Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016 CỦA HẢI PHÒNG (Phần 21)   
PHỤ LỤC 7:
THỐNG KÊ SẢN PHẨM LIÊN MÔN - TÍCH HỢP THEO LĨNH VỰC 2015-2016
TT
Môn
Liên môn
Tích hợp
Số SP
THCS
THPT
Số GK
Số SP
THCS
THPT
Số GK
01
Toán
5
2
3

11
5
6

02
Vật lí
12
8
4

16
10
6

03
Hóa học
49
30
19

23
10
13

04
Sinh học
56
23
33

27
16
11

05
Tin học
3
1
2

0
0
0

06
Công nghệ
8
6
2

8
6
2

07
Ngữ văn
35
25
10

43
25
18

08
Lịch sử
18
15
3

32
19
13

09
Địa lí
25
13
12

24
9
15

10
T.Anh
4
4
0

12
6
6

11
T. Pháp
0
0
0

1
1
0

12
GDCD
54
37
17

23
16
7

13
GDQPAN
0
0
0

0
0
0

14
Thể dục
0
0
0

0
0
0

15
Âm Nhạc
5
5
0

3
3
0

16
Mĩ Thuật
3
3
0

1
1
0

17
HĐNGLL
3
1
2

0
0
0

Tổng
504
280
173
107
0
224
127
97
0 Còn nữa
Hải Phòng, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


Ông Vũ Văn Trà PGĐ Sở GD&ĐT Hải Phòng
 giơ năm đấm vào phóng viên
 khi bị PV truy việc tiêu cực ở GD Hải Phòng
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TBÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016 CỦA HẢI PHÒNG (Phần 21)   
PHỤ LỤC 7:
THỐNG KÊ SẢN PHẨM LIÊN MÔN - TÍCH HỢP THEO LĨNH VỰC 2015-2016
TT
Môn
Liên môn
Tích hợp
Số SP
THCS
THPT
Số GK
Số SP
THCS
THPT
Số GK
01
Toán
5
2
3

11
5
6

02
Vật lí
12
8
4

16
10
6

03
Hóa học
49
30
19

23
10
13

04
Sinh học
56
23
33

27
16
11

05
Tin học
3
1
2

0
0
0

06
Công nghệ
8
6
2

8
6
2

07
Ngữ văn
35
25
10

43
25
18

08
Lịch sử
18
15
3

32
19
13

09
Địa lí
25
13
12

24
9
15

10
T.Anh
4
4
0

12
6
6

11
T. Pháp
0
0
0

1
1
0

12
GDCD
54
37
17

23
16
7

13
GDQPAN
0
0
0

0
0
0

14
Thể dục
0
0
0

0
0
0

15
Âm Nhạc
5
5
0

3
3
0

16
Mĩ Thuật
3
3
0

1
1
0

17
HĐNGLL
3
1
2

0
0
0

Tổng
504
280
173
107
0
224
127
97
0
     [/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP