Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]

Clip Phó giám đốc lên giường với cô giáo Thảo
1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 33)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Câu 441.
Dân chủ là mọi quyền lực thuộc về giai cấp thống trị

Đ
S


Câu 442.
Dân chủ là mọi quyền lực thuộc về nhân dân

Đ
S


Câu 443.
Kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường theo định hướng
Đ
S


Xã hội chủ nghĩa

Câu. 444                                                                                                    
Kinh tế nước ta đang phát triển theo hướng TBCN                                                      
Đ
SCâu 445.
Nước ta gia nhập WTO năm 2006


Câu 446.
Vua Trần Nhân Tông là người sáng lập thiền phái Trúc Lâm

Đ
S


Câu 447.
Vua Lê Thánh Tông là người sáng lập Hội Tao Đàn
Đ
SCâu 448.
Vua Trần Nhân Tông là người sáng lập Hội Tao Đàn
Đ
SCâu 449.
Vua Lê Thánh Tông là người sáng lập thiền phái Trúc Lâm
Đ
SCâu 450.
Phật giáo có nguồn gốc từ Ấn Độ
Đ
SCâu 451.
Phật giáo có nguồn gốc từ Trung Quốc
Đ
SCâu 452.
Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất ở Việt Nam hiện nay
Đ
SCâu 453.
Phật Thích Ca Mâu Ni là ngưòi sáng lập Phật giáo
Đ
SCâu 454.
Ksor Khớt là một tàn dư của bọn FULRO phản động

Đ
S


Câu 455.
Tiền tệ là phương tiện thanh toán

Đ
S


Câu 456.
1USD = 16.500VNĐ gọi là tỉ giá hối đoái

Câu 457
Đ
S


Thị trường có chức năng thông tin

Đ
S


Câu 458.
Thị trường có chức năng điều tiết, kích thích hay hạn chế
sản xuất và tiêu dùng.

Đ
S


Câu 459
Thị trường có chức năng thực hiện giá trị sử dụng và giá trị của hàng hoá
                                                                                                                                     

Đ
S


Câu 460.
Sản xuất và lưu thông hàng hoá phải dựa trên cơ sở
thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá đó

 Còn nữa
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 32)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Câu 441.
Dân chủ là mọi quyền lực thuộc về giai cấp thống trị

Đ
S


Câu 442.
Dân chủ là mọi quyền lực thuộc về nhân dân

Đ
S


Câu 443.
Kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường theo định hướng
Đ
S


Xã hội chủ nghĩa

Câu. 444                                                                                                    
Kinh tế nước ta đang phát triển theo hướng TBCN                                                      
Đ
SCâu 445.
Nước ta gia nhập WTO năm 2006


Câu 446.
Vua Trần Nhân Tông là người sáng lập thiền phái Trúc Lâm

Đ
S


Câu 447.
Vua Lê Thánh Tông là người sáng lập Hội Tao Đàn
Đ
SCâu 448.
Vua Trần Nhân Tông là người sáng lập Hội Tao Đàn
Đ
SCâu 449.
Vua Lê Thánh Tông là người sáng lập thiền phái Trúc Lâm
Đ
SCâu 450.
Phật giáo có nguồn gốc từ Ấn Độ
Đ
SCâu 451.
Phật giáo có nguồn gốc từ Trung Quốc
Đ
SCâu 452.
Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất ở Việt Nam hiện nay
Đ
SCâu 453.
Phật Thích Ca Mâu Ni là ngưòi sáng lập Phật giáo
Đ
SCâu 454.
Ksor Khớt là một tàn dư của bọn FULRO phản động

Đ
S


Câu 455.
Tiền tệ là phương tiện thanh toán

Đ
S


Câu 456.
1USD = 16.500VNĐ gọi là tỉ giá hối đoái

Câu 457
Đ
S


Thị trường có chức năng thông tin

Đ
S


Câu 458.
Thị trường có chức năng điều tiết, kích thích hay hạn chế
sản xuất và tiêu dùng.

Đ
S


Câu 459
Thị trường có chức năng thực hiện giá trị sử dụng và giá trị của hàng hoá
                                                                                                                                     

Đ
S


Câu 460.
Sản xuất và lưu thông hàng hoá phải dựa trên cơ sở
thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá đó
[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP