&ĐT, kết thúc học kỳ I và kết thúc năm học thống nhất toàn thành phố, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. Kết quả báo cáo và kiểm tra cho thấy 100% các trường THPT có chất lượng kế hoạch giáo dục khá cao, có giải pháp rõ ràng và phù hợp; việc thực hiện kế hoạch giáo dục của các nhà trường là nghiêm túc, đầy đủ, đúng và không có đơn vị nào vi phạm quy chế chuyên môn.
- Thực hiện Công văn số 944/SGDĐT-GDTrH ngày 4/9/2015 về Hướng dẫn triển khai thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông, các nhà trường đã chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn tiến hành rà soát, phát hiện những bất cập, tồn tại của chương trình, đề xuất phương án điều chỉnh, báo cáo Ban Giám hiệu phê duyệt cho phép thực hiện điều chỉnh. Các trường THPT tập hợp biên bản rà soát và điều chỉnh của các tổ, nhóm chuyên môn báo cáo về Sở GD&ĐT. Kế hoạch dạy học của các tổ nhóm phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện là căn cứ khi cần thanh tra, kiểm tra. Gần 90% số trường THPT đã thực hiện được việc rà soát chương trình, từng bước tiếp cận với "Chương trình nhà trường". Việc thực hiện rà soát chương trình ở cấp học THPT được đánh giá là khá tốt. Ngoài 06 trường được chỉ định làm thí điểm Chương trình nhà trường gồm 04 trường THPT khối công lập (chuyên Trần Phú, Thái Phiên, Trần Nguyên Hãn, Kiến An) và 02 trường THPT ngoài công lập (Thăng Long và Anhxtanh) đã được Sở GD&ĐT phê duyệt, Sở GD&ĐT cũng động viên, khuyến khích các đơn vị khác thực hiện việc rà soát chương trình. 
Còn nữa


Còn nữa
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016 CỦA HẢI PHÒNG (Phần III)

II. Kết quả chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học
1. Tình hình và kết quả triển khai nhiệm vụ chuyên môn
1.1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh:
Ngay từ đầu năm học, Sở GD&ĐT đã ban hành một tập văn bản gồm 22 văn bản Hướng dẫn cụ thể thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cho các nhà trường và các Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mỗi văn bản được cụ thể hoá từ các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi lĩnh vực hoạt động chuyên môn có phân công cụ thể lãnh đạo và chuyên viên phụ trách từ khâu tham mưu văn bản hướng dẫn đến khâu theo dõi, tư vấn và đánh giá từng lĩnh vực.
- Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý hoạt động chuyên môn cho các cán bộ quản lý của các trường THPT, trong đó có nội dung hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch giáo dục của các nhà trường trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông. Các trường thực hiện kế hoạch giáo dục theo lịch chỉ đạo chuyên môn của Sở GD&ĐT, kết thúc học kỳ I và kết thúc năm học thống nhất toàn thành phố, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. Kết quả báo cáo và kiểm tra cho thấy 100% các trường THPT có chất lượng kế hoạch giáo dục khá cao, có giải pháp rõ ràng và phù hợp; việc thực hiện kế hoạch giáo dục của các nhà trường là nghiêm túc, đầy đủ, đúng và không có đơn vị nào vi phạm quy chế chuyên môn.
- Thực hiện Công văn số 944/SGDĐT-GDTrH ngày 4/9/2015 về Hướng dẫn triển khai thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông, các nhà trường đã chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn tiến hành rà soát, phát hiện những bất cập, tồn tại của chương trình, đề xuất phương án điều chỉnh, báo cáo Ban Giám hiệu phê duyệt cho phép thực hiện điều chỉnh. Các trường THPT tập hợp biên bản rà soát và điều chỉnh của các tổ, nhóm chuyên môn báo cáo về Sở GD&ĐT. Kế hoạch dạy học của các tổ nhóm phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện là căn cứ khi cần thanh tra, kiểm tra. Gần 90% số trường THPT đã thực hiện được việc rà soát chương trình, từng bước tiếp cận với "Chương trình nhà trường". Việc thực hiện rà soát chương trình ở cấp học THPT được đánh giá là khá tốt. Ngoài 06 trường được chỉ định làm thí điểm Chương trình nhà trường gồm 04 trường THPT khối công lập (chuyên Trần Phú, Thái Phiên, Trần Nguyên Hãn, Kiến An) và 02 trường THPT ngoài công lập (Thăng Long và Anhxtanh) đã được Sở GD&ĐT phê duyệt, Sở GD&ĐT cũng động viên, khuyến khích các đơn vị khác thực hiện việc rà soát chương trình. 
   [/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP