Hôm nay :

|Liên hệ theo số điện thoại - Hotline: 0982.046.922

 [giaban]0VNÐ[/giaban][giamgia]0[/giamgia] [tomtat]Giá gốc: 0 VNÐ Giá bán:0 VNÐ Tài liêu tham khảo: Liên hệ Nguồn: Maytrogiangtot.com [/tomtat] [kythuat]

Clip Phó giám đốc lên giường với cô giáo Thảo
1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 31)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Câu 401.
Đạo tin lành Đegar là một tôn giáo hoạt động trái phép tại Việt Nam
Đ
SCâu 402.
Ksor Khớt là một tàn dư của bọn FULRO phản động
Đ
SCâu 403.
Đạo Thiên chúa thờ chúa Giêsu
Đ
SCâu 404.
Trưòng ca Đăm San là một di sản văn hoá của ngưòi Tây nguyên
Đ
SCâu 405.
Trường ca Đăm San là di sản văn hoá của người Chăm

Đ
S


Câu 406.
Phú Yên là địa phương có ngư trường đánh bắt
Đ
S


 cá ngừ đại dương lớn nhất nước ta

Câu 407.
Đ
S


Phú Yên có mỏ quặng Điatômic rất lớn

Câu 408.
Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hoà
Đ
SCâu 409.
Tây nguyên là vùng có sản lượng lúa lớn thứ nhì cả nước
Đ
SCâu 410.
Đồng bằng Sông Cửu Long là vùng có sản lượng lúa lớn nhất cả nước
Đ
SCâu 411.
Tây nguyên là vùng có diện tích rừng lớn nhất cả nước
Đ
SCâu 412.
Đồng lúa Tuy Hoà là cánh đồng lớn nhất miền Trung

Đ
S


Câu 413.
Tỉnh có chiều ngang hẹp nhất nước ta là Hà Tĩnh

Đ
S


Câu 414.
 Tỉnh có chiều ngang hẹp nhất nước ta là Quảng Bình

Đ
S


Câu 415.
Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Thái Bình

Đ
S


Câu 416.
Động Phong Nha thuộc tỉnh Thanh Hoá
Đ
SCâu 417.
Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh
Đ
SCâu 418.
Động Phong Nha thuộc tỉnh Quảng Bình
Đ
SCâu 419.
Hội chọi trâu Đồ Sơn hàng năm thuộc tỉnh Nghệ An


Đ
S


Câu 420
Hà Nội là cái nôi của môn vật
Đ
S
 Còn nữa
Tài liệu, khuyến mại, GDCD,
Xem thêm tại đây
[/kythuat] [mota]


1000 câu Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 (Phần 31)
Dành cho ôn thi môn giáo dục công dân, thi THPT Quốc gia môn GDCD

Câu 401.
Đạo tin lành Đegar là một tôn giáo hoạt động trái phép tại Việt Nam
Đ
SCâu 402.
Ksor Khớt là một tàn dư của bọn FULRO phản động
Đ
SCâu 403.
Đạo Thiên chúa thờ chúa Giêsu
Đ
SCâu 404.
Trưòng ca Đăm San là một di sản văn hoá của ngưòi Tây nguyên
Đ
SCâu 405.
Trường ca Đăm San là di sản văn hoá của người Chăm

Đ
S


Câu 406.
Phú Yên là địa phương có ngư trường đánh bắt
Đ
S


 cá ngừ đại dương lớn nhất nước ta

Câu 407.
Đ
S


Phú Yên có mỏ quặng Điatômic rất lớn

Câu 408.
Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hoà
Đ
SCâu 409.
Tây nguyên là vùng có sản lượng lúa lớn thứ nhì cả nước
Đ
SCâu 410.
Đồng bằng Sông Cửu Long là vùng có sản lượng lúa lớn nhất cả nước
Đ
SCâu 411.
Tây nguyên là vùng có diện tích rừng lớn nhất cả nước
Đ
SCâu 412.
Đồng lúa Tuy Hoà là cánh đồng lớn nhất miền Trung

Đ
S


Câu 413.
Tỉnh có chiều ngang hẹp nhất nước ta là Hà Tĩnh

Đ
S


Câu 414.
 Tỉnh có chiều ngang hẹp nhất nước ta là Quảng Bình

Đ
S


Câu 415.
Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Thái Bình

Đ
S


Câu 416.
Động Phong Nha thuộc tỉnh Thanh Hoá
Đ
SCâu 417.
Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh
Đ
SCâu 418.
Động Phong Nha thuộc tỉnh Quảng Bình
Đ
SCâu 419.
Hội chọi trâu Đồ Sơn hàng năm thuộc tỉnh Nghệ An


Đ
S


Câu 420
Hà Nội là cái nôi của môn vật
Đ
S

[/mota]

« Trang trước Trang chủ Trang sau »

loading...
BACK TO TOP