Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]
BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT Củ Chi (Phần 4). -PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 – 2016
   II. ĐÁNH GIÁ NHỮNG CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC 2015 - 2016
   1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
- Toàn ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị; các phong trào thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Thành phố gắn với đặc thù của ngành, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Các trường tổ chức sơ kết, biểu dương gương tiêu biểu Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề năm 2015 và rút kinh nghiệm việc thực hiện trước tập thể đội ngũ sư phạm nhà trường. Kết quả đã tổ chức 507 lần với 14.546 lượt cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia học tập và làm theo gương Bác. Đối với học sinh đã tổ chức 579 lần với 495.397 lượt học sinh làm theo lời Bác. Tổ chức 150 buổi tuyên dương 1.535 gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó có 02 cán bộ, giáo viên trong số 11 gương tiêu biểu của huyện được ghi vào kỷ yếu về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Huyện ủy Củ Chi.
- Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tập trung chỉ đạo các bậc học xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chủ đề năm học và các nhiệm vụ trong tâm của năm học 2015 - 2016. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Lễ Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015” tại trường Tiểu học An Nhơn Đông. Buổi lễ có sự tham dự của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, các Ban Đảng Huyện ủy; các phòng, ban đơn vị huyện, đoàn thể từ huyện đến xã, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các đoàn thể xã cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt Quy chế phối hợp 3 môi trường giáo dục “Gia đình- Nhà trường- Xã hội” và Quy chế phối hợp với Công an về an ninh trật tự và an toàn trường học.
- Ban hành văn bản chỉ đạo Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện  tổ chức kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2015)
- Chỉ đạo các trường tăng cường thực hiện công tác dân chủ trong trường học; các biện pháp phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tổ chức giáo dục ATGT năm 2015, 2016; tăng cường biện pháp phòng, chống bệnh Tay chân miệng và Sốt xuất huyết. Chỉ đạo các trường quan tâm chăm sóc cảnh quan, môi trường sư phạm; bảo quản và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện có của nhà trường. Quan tâm giáo dục học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công sở văn minh sạch đẹp. Có 53/93 trường xây dựng quy chế ứng xử và đã giáo dục văn hóa ứng xử được 491 lượt, tổ chức dạy kỹ năng sống được 703 lượt.
- Tiếp tục củng cố kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục bậc trung học; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông; Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ giáo dục mầm non trên địa bàn huyện.
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, kịp thời phổ biến các chủ trương của ngành đến xã hội, đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và học sinh trong ngành, tạo sự đồng thuận cao nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục; xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong các đơn vị trường học, tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong học sinh.
- Tăng cường kiểm tra chuyên môn, môi trường sư phạm ở cơ sở; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016; xây dựng và tổ chức các chuyên đề, hội thảo, thường xuyên tổ chức thăm lớp dự giờ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, duy trì biện pháp chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng dịch. Đối với bậc học trung học cơ sở đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng các môn thi tuyển sinh 10. Ban hành kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo 5 tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kế hoạch xây dựng trường tiên tiến hiện đại và kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch kiểm tra các chỉ tiêu quốc gia về CMC-PCGD các bậc học tại các xã, thị trấn. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đề nghị Thường trực Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định công nhận các xã, thị trấn hoàn thành chỉ tiêu CMC-PCGD năm 2015; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác XMC-PCGD năm 2015.
- Tham mưu Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tuyên dương học sinh giỏi, học sinh đậu đại học công lập năm 2015.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường học triển khai Chương trình hành động số 41-CTr/HU ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Huyện ủy Củ Chi về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện ban hành kèm theo Quyết định số 9187/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2015 về thực hiện Quyết định số 4887/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 - Khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" trên địa bàn huyện Củ Chi.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo các trường có kế hoạch tổ chức đón mừng năm mới và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 theo phương châm “Đoàn kết, an toàn, vui tươi và tiết kiệm”, đảm bảo “Tết đến với mọi người, mọi nhà”. Tổ chức sinh hoạt chính trị trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các nội dung về Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; về các nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X.
- Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tuyên truyền trong đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia bầu cử và sẵn sàng hỗ trợ công tác bầu cử ở địa phương khi có yêu cầu.
- Thường xuyên quán triệt Quyết định số 16/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo; Điều lệ các cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trong đó, đặc biệt lưu ý về những điều giáo viên không được làm; Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
- Ban hành và triển khai Kế hoạch sinh hoạt hè đến các trường TH, THCS; triển khai Kế hoạch phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2016-2018; chỉ đạo các trường thực hiện ngay việc phổ cập bơi cho học sinh trong dịp hè; phối hợp với các chủ hồ bơi, phụ huynh học sinh tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham gia bơi.
- Tham mưu UBND huyện ký Quyết định ban hành Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2016-2017; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2016-2017.
Đánh giá chung trong năm học 2015-2016
- Cán bộ quản lý, giáo viên không ngừng nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế của Ngành; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tu dưỡng đạo đức nhà giáo, hết lòng vì học sinh thân yêu, thân thiện gần gũi giúp đỡ học sinh yếu kém vươn lên trong học tập. Đa số các trường thực hiện tốt Quy chế phối hợp “Gia đình - Nhà trường - Xã hội” và Quy chế phối hợp với Công an các xã, thị trấn về an ninh trật tự, an toàn trường học nên đã tạo ra môi trường giáo dục thân thiện, an toàn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hạn chế tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học.
- Các cấp học, ngành học có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục; chấn chỉnh các hoạt động dạy thêm, học thêm theo Quyết định 21/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2014 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm; văn bản số 3140/GDĐT-TC ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Sở Giáo và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh. Có biện pháp quản lý chặt chẽ các cơ sở mầm non ngoài công lập, các trường xây dựng môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp”; tăng cường các biện pháp xây dựng trường học an toàn, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; bảo quản tốt và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng dạy học hiện có. Chấn chỉnh các hoạt động thu tiền đầu năm, sử dụng đúng mục đích các nguồn tài trợ cho giáo dục theo đúng các văn bản hướng dẫn hiện hành. Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tổ chức chăm lo Tết cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; giáo viên đã nghỉ hưu, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, Mẹ Việt Nam Anh hùng, học sinh nghèo với tổng số tiền là 2.364..278.000đ được trích từ quỹ phúc lợi, quỹ Công đoàn, tài trợ của các mạnh thường quân; Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công đoàn Giáo dục huyện tổ chức trao tặng 200 phần quà Tết cho giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn do Thường trực UBND huyện vận động từ Hội trí thức thành phố trao tặng với tổng kinh phí là 120.000.000đ, Công đoàn Giáo dục thành phố tặng 100 suất với tổng kinh phí là 60.000.000đ, Công đoàn Giáo dục huyện tặng quà cho 73 giáo viên với tổng kinh phí là 73.000.000đ và tặng vé xe cho 47 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết với tổng kinh phí là 23.950.000đ

* Tồn tại: Tình hình gửi đơn thư nặc danh tố cáo, phản ánh, kiến nghị vượt cấp vẫn còn xảy ra. Nhiều đơn thư có nội dung sai. Nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thun nội bộ.
 Còn nữa
Khuyến mại, Tài liệu, 
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT Củ Chi (Phần 4). -PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 – 2016
   II. ĐÁNH GIÁ NHỮNG CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC 2015 - 2016
   1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
- Toàn ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị; các phong trào thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Thành phố gắn với đặc thù của ngành, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Các trường tổ chức sơ kết, biểu dương gương tiêu biểu Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề năm 2015 và rút kinh nghiệm việc thực hiện trước tập thể đội ngũ sư phạm nhà trường. Kết quả đã tổ chức 507 lần với 14.546 lượt cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia học tập và làm theo gương Bác. Đối với học sinh đã tổ chức 579 lần với 495.397 lượt học sinh làm theo lời Bác. Tổ chức 150 buổi tuyên dương 1.535 gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó có 02 cán bộ, giáo viên trong số 11 gương tiêu biểu của huyện được ghi vào kỷ yếu về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Huyện ủy Củ Chi.
- Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tập trung chỉ đạo các bậc học xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chủ đề năm học và các nhiệm vụ trong tâm của năm học 2015 - 2016. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Lễ Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015” tại trường Tiểu học An Nhơn Đông. Buổi lễ có sự tham dự của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, các Ban Đảng Huyện ủy; các phòng, ban đơn vị huyện, đoàn thể từ huyện đến xã, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các đoàn thể xã cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt Quy chế phối hợp 3 môi trường giáo dục “Gia đình- Nhà trường- Xã hội” và Quy chế phối hợp với Công an về an ninh trật tự và an toàn trường học.
- Ban hành văn bản chỉ đạo Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện  tổ chức kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2015)
- Chỉ đạo các trường tăng cường thực hiện công tác dân chủ trong trường học; các biện pháp phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tổ chức giáo dục ATGT năm 2015, 2016; tăng cường biện pháp phòng, chống bệnh Tay chân miệng và Sốt xuất huyết. Chỉ đạo các trường quan tâm chăm sóc cảnh quan, môi trường sư phạm; bảo quản và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện có của nhà trường. Quan tâm giáo dục học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công sở văn minh sạch đẹp. Có 53/93 trường xây dựng quy chế ứng xử và đã giáo dục văn hóa ứng xử được 491 lượt, tổ chức dạy kỹ năng sống được 703 lượt.
- Tiếp tục củng cố kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục bậc trung học; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông; Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ giáo dục mầm non trên địa bàn huyện.
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, kịp thời phổ biến các chủ trương của ngành đến xã hội, đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và học sinh trong ngành, tạo sự đồng thuận cao nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục; xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong các đơn vị trường học, tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong học sinh.
- Tăng cường kiểm tra chuyên môn, môi trường sư phạm ở cơ sở; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016; xây dựng và tổ chức các chuyên đề, hội thảo, thường xuyên tổ chức thăm lớp dự giờ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, duy trì biện pháp chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng dịch. Đối với bậc học trung học cơ sở đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng các môn thi tuyển sinh 10. Ban hành kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo 5 tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kế hoạch xây dựng trường tiên tiến hiện đại và kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch kiểm tra các chỉ tiêu quốc gia về CMC-PCGD các bậc học tại các xã, thị trấn. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đề nghị Thường trực Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định công nhận các xã, thị trấn hoàn thành chỉ tiêu CMC-PCGD năm 2015; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác XMC-PCGD năm 2015.
- Tham mưu Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tuyên dương học sinh giỏi, học sinh đậu đại học công lập năm 2015.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường học triển khai Chương trình hành động số 41-CTr/HU ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Huyện ủy Củ Chi về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện ban hành kèm theo Quyết định số 9187/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2015 về thực hiện Quyết định số 4887/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 - Khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" trên địa bàn huyện Củ Chi.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo các trường có kế hoạch tổ chức đón mừng năm mới và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 theo phương châm “Đoàn kết, an toàn, vui tươi và tiết kiệm”, đảm bảo “Tết đến với mọi người, mọi nhà”. Tổ chức sinh hoạt chính trị trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các nội dung về Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; về các nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X.
- Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tuyên truyền trong đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia bầu cử và sẵn sàng hỗ trợ công tác bầu cử ở địa phương khi có yêu cầu.
- Thường xuyên quán triệt Quyết định số 16/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo; Điều lệ các cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trong đó, đặc biệt lưu ý về những điều giáo viên không được làm; Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
- Ban hành và triển khai Kế hoạch sinh hoạt hè đến các trường TH, THCS; triển khai Kế hoạch phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2016-2018; chỉ đạo các trường thực hiện ngay việc phổ cập bơi cho học sinh trong dịp hè; phối hợp với các chủ hồ bơi, phụ huynh học sinh tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham gia bơi.
- Tham mưu UBND huyện ký Quyết định ban hành Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2016-2017; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2016-2017.
Đánh giá chung trong năm học 2015-2016
- Cán bộ quản lý, giáo viên không ngừng nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế của Ngành; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tu dưỡng đạo đức nhà giáo, hết lòng vì học sinh thân yêu, thân thiện gần gũi giúp đỡ học sinh yếu kém vươn lên trong học tập. Đa số các trường thực hiện tốt Quy chế phối hợp “Gia đình - Nhà trường - Xã hội” và Quy chế phối hợp với Công an các xã, thị trấn về an ninh trật tự, an toàn trường học nên đã tạo ra môi trường giáo dục thân thiện, an toàn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hạn chế tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học.
- Các cấp học, ngành học có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục; chấn chỉnh các hoạt động dạy thêm, học thêm theo Quyết định 21/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2014 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm; văn bản số 3140/GDĐT-TC ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Sở Giáo và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh. Có biện pháp quản lý chặt chẽ các cơ sở mầm non ngoài công lập, các trường xây dựng môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp”; tăng cường các biện pháp xây dựng trường học an toàn, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; bảo quản tốt và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng dạy học hiện có. Chấn chỉnh các hoạt động thu tiền đầu năm, sử dụng đúng mục đích các nguồn tài trợ cho giáo dục theo đúng các văn bản hướng dẫn hiện hành. Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tổ chức chăm lo Tết cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; giáo viên đã nghỉ hưu, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, Mẹ Việt Nam Anh hùng, học sinh nghèo với tổng số tiền là 2.364..278.000đ được trích từ quỹ phúc lợi, quỹ Công đoàn, tài trợ của các mạnh thường quân; Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công đoàn Giáo dục huyện tổ chức trao tặng 200 phần quà Tết cho giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn do Thường trực UBND huyện vận động từ Hội trí thức thành phố trao tặng với tổng kinh phí là 120.000.000đ, Công đoàn Giáo dục thành phố tặng 100 suất với tổng kinh phí là 60.000.000đ, Công đoàn Giáo dục huyện tặng quà cho 73 giáo viên với tổng kinh phí là 73.000.000đ và tặng vé xe cho 47 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết với tổng kinh phí là 23.950.000đ

* Tồn tại: Tình hình gửi đơn thư nặc danh tố cáo, phản ánh, kiến nghị vượt cấp vẫn còn xảy ra. Nhiều đơn thư có nội dung sai. Nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thun nội bộ.


[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP